FŐOLDAL  
HK MUZSLYA
 
MÁRIA SZENT NEVE
 
SZERVÓ M. ISKOLA
   
   
MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME
LEHEL SK
 
   
   
   
   
   
MAGYAR HÁZ
 
 

SZJMSZ

   
   
MUZSLYAI ÚJSÁG
 
AMATŐR SZAKÁCSOK
 
KÖZÉP-BÁNÁTI
     
   
   
Közép-bánáti mozaik
   .


SZABADKA: EGYETEMI KÉPZÉS MAGYARUL


Egyetemi szintű pedagógusképzés a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon


Idén is meghirdeti akadémiai alapképzéseit a szabadkai MTTK okleveles tanítói és óvodapedagógus szakon. Az Újvidéki Egyetem berkein belül működő tanító- és óvóképzés a Szerbiai Akkreditációs Bizottság jóváhagyásával, a bolognai felsőoktatási koncepcióval összhangban folyik.
Egyetemünkön minőségi oktatók, felszerelt laboratóriumok, gazdag könyvtár, csereprogramok, rendezvények és mozgalmas hallgatói élet várja az ide iratkozókat.


A tanító és az óvodapedagógus szak tantervében pszichológiai, neveléstudományi, irodalmi és anyanyelvi, ének-zenei, művészeti, társadalom- és történelemismereti, természetismereti, matematikai, testnevelési, informatikai tanulmányok is szerepelnek.
Várjuk azok jelentkezését, akik négyéves középiskolában érettségiztek, kedvet és elkötelezettséget éreznek a gyerekek nevelésére, érdeklődési körük sokoldalú, színvonalas továbbtanulási lehetőséget keresnek Vajdaságban.
A tanító és óvodapedagógus szakokra jelentkezőknek a sikeres felvételi vizsgát megelőzően beszéd-, ének- és testnevelési alkalmassági vizsgát kell tenni. A felvételi várható időpontja: július eleje. A karon felvételi előkészítő program zajlik. Bővebb információ a www.magister.uns.ac.rs címen, valamint az egyetem tanulmányi osztályán: Szabadka, Strossmayer utca 11., 024/624-401.


A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar nyílt napja március 7-én, szombaton 10 órakor kezdődik az egyetem székházában. Az érdeklődőket előadásokkal, izgalmas programokkal és hasznos információkkal várja az MTTK csapata.


A BÁNÁTI TIPOGRÁFUS
A nagybecskereki Madách Amatőr Színház Irodalmi Színpadának ez évi, záró rendezvényét tegnap este tartották meg, amelyen bemutatták a Bácsország idei 4. számát, és a mellékleteként, ajándékként megjelent kötetet, A bánáti tipográfus Pleitz Ferenc Pál (1804-1884) címűt. Az est moderátora Jenovay Lajos, a Madách vezetője volt, valamint a kötetből részletet olvasott fel Csíkos Dániel, gimnáziumi tanuló.
A rendezvény keretében a szerző, dr. Németh Ferenc művelődéstörténész elmondta, hogy fontosnak tartotta feldolgozni és közreadni Pleitz Ferenc Pál életpályáját, munkásságát, aki tevékenységével tulajdonképpen nagyban hozzájárult a bánáti, illetve nagybecskereki művelődési élethez.
- Pleitz Ferenc Pál 1847. novemberében alapította meg nagybecskereki nyomdáját, az első "igazi" nyomdát a mai szerbiai Bánát területén, és ő alapozta meg voltaképpen a könyvkultúrát is Bánátban. Lapszerkesztő volt, könyvkiadó, könyvszerkesztő, amellett könyvesboltot is tartott a nagybecskereki főutcán, és jó alapot teremtett arra, hogy cége, halála után 1884-et követően valóságos társadalom-tudományi kiadóházzá lombosodjon ki, mint azt Lőrincz Péter kötetében külön meg is fogalmazta és fel is dolgozta. Ő volt az úttörő, és én azzal az értékmentő szándékkal próbáltam őt elragadni a feledéstől és sikerült is, magyarországi és itteni levéltári, könyvtári kutatások után, mert úgy hiszem, hogy vele kapcsolatosan az utókor nagyon hálátlan maradt. Sem utcát nem neveztek el róla Nagybecskereken, sem emlékszobrot nem állítottak neki, holott tulajdonképpen mindaz, amit írott, nyomtatott kultúrának tartunk és nevezünk itt a Bánságban, annak a megalapozója Pleitz Ferenc Pál volt - mondta az irodalmi esten dr. Németh Ferenc.
Az eddigi adatok szerint mintegy 25-30 könyvről volt tudomásunk a kutatóknak, hogy Pleitz ennyit jelentetett meg életében, ám Németh Ferenc kutatásai során mintegy 100 címszót lelt fel, de nyilván ez a szám sem végleges, még mindig várható, hogy előkerülnek újabb lapok, aprónyomtatványok, folyóiratok.
A Pleitz családi vállalkozás nem egy rövid életű vállalkozás volt, mert a család tagjai csaknem egy évszázadon keresztül - 1847-től 1946-ig - üzemeltették a nyomdát azzal, hogy időközben nevet is változtatott meg tulajdonosokat is. Pleitz halála után 1884-ben egy rövid ideig lánya, Brájjer Mária vezette a nyomdát, utána unokája dr. Brájjer Lajos, aki lapszerkesztő, író és műfordító volt.
- A Pleitz-ház könyv- és lapkiadó tevékenysége Nagybecskerek, Bánát művelődési életében csaknem egy évszázadot ível át és elképzelhető, hogy mi mindennel gazdagította a lapok és folyóiratok vonatkozásában ezt a térséget, és, hogy mennyi szellemi kincs rejlik ezekben a régi Pleitz-kiadványokban - nyugtázta az esten a kötet szerzője dr. Németh Ferenc


LUCA-POGÁCSÁKKAL VERSENYEZTEK

A nagybecskereki Petőfi MME második alkalommal szervezte meg közösen a Karolina nagybecskereki nők egyesületével és a VMSZ Női Fórumának helybeli tagjaival a Luca-napi rendezvényüket, amely alkalmával kézműves kirakodóvásárt tartottak, ugyanakkor Luca-pogácsákkal versenyeztek a háziasszonyok.
A háromtagú zsűri - Kovács Elvira, Gera Erzsébet és Meleghy Zsuzsanna - tíz mintából választotta ki a három legízletesebb töpörtyűs pogácsát, és a szervezők a legsikeresebb háziasszonyokat jutalomban részesítették. Első díjat kapott Tabacski Edit, második helyen végzett Gólya Erzsébet és a harmadik helyre került legfinomabb pogácsát Bukovics Éva sütötte.
A tegnap esti rendezvényen alkalmi verset olvasott fel Balázs Ilona, majd egy másikat Bába Anna szavalt el, a Luca-napjához fűződő népszokásokról pedig Petrovics Éva mondott ismertetőt. Karácsonyi tematikájú képeslapokból készített egy pannót az egyesület könyvtárosa, így a néhai levelezőlapok szépsége is a látogatók elé tárult.

A kézműves kirakodóvásáron a közelgő karácsonyi ünnepekhez különféle apró ajándéktárgyakat is vásárolhattak a jelenlevők.

JÖVŐRE EGÉSZSÉGES IVÓVIZET IHATNAK A NAGYBECSKEREKIEK (?)
Rendkívüli sajtótájékoztató - ivóvízügyben
A nagybecskereki városházán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott ma Čedomir Janjić polgármester, aki elmondta, hogy megérkezett a Köztársasági Fogyasztásvédelmi Bizottság végzése, amely szerint megsemmisítették a közbeszerzési eljárást, amelyet az egészséges ivóvíz biztosítására írtak ki. A Bega menti városban egyébként tíz éve tiltották be a vezetése víz használatát a magas arzéntartalma miatt. Két éve a nagybecskereki önkormányzat képviselői a németországi Wassertechnik társasággal írtak alá szerződést egy vízgyár építéséről, amelyet a mostani hatalom ez évben felbontott, majd egy újabb versenypályázatot írt ki.
- Magánszemélyek panasza nyomán a fogyasztóvédelmi bizottság megsemmisítette a közbeszerzési eljárásunkat, de lényegében az elképzelésünk jó. Megerősítették, hogy a koncepciónk jó. Marginális okok vannak a háttérben. Elmondhatom önöknek, hogy Nagybecskerek Városa nem lehet a túsza a világ egyetlen társaságának sem, vagy kettőnek vagy háromnak, vagy az itteni képviselőiknek - mondta a rendkívüli sajtótájékoztatón a polgármester, majd hozzáfűzte, hogy marginális okok miatt semmisítették meg a pályázatot, de az elkövetkező két napban kijavítják a hibákat, és pénteken kiírják az új közbeszerzési eljárást. Mint mondta Nagybecskerek polgárai részére biztosítaniuk kell az egészséges ivóvizet, és ebben nem akadályozhatja meg őket senki sem.Čedomir Janjić polgármester többször is kihangsúlyozta: 2015-ben megoldódik Nagybecskerek ivóvízellátása.
Kónya-Kovács Otília

Tisztelt Szavazópolgárok, kedves Szomszédok.

Összefogtunk a falunkért!
Röviden, evvel a szállóigével kezdenénk a bemutatkozásunkat. Evvel a mottóval szeretnénk megvalósítani rövid és hosszú távú célkitűzéseinket, a falunkat minden téren érintő kérdésekben.
Előzmények:
Falunknak, már huzamosabb ideje nincsen vezetősége, több mint 6 hónapja kényszerigazgatás van bevezetve. A nyáron kiírt választások is kudarcba fulladtak. Valós veszély fenyegeti a falut, hogy ha sikertelenek lesznek a mostani választások is, akkor már a továbbiakban reménytelen és felesleges lenne választások kiírása, valószínűleg protektorátus várna ránk. Már majdnem 20 éve, a választások utáni tevékenységek abban merültek ki, hogy hogyan legyen minél előbb felbomlasztva a tanács, így ez időszakon belül egy tanács sem fejezte be teljes mandátumát. Leginkább 2 év után felbomlott.
Helyzetelemzés:
A jelenlegi kényszerigazgatást végző tanácsnak az volt a feladata, hogy minél előbb megszervezze a választásokat és legitim vezetősége legyen falunknak. Egyrészt, azért nem volt sietős a választások kiírása, mert a hatalmon lévő párt erősítette a sorait és kizárólag pártérdekeket szándékoz megvalósítani falunkban, nem pedig a lakosság érdekeit tartják fontosnak. Ezt látván, ellenben a pártoskodással, sikerült összefogni, közös jelölteket állítani és előre kitervezni a feladatok elosztását. Ezért szeretnénk részletezni a jövendőbeli vezetőség vállalt feladatait.
Vállalt feladatok:
Az eddigi 7 tagú tanács helyett a mostani választásokon csak 5 tanácsnokot kell kiválasztani – így döntött a városi önkormányzat. Mi összefogtunk a falunk érdekében. Öten tudtunk közös nevezőre jutni és a következő feladatokat vállaljuk:
• Bakos Ervin – Mezőgazdaság fejlesztése, határ utak karbantartása,
• Mészáros Pista – Faluvédelem (tűzoltás, árvízvédelem, stb.), jószágtenyésztés fejlesztése,
• Balanyi Sándor – Társadalmi tevékenységek, külkapcsolatok ápolása, rendezvényszervezés, pályázatírás,
• Huszta Zoltán – Kommunális kérdések, településünk ingó és ingatlanjának karbantartása, szociális ügyek,
• Francija Dávid – Ifjúság és sportrendezvények szervezése, pályázatírás.
Az infrastrukturális és nagyberuházások tervezését és kivitelezését, pedig közösen végeznénk, karöltve falunk polgáraival.
A választások november 2-án, vasárnap 7-20 óráig lesznek megtartva a helyi közösség irodájában. Egyben értesítjük a Szavazópolgárokat, hogy külön meghívók nem lesznek kiküldve. Minden szavazatjoggal rendelkező helybéli lakós, a személyazonossági igazolványát vigye magával.
A szavazólista így fog kinézni:
1. ………
2. ……..
3. ……..
4. Mészáros Pista
5. Huszta Zoltán
6. Bakos Ervin
7. Francija Dávid
8. Balanyi Sándor
Kérjük Önöket, hogy legyenek bizalommal a jelöltjeink iránt. Keretezzék be 4-8-ig a nevek előtt a számokat
SZAVAZZANAK RÁNK, MERT MI ÖSSZEFOGTUNK A FALUNKÉRT !!!


MEGEMLÉKEZÉS ELEMÉREN

Gyászmisével kezdődött Eleméren, a Szent Ágoston templomban a bánáti, központi megemlékezés. Majd koszorúzás, ünnepi beszédek hangzottak el, és végül a közösség elhelyezte Kiss Ernő sírjánál a kegyelet virágait.

A szentmisét msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök celebrálta paptestvéreivel együtt, prédikációjában hangsúlyozta, hogy gyászolni és emlékezni gyűlt össze a délvidéki közösség, hogy megértse a jelent.


-A telített idő nemcsak a múltat jelenti számunkra, hanem a jelent is. Életünkben jelen vannak azok az értékek, amelyek mérvadók voltak az aradi vértanúk számára. Ezek az értékek olyan szavakba foglalhatók, hogy haza - és ide mindenki beleteheti szívének a gazdagságát, érzelmeit, kultúráját - katonai becsület, odaadás, hűség és - a végén: szabadság. Szabadság, amelyre annyira vágytak akkoriban az emberek, mint ma is. És amely számunkra továbbra is nagy feladat: szabadnak lenni és szabadon élni. Gyászolni és emlékezni jöttünk össze, hogy tudjuk merre is akarunk menni a jövőben, hisz Joó Sándor (református lelkész) szavai szerint amikor az élet beteljesedik, akkor a jövőbe mutat. Adja Isten, hogy ma nem kellenének vértanúk, hogy elérjük azt, amiért küzdünk, hogy olyan hazánk legyen, ahol jól érezzük magunkat, ahol az embert megillető méltóságot és jogainkat élvezhetnénk olyan körülmények között, amely megállítaná a mind nagyobb számban kivándorló honfitársainkat - mondta szentbeszédében a püspökatya.


A szertartás végén a református egyházból Kiss Nándor nagybecskereki lelkész, és Dolinszky Gábor, szabadkai evangélikus lelkész is szólt az egybegyűltekhez.


A gyászmisét követően a szervezőbizottság nevében Molnár Aranka, a nagybecskereki Petőfi MME elnökségi tagja koszorúzott a templom homlokzatán levő emléktáblánál.


Varga-Haszonits Zoltán, Magyarország belgrádi nagykövetségének ügyvivője a gyászünnep folytatásában a templom előtti téren mondott beszédet.
-Az iskolában azt tanuljuk, hogy az aradi vértanúk kivégzése a forradalom és a szabadságharc egyfajta szomorú lezárása. Én azonban máshová tenném a hangsúlyt: a fegyveres harc ugyan lezárul a világosi fegyverletétellel, illetve a tábornokok kivégzésével, de a szabadság és a polgári fejlődés gondolatát ekkor már nem lehet elpusztítani a fejekből és a szívekből kitörölni. A küzdelem más, békés formában ment tovább. Deák Ferenc a haza bölcse vezetésével hazánk mégis csak eljutott a kiegyezésig, mely több jogot biztosított és beindult a polgári fejlődés. A szabadságharc és azt követően a kiegyezéshez vezető út elválaszthatatlanok egymástól. Az 1849. októberében Aradon kivégzettek áldozata úgy gondolom, hogy így nyer értelmet. Az aradi 13-ak mártírhalála jelképpé vált és ad erőt ma is mindennapi küzdelmeinkben - mondta Varga-Haszonits Zoltán.

 


A bánáti központi megemlékezésen ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is megemlékező beszédet mondott.
-Az aradi mártírok hajlandók voltak mindent feláldozni a magyarságért, a magyar szabadságért, a magyar templomért, a magyar nyelvért. A kényelmet, a gazdagságot, az előjogokat, hogy magyar emberek szabadon irányíthassák a magyar ügyeket. Mi itt a Délvidéken az elmúlt 100 év megpróbáltatásai közepette talán most vagyunk a legközelebb ahhoz a helyzethez, hogy szabadon megvallhassuk és megélhessük a magyarságunkat. Most vagyunk talán a legközelebb ahhoz az ideálhoz, hogy magyar emberek irányíthassák a magyarok ügyeit. A magyar iskolákat, a magyar kulturális intézményeket. És most vagyunk abban a helyzetben, hogy az embereket nem éri megtorlás azért, ha kitartanak a magyarságuk mellett, megélik a kultúrájukat, használják a saját anyanyelvüket. És mi történik e közepette? Magyar emberek ezrei távoznak a szülőföldről. Magyar emberek ezrei fordítanak hátat a magyar templomnak, a magyar iskolának, a magyar intézményeknek, s a magyar gyökereknek. Nagyon sokan végső elkeseredésükben, a nincstelenség közepette teszik mindezt. De legalább annyian vannak azok, akik munkahelyeken mondanak föl, eladják a nagyapáik jussát, ezt az aranyat érő földet, eladják a nagyszülői családi házakat. Miért? Azért, hogy több pénzt keressenek, azért, hogy kényelmesebben élhessenek - hangsúlyozta ifj. dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke, és kiemelte annak fontosságát, hogy itt kell építenünk, az ezeréves szülőföldön a magyar jövőt, mert ha ezt a sorsot felismerjük, akkor élhetünk magyarként és boldogan a szülőföldünkön.

 

 


A megemlékezés koszorúzással zárult. Kiss Ernő, aradi vértanú családi sírboltjában a gyászoló közösség elhelyezte a kegyelet virágait. Magyarország képviselői mellett, a Magyar Nemzeti Tanács, a politikai pártok, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői is fejet hajtottak Kiss Ernő aradi vértanú emléke előtt.

 

 

Živica Jankov, eleméri lakos, az eleméri ünnepségen átadott a Nagybecskereki Egyházmegye javára két gobelint, amelyre a családi ház lebontásakor találtak rá. A nagyapja 1932-ben vásárolta meg a most lebontásra kerülő épületet, amelyről annyit tudtak, hogy egykor bank működött ott, az első pénzintézmények egyike. Mivel sok mindent találtak már a munkálatok során, a család maga végzi a bontást, és úgy döntöttek, hogy az utókornak ilyen módon mentik át az értékeket, amelyekre rálelnek. Ezúttal két gobelint adtak át msgr. dr. Német László, megyéspüspöknek, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye vegye gondozásába ezeket az értékes tárgyakat. A püspökatya elmondása szerint a gobelinek vélhetően Kiss Ernő kastélyából való alkotások, amelyek restaurálásra szorulnak, valószínű a flamand iskolából erednek, és vadászmotívumokat ábrázolnak. Živica Jankov, mint mondta, Kiss Ernő emlékére adományozta a gobelineket.

Kónya-Kovács Otília


KISS ERNŐ KASTÉLYÁNAK DÍSZEI

Živica Jankov, eleméri lakos, a bánáti, központi ünnepségen, 2014. október 6-án átadott a Nagybecskereki Egyházmegye javára két gobelint, amelyre a családi ház lebontásakor találtak rá. A nagyapja 1932-ben vásárolta meg a most lebontásra kerülő épületet, amelyről annyit tudtak, hogy egykor bank működött ott, az első pénzintézmények egyike. Mivel sok mindent találtak már a munkálatok során, a család maga végzi a bontást - ő meg a fia. Úgy döntöttek, hogy az utókornak ilyen módon mentik át az értékeket, amelyekre rálelnek. Ezúttal két gobelint adtak át msgr. dr. Német László, megyéspüspöknek, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye vegye gondozásába ezeket az értékes tárgyakat. A püspökatya elmondása szerint a gobelinek Kiss Ernő kastélyából való alkotások, amelyek restaurálásra szorulnak, valószínű a flamand iskolából erednek, és vadászmotívumokat ábrázolnak. Živica Jankov, mint mondta, Kiss Ernő emlékére adományozta a gobelineket, és szándékában áll még más értéktárgyakat is átadni az egyházmegyének.

Kónya-Kovács Otília


ÜNNEPEKRE HANGOLÓDVA

Udvarszállás és Fejértelep után 2013. december 11-én Nagybecskereken tartottak előadást, gyakorlati képzést a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének szervezésében. A fő cél az volt, hogy a karácsonyi ünnepkör üzenetét megtartva, helyes felkészülést nyújtsanak, a mai kornak megfelelően próbáljanak segítséget nyújtani ezen a képzésen az óvónőknek, tanítóknak, vagy művelődési egyesületekben tevékenykedő pedagógusoknak.

Dr. Szőke Anna, néprajzkutató, kulturális antropológus, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnök asszonya előadást tartott, amelyben kifejtette, hogy a decemberi népszokásainkat kellő magyarázattal kell a gyerekeknek átadni, hogy a valódi értékeket adják tovább a kicsinyeknek.


Ujj Éva, békéscsabai népművelő a gyakorlati részben mutatott be több érdekességet, hogyan lehet a kis ünnepi díszeket egyszerű anyagokból elkészíteni, az ünnepi hangulatot hogyan lehet egy-egy saját készítésű kis tárggyal még fokozni. A helyszínen megalkotott angyalkákat, fenyőket, különféle díszeket a részvevők hazavihették, hogy ki-ki a saját tanintézményében tovább tudja adni az itt megtanultakat. Az előadók hangsúlyozták - a részvevők pedig megerősítették – annak fontosságát, hogy bevonják a szülőket, nagyszülőket is a karácsonyi készülődésbe.
A szórványban megszervezett foglalkozások, továbbképzések után Zentán, Csókán, Magyarkanizsán, Kishegyesen és Adán is találkoznak az előadók az érdeklődőkkel.

A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének projektuma mintegy 150 pedagógust mozgatott meg.

Hangfelvétel! Elsőként dr. Szőke Annát, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnök asszonyát hallják!

Kónya-Kovács Otília


A ZAVIČAJAC 19 ÉVES

A Zavičajac helyismereti, helytörténeti társaság 19 éve létezik, és megálmodója, Csuka Mária, nyugalmazott könyvtáros nyilatkozott a születésnapi összejövetelen.

Hangfelvétel!


KARÁCSONYI KONCERT A SZÉKESEGYHÁZBAN
A nagybecskereki püspökség, a helyi plébánia és az Emmanuel kamarakórus az idén is megszervezte a karácsonyi koncertet a székesegyházban. Ez volt a harmadik alkalom, hogy a város és környékének apraja-nagyja egy meghitt ünnepi összejövetel részesei lehettek. Első alkalommal Németország nagykövetsége szervezte a rendezvényt, hogy az itteni nemzettársaiknak, de ugyanakkor minden nagybecskereki és környékbeli polgárnak kedveskedjenek egy kellemes hangversennyel.
Az első sikeres rendezvény után a mostani házigazdák felvállalták, hogy ezentúl minden karácsony előtt, más-más vendégelőadókat felkérve szerveznek ünnepi koncertet
A 2013. december 21-én megtartott alkalmi rendezvény kezdetén msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök köszöntötte a jelenlevőket. Öt kórus járult hozzá az ünnepi hangulathoz. Elsőként fellépett a Josif Marinković zenede középiskolásainak énekkara, amely már világviszonylatban is szép sikereket tud maga mögött. Őket követte a Kultúrközpont gyermekkórusa, majd az aradáci evangélikus énekkar mutatkozott be. Negyedikként a nagybecskereki Planika szlovén egyesület lépett fel, és a hangversenyt a házigazdák szerepében az Emmanuel kamarakórus zárta. A Csendes éj című záródalt a kórusok mindannyian együtt énekelték el Konrád Emma karnagy vezényletével.
Ez alkalommal is a koncert után mézeskaláccsal, teával és forralt borral vendégelték meg a jelenlevőket.
Hangfelvétel! Elsőként a püspökatya beszél a karácsonyi koncertről!
Kónya-Kovács Otília

LUCA-POGÁCSÁK VOLTAK VERSENYBEN

Luca napjához illően, 2013. december 13-án bizonyára minden házban még a délelőtt folyamán kisült a Luca-pogácsa. Nem volt ez másként azoknál a családoknál sem, akik eljöttek a nagybecskereki Petőfi MME-be, ahol e jeles napról megemlékezve, Luca-pogácsákkal lehetett versenyezni. A zsűri szerepét a jelenlevők töltötték be, akik nemcsak az ízét, hanem a kinézését, formáját, a tálalást is szem előtt tartották.
Az eredmény szerint a legfinomabb Luca-pogácsát Mészáros Violetta sütötte, őt követte Palkovics Mária, és a harmadik helyezett lett Bomble Branka. Mindhárom díjazott szép ajándékot vehetett át a szervezőktől.
Az eseményen egy igazán kimerítő összefoglalót is kaphattak a Luca-napja kapcsán.
A rendezvény egy újabb összefogás eredménye, hiszen 4 szervezet (a nagybecskereki Petőfi MME, a Fília PE, a VMSZ nagybecskereki szervezete és annak Női Fóruma) együttműködéseként valósult meg ez a közösségi program. Részben azt a célt is szolgálja, hogy átmentsük hagyományainkat az utókornak.

Kónya-Kovács Otília


KÉT NAGYBECSKEREKI ISKOLA KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE

A Nagybecskereki Módszertani Központ és a Madách Amatőr Színház szervezésében Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat mottóval tartották meg 2013. december 22-én a Sonja Marinković Általános Iskola és a nagybecskereki Gimnázium közös karácsonyi műsorát a Toša Jovanović Népszínházban.
A szervezők bíznak a rendezvény hagyományteremtő jellegében, és hogy egyszer a város mindegyik középiskolája - ahol magyar nyelven is folyik oktatás - szerepet vállal a műsor megvalósításában. Régen nagy hagyománya volt a közös karácsonyi műsornak, ezt elevenítették fel ez alkalommal, de ugyanakkor a cél, hogy más jellegű rendezvényeket is közösen tartsanak meg, hogy mindenki vállaljon egy résznyi feladatot a megmaradásunk érdekében.
A tarka est keretében dal, szavalat, jelenet formájában tolmácsolták a karácsony üzenetét a legfiatalabbaktól, a végzős középiskolásokig, a pedagógusok hozzájárulásával.
Hangfelvétel! A közös karácsonyi műsor megálmodójának, Várady Józsefnek, a Nagybecskereki Módszertani Központ vezetőjének nyilatkozata.
Kónya-Kovács Otília


HAGYOMÁNYOS BETLEHEMEZÉS SZENTMIHÁLYRÓL

A szentmihályi József Attila MME népzenei-hagyományőrző csoportjának tagjai 2013. december 23-án a nagybecskereki Petőfi MME vendégei voltak.
A hagyományos szentmihályi betlehemezést mutatták be, amelynek szövegét több mint 10 éve gyűjtötte Flaman István Tóth Nándortól - akit mindenki csak Holc Nándi bácsinak ismer -, akitől megtudták, hogy az ötvenes években is járták a falut ezzel a betlehemezéssel. Több mint tíz éve részesei a magyarországi, nemzetközi Betlehemes Találkozónak, amelyet immár huszonharmadik alkalommal rendeztek meg az idén Debrecenben. Ettől az évtől meghívásos alapon toborozzák a részvevőket erre a nagyméretű rendezvényre, és a szentmihályiak nagyon büszkék, hogy bekerültek a 25 meghívott hagyományőrző betlehemező csoport közé. Nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy őket is meginvitálták erre a találkozóra, és ott tovább adhatták az őseik karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokásait, hagyományait.
A nagybecskereki közönségnek a betlehemezés mellett még néhány alkalmi dallal, szavalattal is kedveskedtek a szentmihályi hagyományőrzők.

Kónya-Kovács Otília


KIOSZTOTTÁK NAGYBECSKEREK VÁROS DÍJAIT ÉS ELISMERÉSEIT
Nagybecskereken a városháza barokktermében ünnepélyesen kiosztották a város díjait és elismeréseit a 2013. évre. A beérkezett felterjesztéseket a díjbizottság bírálta el, hogy kik azok az egyének, illetve egyesületek, szervezetek, csoportok, akik/amelyek kiérdemelték ezt a kitüntetést.
Az egybegyűlteket mgr. Ivan Bošnjak polgármester köszöntötte, majd Željka Milošević, a bizottság elnöke kiosztotta a fiatal tehetségeknek járó elismerést. Az idén a fiatal díjazottak között van Dejan Karlečik, színész, Denis Žiško, a zenede elsős középiskolása, Milan Slijepčevič, a zeneiskola ötödikes tanulója, Dragana Janković, atléta és Đorđe Salapura, karatézó.
A bizottság város tíz egyént és négy kollektívet jutalmazott a város díjával, ezeket mgr. Ivan Bošnjak, polgármester és Radovan Bulajić, a városi képviselő-testület elnöke osztotta ki.
A humánusságáért a magyarcsernyei születésű, de Németországban élő dr. Fessl de Alemany Erzsébetet is díjazták, aki most nem tudott eljönni az ünnepségre. A díjazottak között van Dejan Bošnjak, nyugalmazott tanító, zeneszerző, irodalmár, filmpedagógus, dr. Miloranka Petrov Kiurski, kardiológus, Željko Lučić, operaénekes, Nikola Božović, az RTS újságírója, Petar Marković, filmvágó, Manojlo Laković, ügyvéd és irodalmár, Radoslav Jocić és Srboljub Stojković, akik kezdeményezték hogy állítsanak emléket Rezsőházán (Knićanin) a német áldozatok emlékére, továbbá Ivan Španović, atléta, és Sanja Cvrkota, karatézó.
A kollektívok közül négy intézményt díjaztak, mégpedig a NIS Gazprom Neft kompániát, a nagybecskereki rendőrséget, a Hendi Sport sportklubot, amely sérült gyerekekkel foglalkozik, valamint a Pionir ME-t.
A díjkiosztón többen is a pénzjutalmat nem tartották meg, hanem intézményeknek, vagy beteg gyerekeknek ajánlották fel.
Kónya-Kovács Otília

CSENDES TÖBBSÉG

Dijana Subotički, újságíró könyvének, a Csendes többség - szerbiai politikusnők élettörténetei címűnek a bemutatójára gyűltek össze 2013. december 28-án a nagybecskereki Zeleno Zvono Színházklubban. A kötet 14 szerbiai politikusnővel készült interjút tartalmaz, és a Bánáti Kultúrközpont és a PostPesimisti Kikinde polgárok egyesülete jóvoltából jelent meg. A bemutatón dr. Jovica Trkulja, recenzens, a Belgrádi Egyetem Jogi Karának rendes tanára beszélt a könyvről, továbbá a másik recenzens, Marija Srdić, a nagykikindai nőket támogató központ igazgatója, valamint a könyv szerkesztője, Radovan Vlahović is méltatta a kiadványt. A politikus hölgyek közül jelen volt Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, Aleksandra Majkić, Nagykikinda községi elnöke (SZHP), Maja Sedlarević, tartományi képviselő a Vajdasági Szociáldemokrata Liga soraiból, Marijana Četojević, a Szerbiai Radikális Párt tartományi képviselője. Dijana Subotički előző kötetének egyik interjúalanya is jelen volt, mégpedig az LDP képviselője, Popov Judit.


A Csendes többség – szerbiai politikusnők élettörténetei című kötetben Slavica Đukić-Dejanović (SPS), miniszterasszony, a Szerbiai Képviselőház volt elnöke, Sandra Rašković-Ivić (DSS) köztársasági képviselő, volt miniszter, volt nagykövet, Gordana Pop Lazić, (SRS) volt köztársasági képviselő és volt miniszter, Olgica Batić (DHSS), köztársasági képviselő, Milica Radović, köztársasági képviselő, a DSS alelnöke, Aleksandra Jerkov, a DP szóvivője, Marijana Četojević, a SRS tartományi képviselője, Zlata Đerić, az NS köztársasági képviselője, Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, Aleksandra Majkić, Nagykikinda községi elnöke (NSN), Gordana Rajkov, volt köztársasági képviselő, Maja Sedlarević, az LSV tartományi képviselője, Snežana Stojanović-Plavšić (URS) köztársasági képviselő, és Sofka Vasiljković, a Roma Nemzeti Közösség Nemzeti Tanácsának elnök-helyettese vall életéről.


A rendezvény moderátorának szerepét Senka Vlahović-Filipov, a Bánáti Kultúrközpont tagja töltötte be. A könyvbemutatót az Aradačke meškarke név alatt ismert, női harmonikásokból álló együttes tette még ünnepélyesebbé.


Hangfelvétel! A kötetben szereplő, egyik interjúalany, Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági képviselője elsőként a kötetről szólt.

Kónya-Kovács Otília


A BIOTERMELÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE

Lukácsfalván a Biotermelés óvodától egyetemig elnevezésű projektum keretében népszerűsítették az organikus termelést. Jelen voltak a helybeli diákokon kívül a szentmihályi, nagybecskereki és muzslyai diákok.

A lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápolók és Környezetvédők Egyesülete idestova két éve írt alá együttműködési szerződést a Sonja Marinković Általános Iskolával közös projektumok kidolgozása és továbbpályázása érdekében.

A mostani projektum szerint a nagybecskereki iskola kihelyezett tagozatához, a lukácsfalvihoz tartozó, 1700 négyzetméternyi földterületet karban tartják, ahol biotermelés folyik.

A Fehér tó egyesület illetékesei egy magas kerítéssel választották el a kertrészt az iskola sportpályáitól, hogy mindkét helyszínen folyjék a zökkenőmentes munka.

Az egyesület tagjai megszerezték a tanúsítványokat a biotermékek előállításához, a Fehér tó Biofarm működtetéséhez, így az egészséges élelmiszerek termelése adott.


A projektumban részvevő gyerekek megtekinthették az iskola melletti parcellát, igaz most ott nem volt semmi látványos, ám a szervezők szerint a tavaszi időszakban is végig lehet kísérni a munkafolyamatot, esetleg a jövőben még fóliasátrakban is lehet gondolkodni.

A Fehér tó egyesület székházában több összefoglaló előadást hallhattak a fiatalok, akiknek közben szórólapokat is kiosztottak, hogy továbbítsák akár szüleik felé az organikus termelés hírét.


Balanyi Sándor, a Fehér tó – HÁKE elnöke beszámolt a projektum célkitűzéseiről is, ami szerint fontos az egészséges környezet megvédése, a Közép-bánáti régióban az organikus termelés fejlesztése, a biotermelés népszerűsítése a termelők, fogyasztók körében, de az oktatási intézmények, egyesületek bevonásával is foglalkozni kell, céljaik között szerepel az ökoturizmus beindítása is.


A kezdeményező szerepét betöltő Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédelmi Egyesület továbbra is együtt szeretne működni a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolával, kapcsolatokat építene ki a muzslyai Fókusz Klaszter, családi vállalkozók egyesületével, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alappal, a nagybecskereki Mezőgazdasági szakközépiskolával, a Balanyi Biofarmmal, a Szerbiai Organikus Alappal, a belgrádi Media Master, valamint a nagybecskereki Bio Life áruforgalmazó céggel.

Csoportkép...

Hanganyag...

Kónya-Kovács Otília


EVS-KARAVÁN BÁNÁTBAN

Második éve népszerűsíti a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ az Európai Önkéntes Szolgálatot, míg tavaly Bácska több települése volt a célpont, az idén újra útra keltek, de ezúttal Közép- és Dél-Bánát 7 települése volt az úti cél. December 7-Nagybecskereken, Tordán, Magyarcsernyén és Tóbán, december 8-án pedig Torontálvásárhelyen, Hertelendyfalván és Székelykevén találkoztak az előadók a fiatalokkal. A program a 18-30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget, hogy tapasztalatokat szerezhessenek az Európai Unió tagországaiban, teljesen ingyenesen. A fiataloknak több területen kínálnak lehetőséget a kibontakozásra, például a kultúra, a sport, a szociális ellátás, vagy a kulturális örökség, művészet, polgári védelem, környezetvédelem, stb. területén. Az önkéntes munka nonprofit célokat szolgál, és az időtartama 2-12 hónap lehetséges.
Kovács Birkás Zsolt a VMIK elnöke elmondta, hogy az előadások során a népszerűsítés a fő céljuk, de a program gyakorlati oldalára is rávilágítanak, és a helyszínen fontos kérdésekre is választ tudnak adni az érdeklődőknek, ugyanakkor tanácsokkal látják el a fiatalokat, sőt ismertetik azokat a partnerszervezetek elérhetőségeit, amelyek által könnyebben kerülhetnek kapcsolatba a fogadó, külföldi civil szervezethez.


Patarica Tímea, a VMIK alelnöke azért tartja jelentősnek ezt az EVS-karavánt, mert szeretnének minél több fiatalon segíteni, hogy ki tudjanak jutni külföldre, ahol önkéntesként dolgozva új tapasztalatok birtokába kerülhetnek.
A találkozás alkalmával ismertették a VMIK tevékenységét is, külön kiemelték a nyári Ifjúsági Etno Táborukat, és az évente kétszer megrendezésre kerülő ifjúsági bálokat, amelyekre szinte Vajdaság minden területéről indítanak ingyenes buszjáratokat.

Kónya-Kovács Otília


HASZNÁLT KÖNYVEK VÁSÁRA

A nagybecskereki Petőfi MME-ben 2013. december 11-én délelőtt 10 órától délután 17 óráig megszervezik a használt könyvek vásárát, hisz nagyon sokan egy könyvet – még ha használt is – sokkal hasznosabb ajándéknak tartják, és az ünnepek előtt ezzel szeretnének kedveskedni az érdeklődőknek.

A könyvtárból kivont, eladásra szánt könyvek között lesznek szépirodalmi, ismeretterjesztő, illetve meséskönyvek is, de ugyanakkor különféle folyóiratokból is lesz választék. A könyvek, folyóiratok ára darabonként 50 dinárba kerül majd. Mindazokat szeretettel várják a nagybecskereki Petőfi MME-be, akik ilyen ajándékokkal lepnék meg családtagjaikat.

Kónya-Kovács Otília


LUKÁCSFALVI TEMPLOMBÚCSÚ ÉS PARADICSOMNAP

Kisboldogasszony napja, Lukácsfalva védőszentjének, templombúcsújának ünnepe az idén éppen vasárnapra esett, 2013. szeptember 8-án volt. A falu ilyenkor benépesül, a környező településekről is eljönnek a búcsúra, vendégségbe. Immár hagyománnyá vált, hogy a Paradicsomnapot is erre az időszakra időzítsék, és kilencedszer került erre a rendezvényre sor. A szombati napon a helybeli Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesületbe Lukácsfalva egyik testvértelepüléséről, Zalakomárról érkeztek vendégek, akiket egy kirándulásra invitáltak meg még aznap délelőtt, egészen a Tisza, Duna torkolatáig csónakáztak, és szép élménnyel gazdagodott mindenki. Délután ellátogattak a Somogyi borpincébe, ahol végigkóstolhatták a jobbnál jobb borokat.


Vasárnap volt a központi ünnepség Lukácsfalván, amikor délelőtt 11 órakor megtartották a búcsúi szentmisét, ez alkalommal teljesen megtelt a templom hívőkkel, helybeliekkel és vendégekkel.
A délelőtt folyamán immár negyedszer került megrendezésre a Fehér tó név alatt futó festőtábor. Juhász Istvántól, a fő szervezőtől, helybeli alkotótól megtudtuk, hogy az első tábort egy magánszemély jóvoltából szervezték meg, de azóta a Fehér tó egyesület istápolja a művészek alkotónapját. Tizenegy amatőr képzőművész és két gyerek látott neki a munkához a templomkertben kialakított térségben, és a délelőtt folyamán rajzoltak, festettek. A fő téma a lukácsfalvi környezet, a tanyavilág, a falut körülvevő területek, beleértve a tavakat is. Összesen 24 alkotás készült el, amelyből a közeljövőben egy kiállítás is nyílik majd. Mint a szervező mondta, néhány kép maradt a tavalyi évi táborból is, így azokkal együtt mutatják be az idei „termést”. A sorsa ezeknek a munkáknak az lesz, hogy kedves, hozzájuk ellátogató vendégeknek ajándékozzák, vagy ha Lukácsfalváról megy küldöttség valahová, a vendégváróknak is e munkák közül választanak.

 


A vasárnap délután megrendezett Paradicsomnapon igencsak közkedvelt versenybe szállnak a termelők, hisz minden évben kiválasztják a legízletesebb friss paradicsomot, a legfinomabb paradicsomlét, és az óriásparadicsomok mezőnyében is kikiáltják a győzteseket.


A rendezvényt Szabó József, a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatója nyitotta meg, aki hangsúlyozta ezúttal is, hogy a termelők összefogásával tovább lehet érni, és arra buzdította a termelőket, hogy egyesületeket alapítsanak, tömörüljenek, hisz a piaco
n sokkal sikeresebben szerepelhetnek, ha több termelő egyesül.


A versenyben külön bizottság értékelte, a friss paradicsomokat, illetve a befőttek mintáit. Palatinus Aranka és Martin Ilona, a muzslyai Nők Klubjából vállalta azt a feladatot, hogy végigkóstolja mind a 16 mintát. A döntésük szinte egyhangú volt, amely szerint a legízletesebb paradicsomot Sziveri Mihály termelte Muzslyán, második helyezett lett Huszta József, aki ugyan lukácsfalvi születésű, de már huzamosabb ideje Muzslyán él. A harmadik helyre került a helybeli Tűri János, aki nem először lett díjazva ezen a versenyen.


Valamivel nehezebb dolga volt a befőtt paradicsomnál a zsűri másik két tagjának, a zalakomári Hatos Tibornak és nejének, Hatos Tibornénak, akik 22 paradicsomléből választották ki a szerintük legfinomabbra sikeredetteket. Huszta Józsefet első díjban részesítették, második helyre került Varga Miklós, Zalakomár polgármesterének befőtt paradicsoma, és a harmadik helyen a lukácsfalvi íz maradt, Balanyi Erzsébet érdemelte ki a díjat.


Ami a legnagyobb paradicsomot illeti, itt már csak a mérlegre hagyatkoztak a zsűri tagjai, közösen mérték le az óriási terméseket. A legnagyobb paradicsom az idén Lukácsfalván termett, Gera András termelőnél, és 1,035 kilogrammos volt a termése, aki elmondta, hogy lényegében arra az emberek nemigazán tudnak kihatni, hogy mekkorára nőjön meg egy-egy paradicsom, mert az kimondottan a természet dolga. A második és harmadik díj Erzsébetlakra került, Bancsov Albert termése 770 grammos volt, míg Bancsov Erika paradicsoma 5 grammal volt könnyebb, így 765 grammos súllyal lett nyerő.

 


Az idei Paradicsomnap egyik sikeres versenyzője, Huszta József néhány különlegességet is hozott erre az alkalomra, az egyik, amely mindenki képzelőerejét megbirizgálja, az talán a paradicsomlekvár. Sokan kipróbálták, mert kíváncsiak voltak, hogy milyen ízeket is lehet kihozni a paradicsomból - ilyen módon. Józsi bácsi egyébként több mint hatvan éve foglalkozik paradicsomtermeléssel, és mint mondta, mintha a növények is éreznének, sokkal szebb lesz a termés, ha az ember szeretettel ápolja a növényeit. A kísérletezési kedve pedig nem hagy alább, elmesélte, hogyan készíti házilag az erős ketchup-ot is. Mint elárulta, neki az első fagyokig mindig terem a paradicsom.

 


A rendezvény már szinte egyik „védjegyévé” vált a kancsikával történő paradicsomszedés. A látványt csak ügyes kezűek mutathatják be, mert ez nem ketchup, de még paradicsomlekvár-készítés se. Az állványról finoman le kell ütni a kancsika sugarával a termést. A Fehér tó – HÁKE kancsikásainak ez már csak egy rutinos bemutató volt.


A záróakkordja az idei Paradicsomnapnak egy tanácskozás volt, amelyen a biotermelők gyűltek össze, hogy tapasztalataikról számoljanak be, illetve, hogy átadják azt egymásnak.

Hanganyag - festőtábor
Hanganyag - paradicsom különlegességek
Hanganyag - paradicsomnapról összefoglaló

Kónya-Kovács Otília


ÖSSZEGEZTE A MÚLT ÉVET A FEHÉR TÓ EGYESÜLET

Évi közgyűlést tartott 2013. március 3-án a 16 éve létező Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, amelyen visszapillantottak a 2012. évre, és címszavakban megfogalmazták, mely terveket szeretnék megvalósítani.

Balanyi Sándor, az egyesület elnöke elmondta, hogy az év összegzésekor jó elmondani újra az elért eredményeket, kiemelni a pozitív példákat, de alkalom van arra is, hogy a bírálatok elhangozzanak, a gyengeségeikről is beszéljenek, és egy minősítést fogalmazzanak meg az egyesület munkájáról.


-A 2012. évben néhány új mozzanatot tudtunk beiktatni az egyesület munkájába, sikerült néhány kistelepülési projektum megvalósítása, amelyek Lukácsfalva fejlesztésére irányulnak. A tavalyi évben először sikerült a turizmusfejlesztés kapcsán egy emlékpark kiépítése, amely a falu névadójának, Lukács Lázárnak és családjának tiszteletére lesz kiépítve.

Másrészt a szakmai tömörülés, amely az egyesületen belül tevékenykedők, a biotermelők egyesülete is támogatásban részesült, sikerült a tanúsítványok fedezni a költségeket, sikerült valamennyi felszerelést beszerezni. Ez mind arról szól, hogy az itteni termelők javát is szolgálja a Fehér tó egyesület, ugyanakkor a jövőben is tervezik a fejlesztés elősegítését – mondta az egyesület elnöke.


A gyengeségek kapcsán arról számoltak be, hogy a tavalyi közgyűlésen azt is megfogalmazták, hogy szociális kérdésekkel is szeretnének foglalkozni, ám a múlt évben e téren nem történt előrelépés.

Balanyi szerint a tagságnak nincs annyi „ereje”, hogy ilyen formájú projektumokat is kidolgozzon, de bízik abban, hogy a 2013-as, illetve a 2014-es évben, ha megerősödik a projektmenedzsment, akkor e téren is lesz haladás. A fiatalokkal való foglalkozást külön ki kell emelni a Fehér tó – HÁKE berkeiben, amelyet a hagyományápolók szakosztálya végez Ladvánszky Istvánnal az élen, aki a kancsika kezelésére, -fonására tanítja a gyerekeket, a fiatalokat.

E hagyomány Lukácsfalván évről évre csak szélesedik, mind több fiatal vesz részt a munkában, és az eredmények sem maradnak el, ugyanis tavaly, a Hortobágy melletti Püspökladányon, egy versenyen kiemelkedő eredményt értek el a kis kancsikások, és még a hortobágyi csikósok is megcsodálták a fiatalok teljesítményét.


A jövőbeni terveket illetően Balanyi Sándor elmondta, hogy csak címszavakban fogalmazták meg azokat, mert hálátlan dolog egy évre előre meghatározni a pénzügyi tervet is, hisz kizárólag pályázatok útján pénzelik az egyesületet. A megvalósításra váró tervek a megnyert pályázatoktól is függnek.

A Fehér tó egyesület célkitűzései köré fonódó témákban gondolkodnak a jövőt illetően is, tehát a hagyományápolás, a környezetvédelem, a tájékoztatás, a turizmusfejlesztés terén szeretnének alkotni, projektumokat kidolgozni, és pályázni.

Az idén nagyon szeretnék, ha eljuthatnának a kancsikások világbajnokságára, a III. magyar ostor napjára, amelyet Püspökladányban tartanak meg.

 

Kónya-Kovács Otília


TIZENKETTEDSZER: TORDAI MŰVELŐDÉSI NAPOK

A téli időszakban Tordán, ebben a Begaszentgyörgyhöz tartozó kis településen felélénkül az élet, ugyanis 2013. január 19-én, a magyar kultúra napja jegyében megkezdődtek a 12 évvel ezelőtt útjára indított Tordai Művelődési Napok. Az idei rendezvénysorozat első mozzanata a művelődési ház előcsarnokában szervezett képzőművészeti kiállítás volt, amelyen a nyáron lezajlott, begaszentgyörgyi művésztelepen készült munkák láthatók, és itt nem csak amatőr alkotók, hanem hivatásos művészek is részt vettek. Továbbá két egyén is gazdagítja még a tárlatot: a magyarittabéi Lódi József, aki tájképekkel mutatkozott be, valamint a begaszentgyörgyön élő Ljubiša Savić, aki egyedi alkotásait, üvegpalackokba „zárt” műveit hozta el. Szarka Edit, a Begaszentgyörgyi Közművelődési Intézmény igazgatója nyitotta meg a tárlatot, aki Színia Bodnár Erikát idézte: „Az isteni szikra mindenkiben megjelenhet, ahány ember, annyiféleképpen. Emiatt minden ember lehet művész, és egyetlen ember sem helyettesíthető másikkal, mert mindenki egyedi és megismételhetetlen.”


A kiállítás megtekintése után a művelődési ház nagytermében kezdődött meg a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. Elsőként Csíkos Dániel versmondó lépett fel egy Radnóti-verssel, majd Dobai János, a tordai helyi közösség tanácselnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Ünnepi köszöntőt mondott Juhász Attila, tartományi művelődési segédtitkár, aki hangsúlyozta, hogy erre a rendezvénysorozatra, erre a folytonosságra, és egybetartozásukra büszkék lehetnek a tordaiak.
-A közös magyar kultúránk, és a művelődés az, ami közösséget formál és teremt. Ami megőriz és felemel. Ami megvéd minden helyzetben – mondta Juhász Attila, majd megköszönte a fellépőknek, hogy tovább éltetik nemzetünk kultúráját.
-Szeretném megköszönni a tordai, a pacséri, a balástyai és újszentesi művelődési egyesületek tagjainak a ma esti fellépésüket, köszönöm, hogy őrzik kultúránkat, hogy nap, mint nap építkeznek, teremtenek, és továbbviszik, hagyományozzák nemzeti kultúránk hagyományait – mondta a segédtitkár.
A köszöntő után Dušan Milićev, Begaszentgyörgy község elnöke nyitotta meg a rendezvénysorozatot, aki üdvözölte a vendégeket, közöttük a Szabadkai Főkonzulátus két konzulját, továbbá Torda testvértelepüléseinek, Pacsérnak, a magyarországi Balástyának, és a romániai Újszentesnek a képviselőit, az egybegyűlteket. Dušan Milićev reményét fejezte ki, hogy e rendezvénysorozat által sok vidámságban lesz részük, és a művelődés terén csak gazdagodhatnak az itteni polgárok.


A nyitórendezvényen a tordai művelődési egyesület tagjai közül énekkel szerepelt Rice Rebeka és Csőke Anikó, egy jelenetet adott elő Nyerges Ármin, a néptánccsoport pedig nagyecsedi és szatmári táncokkal lépett fel. Emellett cigánytánccal és mambóval is bemutatkoztak a táncosok. A pacséri vendégek közül a férfi- és női kórus lépett a közönség elé. Az újszentesiek modern- és népi tánccal készültek, és egy dalt is előadtak, a balástyai műkedvelők pedig délalföldi-, moldvai-, válaszúti és somogyi tánccal gazdagították a műsort, a bácsfeketehegyi Kormos Irén pedig egy szavalattal járult hozzá a műsorhoz.


A rendezvénysorozat folytatásában hétről hétre több gazdag program várja az érdeklődőket, a művelődési tartalmak gazdagsága mellett szerveznek szakelőadásokat a termelőknek, gazdáknak, de lesz bál is. Érdekesnek ígérkezik az ún. Bánáti est, amikor a térség több mint 10 művelődési egyesülete mutatkozik be. A rendezvénysorozat a Tordai esttel zárul, március 17-én, amikor Torda mellett bemutatkozik a két testvértelepülés is, a romániai Aranyostorda és a magyarországi Bihartorda.


Hangfelvétel...


Kónya-Kovács Otília


MEGJELENT VÁRADY IMRE: NAPLÓ 2. CÍMŰ KÖTETE
Az év utolsó napjaiban látott napvilágot az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában dr. Várady Imre naplójegyzeteinek második kötete, amely az 1943 és 1957 közötti eseményeket foglalja magába. Előzménye pedig a 2011 nyarán megjelent Napló 1. című könyv, amelyben a neves becskereki ügyvéd, néhai magyar országgyűlési képviselő és jugoszláv szenátor az első világháborúig terjedő időszakot jeleníti meg. A mintegy 400 oldalas könyv, a Napló 2. bemutatóját Nagybecskereken, tartották meg, 2012. december 28-án a Madách Amatőr Színház Irodalmi Színpadának szervezésében. Mint elhangzott, az itteni történelem egyik legnehezebb időszaka tárul az olvasó elé, ugyanis Várady Imre naplójegyzetei a megszállás utolsó két évét, a felszabadulást, és az utána következő újjáépítés első éveit dolgozza fel.
-Ezek gondterhelt évek voltak, ahol dr. Várady Imre, mint idős politikus, már visszavonult a közéletből, mégis a nehéz események, a súlyos történések hatására, arra szánta rá magát, hogy segítsen a bánáti magyarságnak, és ezekben az években is latba vetette tekintélyét, utána járt a dolgoknak, és ahol csak lehetett, segített. Nem egyszerű családtörténeti feljegyzések ezek a naplójegyzetek, hanem a közéleti hátteret is megfelelő módon vázolta, így tulajdonképpen amennyire szubjektív, lévén hogy a családtagjairól és a család életéről ír és beszél, ugyanannyira objektív is, mert megtaláljuk benne azokat a fontos háttér információkat, amelyeket ma már másutt nem is találhatnánk meg – mondta dr. Németh Ferenc, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója.
A kutatóknak fontos forrást jelent a könyv, hisz olyan adatokat is tartalmaz, amelyek még a korai sajtóban sem jelentek meg.
Várady Imre unokája, dr. Várady Tibor, jogászprofesszor elmondta, hogy a könyv egy nagyon mozgalmas periódust elevenít fel.
-Tudtuk, hogy volt német megszállás, tudtuk, hogy utána ki veszítette el a világháborút, de hogy mi történt az utcákon, az üzletekben, az emberek között, a hivatalokban, az ügyvédi irodában, az emberek sorsában napról napra - azt nem tudtuk. Ebben van valami különös, hogy a történelmet ilyen testközelbe hozta, és azt hiszem, hogy ez teszi érdekes olvasmánnyá a Naplót – mondta dr. Várady Tibor.
A könyvbemutató moderátora Jenovay Lajos, a Madách Amatőr Színház szervezője volt. Az esten Varga Anna tanárnő személyes élményeit mesélte el arról az időszakról, amelyet a Napló második része is felölel, ugyanakkor a Várady családhoz fűződő emlékeit is felidézte.
Hanganyag: az első nyilatkozó: Németh Ferenc!

KARÁCSONYI KONCERT ÉS KIRAKODÓVÁSÁR VOLT A SZÉKESEGYHÁZBAN

Egy rendhagyó karácsonyi koncertet és kirakodóvásárt tartottak 2012. december 22-én este a nagybecskereki székesegyházban, ahol 12 kórus lépett a közönség elé.

A koncert előtt msgr. dr. Német László, nagybecskereki megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta, hogy a karácsony az az ünnep – leszámítva a húsvéti szertartást -, amely leginkább megihlette a művészeket, és köztük a zenészeket is. Minden nemzet sajátos módon fejezte ki énekben, zenében tiszteletét Istennek, a kis Jézus és anyja, Mária előtt.


A rendezvényt a házigazdák, az Emmanuel kamarakórus nyitotta meg, Konrád Emma karnagy vezetésével. Ezt követően fellépett a Josif Marinković Zeneiskola női- és vegyes kara, Zorica Kozlovački vezényletével. Utána következett a nagybecskereki Városi Gyermekkórus, Szatler Edit vezetésével, továbbá Kikindáról érkezett vendégül a Fülemüle gyermekkórus, amelynek vezetője Détári Margita.

Muzslyáról fellépett a nemrégen alakult Don Bosco gyermekkórus, amelynek tagjaival Mezei Szimóna foglalkozik, valamint a Domonkos ifjúsági kórus is fellépett Sándor Enikő vezényletével. Nagybecskerekről az evangélikus templom kórusa is szerepelt a programban, a karnagy Mihal Labat volt. Szentmihályról is két énekkar lépett a közönség elé, az Angyalok gyermekkórus és az Angelus vegyes kórus, mindkét csoportot Both Mária Kornélia nővér vezeti.

Újvidékről a Kapisztrán ferences ifjúsági kórus lépett színre Beszédes Margit karnagy vezetésével, és Csókáról érkezett a Pannónia férfikórus, melynek a vezetője Tápai Tibor.


A kirakodó vásárt is a székesegyházban szervezték meg, a tavalyi rendezvény mintájára, és sok szép ajándéknak valót találhattak maguknak az érdeklődők. Az elárusítók között voltak a nagybecskereki Petőfi MME Kézműves Műhelyének tagjai, akik kézi- és kézműves munkákkal jöttek a rendezvényre, hasonlóan a muzslyai Nők klubjának tagjai is, akik süteményeket is készítettek, a MAKK tagjai festményeikből kínáltak több stílusú alkotást. Dorogi Erzsébet, kézműves természetes anyagokból készít különféle díszeket, különösen tetszetős, csuhéból készült fenyődíszeit, angyalkáit csodálták meg a nézelődők, ugyanakkor gyümölcsmagokból is készített alkalmi díszeket. A szentmihályi gyerekek is készítettek kézimunkákat, koszorúkat, kis alkalmi ajándékokat erre az alkalomra.

Méhészek is képviseltették magukat, és különféle méhtermékeket is lehetett vásárolni. Emellett édes, aprósüteményeket, mézes pogácsát, gyöngyből készült ékszereket, és érdekes frizsiderre rögzíthető mágneseket is lehetett vásárolni a karácsonyi kirakodóvásárban.


A szervezők a koncert végén mézeskalácsot és teát, illetve forralt bort szolgáltak fel a jelenlevőknek.

 

Hanganyag a koncertről!


Hanganyag a kirakodó vásárról!


KÉTNYELVŰ KARÁCSONYI MŰSOR

A nagybecskereki Kultúrközpont nagyterme 2012. december 21-én megtelt közönséggel, akik a Sonja Marinković Általános Iskola karácsonyi műsorára voltak kíváncsiak. A gazdag program a felkészítő pedagógusok meg a növendékek közös munkáját dicséri. Vendégek is voltak, hisz az idén is eljöttek fellépők a nagybecskereki Kolibri óvodából. A rendezvény ezúttal is kétnyelvű volt – magyar és szerb nyelven váltakozva léptek a közönség elé a műsorszámokkal -, de emellett angol és német nyelvű alkalmi dallal is gazdagították a műsort. A gyerekek tánccal, dallal, szavalattal varázsolták a színpadra a karácsonyi hangulatot, a jelenetekkel pedig az ünnepek üzenetét tolmácsolták. A rendezvény végén az igazgatónő, Katona Debreczeni Gizella köszöntötte a jelenlevőket, és az ünnepek alkalmából boldog karácsonyt és új esztendőt kívánt mindenkinek.


FOGADTÁK A SIKERES, FIATAL MATEMATIKUSOKAT

A Nagybecskereki Módszertani Központ 15 éve működik, és pályázatokból biztosítják be az anyagiakat a munkához. Számos kezdeményezésük volt az anyanyelvápolás terén, foglalkoztak honismerettel, és tehetséggondozással is. Ez utóbbi tevékenységet elsősorban a matematika terén fejtették ki, de a terveikbe iktatták egy kémiai és egy biológiai tehetséggondozó csoport kialakítását is. A kalendáriumi évben a pedagógusok részére két akkreditált továbbképzést is szerveztek.
-Az idei iskolaév nem éppen szerencsésen indult, hiszen a székhelyünkön – a Makedonska 11 alatt - a nagybecskereki civil szervezetek központjának épületében fűtési gondok adódtak. A fénypontot a fiatal tehetséges diákok hozták meg ebben a hónapban, akik a zentai matematikaversenyen szép eredményeket értek el, majd ezt még fokozták, és Pécsett ugyancsak bizonyították tehetségüket – mondta Várady József, a Nagybecskereki Módszertani Központ vezetője.


Ebből az alkalomból szerveztek fogadást 2012. december 18-án a sikeres tanulók részére, akiknek a Nagybecskereki Módszertani Központ díszoklevelet adományozott, valamint könyvjutalomban részesítette őket. A fogadáson elhangzott, hogy sorrendben először, december elsején a X. Fekete Mihály matematikai emlékversenyen vettek részt a fiatalok Zentán, ez a megmérettetés két levelezős fordulóból állt, ahova a diákok elküldték a munkájukat. Az eredmények alapján a döntőre meghívást kapott a Sonja Marinković Általános Iskolából Kovács Imola és Lázár Júlia, hetedik osztályos tanulók, valamint a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolából Makán Albert, ugyancsak hetedikes diák.
-Ezen a versenyen, a döntőn Albert első, Imola második és Júlia harmadik lett – mondta a felkészítő matematikatanár, Mezei Belovai Irén, majd folytatta, hogy ezt követően, hat nap múlva Pécsre mentek versenyezni, ahol a VIII. Apáczai Matematika Kupán vettek részt.


Hangfelvétel: elsőként Várady Józsefet, a Nagybecskereki Módszertani Központ vezetőjét hallják!


KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK

A kisebbségek napját megelőző este, 2012. december 17-én egy előadást szervezett a VMSZ nagybecskereki városi szervezete. Tóthné dr. Glemba Klára, a Magyar Tudományos Akadémia Külhoni tagja, kisebbségkutató huzamosabb ideig a tartományi kisebbségügyi titkárságon dolgozott, és nemcsak, hogy magyarként megélte a kisebbségi létet, de ugyanakkor nap, mint nap megtapasztalhatta a Vajdaságban létező összes kisebbség helyzetét is. Az értekezés címe a Kisebbségi létjelenségek volt. Tóthné dr. Glemba Klára az előadását a kisebbségek, illetve nemzeti kisebbségek terminológiáinak megfogalmazásával indította, majd kivetítőn keresztül gazdagon illusztrálta kutatásainak eredményeit. Az előadáson szó esett a szórványban élő kisebbségről, a kettős kisebbségi sorsban élőkről, ugyanakkor arról is, hogy a kisebbségiek például a politikában, a gazdaságban, illetve a kultúrában nem tudnak olyan mértékben megnyilvánulni, mint a többség. Az est részvevői a többi között arra a kérdésre is választ kaptak, hogyan válik egy nép nemzeti kisebbséggé, meg az előadó az EU hozzáállását a kisebbségekhez témát is körüljárta, de a szerbiai helyzetképet is ecsetelte. A nemrégen közreadott népszámlálási adatok tükrében is felelevenedett az aktuális kisebbségi helyzetkép. Az előadás hivatalos része után is folytatódott az eszmecsere.

Hanganyag: az előadót hallják, Tóthné dr. Glemba Klárát!


A ZSABLYAI MAGYAR ÁLDOZATOK EMLÉKE ELŐTT TISZTELEGTEK

2012. december elsején, Zsablyán, a néhai katolikus temetőben, a két éve álló, gazzal benőtt kőkeresztnél emlékeztek az 1944-45-ben, több száz ártatlanul kivégzett zsablyai magyar emberre.

A Himnusz eléneklése után a szervezőbizottság nevében Matuska Márton, publicista, az 1944-45-ös vérengzések kutatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Franjo Lulić, titeli plébános mondott imát. A kegyeleti főhajtáson első alkalommal vett részt zsablyai elöljáró, Čedomir Božić, polgármester személyében, aki jelenlétével megerősítve hangsúlyozta: az együttélés lehetséges, és minden második világháborús ártatlan áldozat emléke előtt főt kell hajtanunk, és tovább kell lépnünk, hogy építsük a jobb jövőt.


Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete emlékező beszédében kiemelte, hogy neki is vannak kötödései ehhez a gyászeseményhez, hiszen két hozzátartozója emlékére is letenné a virágcsokrot, ha tudná, hol nyugszanak.
-Majdnem hetven év elteltével kipusztulva mindenkinek a szívéből minden bosszúvágy, harag, keserűség, és csak a gyász vesz erőt a lelkeinken, és csak a halottak tisztelete. A történelmet felfogjuk úgy, ahogy történt, de a halottainkra szeretnénk emlékezni, és a halottainkat hősként, tisztességes emberként tisztelni az emlékeinkben – mondta a nagykövet, aki nyilatkozatában még hozzáfűzte: nyílt titok, hogy jövő év tavaszán, sort szeretnének keríteni a nagy megbékélési gesztusra, amiről elnöki ígéret is elhangzott Budapesten.
-A tervek szerint erre éppen a zsablya és csúrogi járásban kerül sor, hiszen itt a sajkási háromszögben történtek mindkét oldalról az atrocitások. Ennek lesz igazán szimbolikus ereje, ha a két nép itt hajt fejet egymás áldozatai előtt, és itt kéri egymás bocsánatát, akkor ez egy tartós, őszinte barátsággá, közös jövővé fog alakulni – mondta Nikowitz Oszkár.


A megemlékezésen Györe István, a VMDK képviseletében mondott alkalmi beszédet, majd Rácz Szabó Lászlónak, az MPSZ elnökének levelét Matuska Márton olvasta fel, aki a VMDP és a szervezőbizottság nevében is szólt, felidézve a múltat, és a közelmúltat.
-Most 2012-ben fellángolt bennünk a remény, miután Áder János és Tomislav Nikolić, a két államfő megbeszélték azt, hogy ilyen megemlékezéseket itt is kell tartani, és másutt is. Továbbá, hogy mindenhova, ahol szükséges, méltó emlékművet kell állítani, hogy ne szégyelljük, hogy gyalog, sárban ide kell jönni, hanem egy megfelelő út is vezessen ide, és hogy csakugyan megérjük azt, hogy megtudjuk, kik vannak a tömegsírokban – mondta Matuska, majd még hozzáfűzte, hogy reményei szerint megnyílnak.


A beszédek után az emlékezők elhelyezték a kegyelet virágait, az említetteken kívül még Csőke Csaba, a VMSZ temerini szervezetének elnöke is koszorúzott, továbbá a polgárok, illetve az ártatlan áldozatok hozzátartozói, rokonai.

Kónya-Kovács Otília


FELKÉSZÜLÉS AZ ÜNNEPEKRE

Élő Betlehem elnevezéssel szervezett Bókán egész napos rendezvénysorozatot a Nagybecskereki Egyházmegye. Az első alkalommal életre hívott ünnepekre való ráhangolódást advent első vasárnapja előtti napon tartották meg. A rendezvényre mintegy 400-an érkeztek, Bánát több helységéből érkeztek a fiatalok, és lelkükben fiatal személyek. Msgr. dr. Német László, nagybecskereki megyéspüspök nyitotta meg a nagyszabású rendezvényt a bókai Gyümölcsoltó Boldogasszony templomban, majd a fiatalok több helyszínen is bemutathatták produkcióikat, betlehemes játékot, jeleneteket, illetve alkalmi dalokat. A budapesti Szent András Evangelizációs Iskola tagjai a plébánia udvarán kialakított „színpadon” adták elő, mai motívumokkal tűzdelve a több mint kétezer éves történetet, Jézus Krisztus születésének misztériumjátékát. A Betlehem „élő” hangulatát néhány valódi, élő állat is biztosította. A rendezvény harmadik helyszíne a bókai idősek otthona volt, ahol a produkciók bemutatása mellett, Dorogi Erzsébet tanítónő jóvoltából kézműves foglalkozáson is részt vehettek. A gyerekek megtanulhatták, hogyan lehet csuhéból karácsonyfadíszeket készíteni. Az Élő Betlehem végén Csiszér László magyarországi előadóművész tanúságtevő koncertre került sor.

Hangfelvétel!!!


HÍMZŐTANFOLYAM VOLT NAGYBECSKEREKEN

A nagybecskereki Petőfi MME-ben 14 éve működik a Kézműves Műhely, amelynek a tagjai a hagyományos kézimunkázást népszerűsítik, ápolják. 2012. november 25-én egynapos hímző tanfolyamot szerveztek, amelyre Bánátból érkeztek a részvevők, mégpedig Székelykevéről, Szentmihályról, Muzslyáról, Törökbecséről és Nagybecskerekről.

A fő cél az volt, hogy elsajátítsák a matyó hímzés technikáját. A rendezvényre a délelőtt folyamán érkeztek meg a vendégek, ugyanis elsőként megnyílt a törökbecsei Jókai Mór MME Bokréta kézimunkacsoportjának hagyományos kézimunkákat bemutató kiállítása. A nagybecskereki Petőfi MME elnöksége nevében, Várady József mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta a tárgyi hagyatékunk megőrzésének, továbbvivésének fontosságát.

A rendezvény megálmodója, Horváth Rózsa, a Kézműves Műhely vezetője elméletben is elmondta a matyó hímzéssel kapcsolatos tudnivalókat, és ezúttal a régi magyar hímzés jellegzetességeivel ismerkedtek a kézimunkázó asszonyok. Emellett trukkolásra is sor került, meg a gyakorlatban is bemutatták az öltéstechnikákat. Horváth Rózsa, a fő szervező szerint egy folyamat kezdeténél tartanak, hiszen ezen a tanfolyamon elsajátított technikával kivarrt munkákból a muzslyai Nők Klubjának felajánlására jövőre, pünkösdkor lesz egy kiállítás, amikor bemutatják a matyó hímzéssel készült kézimunkákat. Az elképzelések szerint jövőre, ugyanebben az időszakban folytatódna a tanfolyam egy újabb tájegység hímzésének az elsajátításával.

A kézimunkázni szerető asszonyok fontosnak tartják az ilyen továbbképzéseket, hiszen így a régi technikákat, hagyományos munkákat próbálják átmenteni az utókornak. A fiatal nemzedék bevonása a munkában igencsak nehéz feladat, és szinte egyik településen sincs megoldva az utánpótlás, ami a hagyományos kézimunkázást illeti.

Hanganyag: elsőként az előadót, Horváth Rózsát hallják!


TALÁLKOZTAK A BÁNÁTI KISTÉRSÉGI, HELYI LAPOK SZERKESZTŐI, MUNKATÁRSAI

A Csóka Művelődési és Oktatási Központ könyvtárában tartották meg 2012. november 24-én a bánáti magyar lapok szerkesztői és munkatársai találkozóját, illetve azokból a lapokból is részt vettek munkatársak, amelyekben csak néhány oldalon található magyar tartalom. A lapok képviselői háromévenként találkoznak, amikor megtárgyalják a bánáti tájékoztatás helyzetét, esetleg feltárják a problémákat, vagy jövőbeni elképzeléseiket adják át egymásnak. A Hét Nap mellékletének, a Bánáti Újság kezdeményezésére indították be a találkozásokat, hogy ilyen módon összehozzák a helyi, kistérségi lapokat, és hogy a Bánáti Újságba is érkezzenek a bánáti településekről hírek, tudósítások, riportok. Az indítványozó, Tóth Lívia, a Bánáti Újság szerkesztője elmondta, hogy készülve erre a találkozóra utána nézett, milyen is a helyzet a tájékoztatás terén Bánátban, és az adatok azt mutatják, hogy a legutóbbi találkozás óta nem javult, hanem inkább rosszabbodott a helyzet. A beszámolókból kiderült, hogy például a Csernyei Újság évi négy helyett csak háromszor tud megjelenni, a Muzslyai Újság az utóbbi időben nem tud havonta megjelenni, hanem két-háromhavonta jön ki egy szám, a Törökkanizsai Újság a nyár óta nem kéthetente, hanem havonta jelenik meg, ugyanakkor a Zrenjanin hetilapban a magyar oldal időnként fél oldalra szűkül le.

Pozitívumként említhető, hogy a Bánáti Újság lelkes tudósítója Dél-Bánátban viszont megszervezett egy helyi tudósítóhálózatot, és begyűjti a híreket, amelyeket a Hét Nap mellékletében, illetve az interneten ad közre.
A házigazda, Kormányos László, a Csóka Művelődési és Oktatási Központ igazgatója ötleteként elhangzott, hogy a jövőben sűrűbben kellene találkozni a kistérségi lapok képviselőinek, sőt előadásokra, szakmai továbbképzésre, tréningekre is szükség lenne. Az anyagi hátteret pedig pályázatok útján lehetne bebiztosítani.

A jövőképhez tartozik, hogy készülődnek a Bánáti Újság nyári újságíró iskolájára, amelyet jövőre 14. alkalommal szervezik meg. Az újságíró iskolát a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkörrel karöltve szervezik a kezdetektől, de az utóbbi időben bekapcsolódott a munkába a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete és a Külhoni Magyar Újságírók Egyesületének Konvenciója is, hisz a legutóbbi néhány nyáron Erdélyből is voltak fiatalok ezen a képzésen.

Hanganyag: Tóth Lívia, a Bánáti Újság szerkesztője!


III. GIZELLA-PARTI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ

A nagybecskereki Petőfi MME 2012. november 18-án harmadik alkalommal szervezte meg a Gizella-parti néptánc találkozót, amelynek ezúttal a Toša Jovanović Népszínház adott otthont. E rendezvénnyel szeretnék népszerűsíteni a néptánc mozgalmat Bánátban, ugyanakkor a régi Nagybecskerek varázsát szeretnék felidézni. A találkozó a nevét a néhai Gizella-partról, a Bega melletti sétányról kapta, ahol a régi időkben, vasárnaponként sétát tettek a nagybecskerekiek - felöltve magukra legszebb ruháikat. A séta után a fiatalok még tovább folytatták a társalgást az ún. Csókligetben – ezeket a részleteket Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnök asszonya, a rendezvény megálmodója is elmondta az est elején.

A találkozó részben azt a célt is szolgálja, hogy a fiatalok táncosoknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak, hogy ilyen módon is esetleg köreikbe vonzzák a táncolni vágyó fiatalokat. A közönségnek pedig egy kellemes estet biztosítanak a néptáncos bemutatkozással, a bevételből pedig ezúttal is a nagybecskereki Petőfi MME-ben működő néptánccsoportok részére vásárolnak a népviselethez szükséges alapanyagokat. A találkozó keretében elsőként a nagybecskereki egyesület kis tánccsoportja mutatkozott be, amely az idén alakult, és idősebb társaik, a Sarkantyú tánccsoport tagjai foglalkoznak velük, ők oktatják a gyerekeket a néptáncra.

Az idei Gizella-parti néptánc találkozón bemutatkozott a tordai Petőfi Sándor MME nagy tánccsoportja, a magyarittabéi Búzavirág Hagyományápoló Egyesület néptánccsoportja, valamint a házigazdák, a Sarkantyú néptánccsoport.

A színház előcsarnokában néhány pannón Tabacski Edit, könyvtáros mutatta be a Petőfi táncosainak tevékenységeit, a fellépésekről fényképekkel tűzdelve, ugyanakkor a műsor keretében szóban is elmondta a táncosok gazdag tevékenységét. A Petőfi kézműves műhelyének alkotói eladással egybekötött kiállítást szerveztek, a bevételt pedig a tánccsoport javára ajánlották fel.

Hangfelvétel: első riportalany Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnök asszonya!


TALÁLKOZTAK A BÁNÁTI PEDAGÓGUSOK

Évi közgyűlést tartott a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete 2012. november 10-én, a pedagógusok napját is egyben megünnepelték.

Hanganyag!


UDVARNOKON VERSENYEZTEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS VERSMONDÓK

Második alkalommal szervezték meg 2012. november 10-én Udvarnokon a Szűcs Imre versmondó versenyt, amelyre Vajdaság minden területéről, összesen 19 településről, mintegy 70 általános iskolás gyerek nevezett be. Az udvarnokiak fontosnak tartják, hogy éppen náluk - a 21 éve elhunyt gyermekköltő, Szűcs Imre szülőfalujában - rendezzék meg e versenyt. Molnár Jaszmina, a Szűcs Imre Udvarnoki Magyar Oktatást és Művelődést Fejlesztő Társulás elnöke hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy tudjanak róluk, hogy tudatosodjon mindenkiben: Udvarnokon van művelődési élet, és nem adják fel, tovább szeretnék ezt folytatni.

Az idei megmérettetésen Bogdán József papköltő Bíborbogár című verseskötete adta a versenyhez az anyagot, és a gyermekverseket nagy élvezettel mondták fel az általános iskolások, akik négy kategóriában versenyeztek. Pál Károly, ötletgazda, szervező elmondta, hogy ez egy hézagpótló rendezvény, hiszen sok versmondó verseny létezik a Vajdaságban, de gyermekversmondó verseny csak Udvarnokon zajlik. Továbbá elmondta, hogy jövőre – Imre naphoz legközelebb eső szombaton – tartják meg a harmadik Szűcs Imre versmondó versenyt, mégpedig november 9-én, a helyszín akkor is Udvarnok lesz. Bordás Győző, író, a szervezők egyike elmondta, hogy jövőre egy antológiát terveznek kiadni, mégpedig a vajdasági költészetből, amelyet a gyerekeknek szánnak, hogy tudjanak belőle felkészülni a versenyre.
Lennert Géza, a Jó Pajtás gyermeklap felelős szerkesztője, szervező elmondta, hogy nagy örömükre ezzel a versennyel folytatódik a Jó Pajtás már több mind negyven alkalommal megrendezett nyelvművelő versenye.
A rendezvényen a három legjobb versmondó meghívást kapott a Magyar Versmondók Egyesülete részéről a Regősök húrján elnevezésű, rangos versmondó verseny budapesti gálájára, amelyre december elsején kerül sor.

Hanganyag: elsőként Lennert Gézát, a szervezők egyikét hallhatják!


KOSZTOLÁNYIRA EMLÉKEZTEK

A nagybecskereki Petőfi MME-ben Kosztolányi-estet tartottak 2012. november 3-án, amikor a vendég msgr. Bogdán József, tordai plébános, papköltő volt. Az irodalmi esten Kosztolányi Dezsőre emlékeztek, aki 76 évvel ezelőtt, november 3-án hunyt el. A nagybecskereki Petőfi MME elnökségének irányelve szerint a közeljövőben elsősorban a környezetükben élő és alkotó, értékes embereket hívják meg vendégül, hisz egyrészt fontosnak tartják, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a számukra, másrészt pedig, hogy a közönség megismerje kiválóságainkat - hangsúlyozta az esten Tóthné dr. Glemba Klára, a Petőfi MME elnök asszonya, aki az est moderátora volt.

A rendhagyó műsor keretében emlékeztek az íróra, költőre, esszéistára, kritikusra, újságíróra, Kosztolányi Dezsőre, hiszen az ihletet Bogdán József papköltő 2004-ben kiadott kötete, A Kosztolányi család közelében című adta. Az est vendége megosztotta a közönséggel gondolatait Kosztolányiról, és mivel az esten sok fiatal is jelen volt, így az életrajzi adatok is elhangzottak. Továbbá elmesélte mikor hallott először Kosztolányi-verset, arról is beszélt, hogyan került közel a Kosztolányi családhoz, illetve miként került birtokába a Kosztolányi-hagyaték néhány gyöngyszeme. Tabacski Edit, könyvtáros jóvoltából egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, valamint az esthez hozzájárult két szavaló is, mégpedig Jaksa Teodóra és Lackó Erika. A program záró részekén pedig egy dokumentumfilmet is levetítettek Kosztolányi Dezsőről, a Bogdán József atya tulajdonában levő relikviákról.


Az est keretében a papköltő örömmel újságolta el az örömteli hírt, hogy egyik írótársa, Lovas Ildikó jóvoltából két hét múlva megjelenik A Kosztolányi család közelében című kötet változatlan kiadása. A kötet egyébként 2004-ben a legszebb vajdasági könyv címet is kiérdemelte.

Hanganyag: elsőként Tóthné dr. Glemba Klárát, az elnök asszonyt hallják!


ÚJABB EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉST KÖTÖTTEK ERZSÉBETLAKON

November 19-én, Erzsébet napján tartották meg Erzsébetlakon a búcsút. Az ünnepi szentmisét Stanislav Hočevar, belgrádi érsek celebrálta paptestvéreivel együtt.

A templombúcsú alkalmából Erzsébetlakra vendégek érkeztek Vonyarcvashegyéről, Törökfaluból, egyházközösségek képviselői a környékbeli településekről, községi és tartományi képviselők.

A vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola és a helybeli Bratstvo Jedinstvo Általános Iskola képviselői ez alkalommal, ünnepélyes kereteken belül aláírták az együttműködési megállapodást, mely szerint közös projektumok kidolgozására és pályáztatására kerül sor a közeljövőben.

Az erzsébetlaki helyi közösség vezetősége az utóbbi 3 év alatt testvér-települési együttműködési megállapodást kötött egy magyarországi – Vonyarcvashegye és egy romániai – Homoródszentmárton településsel.

Bővebben...


NÉPMISSZIÓ VOLT NAGYBECSKEREKEN
2012. október 25-e és 28-a között az Isteni Ige Társasága, illetve a verbita rend tagjai népmissziót tartottak Nagybecskereken. A missziós atyák 12-en érkeztek, és családoknál voltak elszállásolva. A magyar szerzetesek mellett volt közöttük lengyelországi, felvidéki, erdélyi, és indonéziai atya is. A népmissz keretében találkoztak az egészségügyi szakközépiskola diákjaival, a gimnazistákkal, az általános iskolásokkal, továbbá az óvodásokkal is volt egy találkozójuk, ugyanúgy a sérült gyerekekkel is eltöltöttek egy kis időt, továbbá a plébánia keretében működő kis csoportokkal is ismerkedtek, foglalkozásokat tartottak a Caritasban, a Máltai önkénteseknél. A népmisszió célja a hit felébresztése, és nem csak amiatt, hogy most a Hit éve kezdődött meg október 11-én, hanem általában, ha elmennek missziós napokra, akkor az új evangelizáció a fő cél, és, hogy elmélyítsék a hitet – mondta az egyik misszionárius, a magyarországi Szabó Alex testvér.
A nagybecskereki missziós napok kapcsán a kölcsönösség szó jutott az eszébe Tamás Dánielnek, verbita szerzetesnövendéknek, aki három éve csatlakozott az Isteni Ige Társaságához. Szerinte nagyon fontos az emberek egymásra figyelése. Kiemelte, ahogy múltak a napok, mind többen és többen jöttek a programjaikra, tehát ahogy a missziós atyák elmentek a különböző csoportokhoz, úgy jöttek az emberek is hozzájuk.
A népmisszió záró szentmiséjét - amely egyben a betegek miséje is volt -, Juhos Ferenc SVD, a verbita rend tartományfőnöke celebrálta paptestvéreivel együtt.
Hangfelvétel: A Magyarországról érkezett Szabó Alex, missziós testvér nyilatkozata hallható elsőként, aki 2000-ben csatlakozott az Isteni Ige Társasághoz, aki Kőszegen, missziós irodában dolgozik.

JUBILEUMOT ÜNNEPELT A NAGYBECSKEREKI MADÁCH

Fennállásának 60. évét ünnepli a nagybecskereki Madách Amatőr Színház. A jubileum alkalomból a Városi Múzeum kistermében egy rendhagyó kiállítást rendeztek 2012. október 27-én, amely keretében bemutatták a hatvan év munkásságának egy töredéknyi részét - plakátok, fotók és plakettek által. Dr. Franyó Zsuzsanna, dramaturg nyitotta meg a tárlatot, aki Az ember tragédiájából idézte Madách Imre intelmeit: „Mondottam ember: Küzd és bízva bízzál!”.


- Hatvan évvel ezelőtt itt, Nagybecskereken a bátrak, a küzdeni akarók, bizakodva és reménykedve a jótett beteljesülésében, Madách neve alatt alakították meg az amatőr színházat, amely egy évadban hivatásos színházként is működött. Annak megszűnte után is a lelkes gárda, mindenek előtt, aki elkezdte ezt a folyamatot: Ormay Mária, Juhász Zsuzsa, N. Ferdinándi Ilonka, Boross Mirjana, Grácol Mária, Sveicer Mária, Vastag Mihály, Boross István, Fa József, Nagy László, Babinszki István, Zsivánszki Emil, Zádor Imre, Nagy Árpád, Máté Imre, Kazi János, Kószó Pál, Kovács István, Mihájlovics Ferenc, Álló Mátyás és a gyerekek merték bemutatni Bródy Sándor Tanítónő című nagyon kiemelt fontosságú művét – fogalmazott megnyitóbeszédében dr. Franyó Zsuzsanna, aki emlékeztetett, hogy ez 1952. október 15-én volt, Nyári Rezső rendezte a darabot. Megállapította, hogy az elmúlt évek során értékes művek kerültek repertoárra a Madách színpadán, és a díjak sem maradtak el.


A kiállítás megnyitója után díszülést tartottak a Toša Jovanović Népszínházban, ahol elsőként egyperces néma csenddel tisztelegtek dr. Szöllőssy Vágó László emléke előtt.


A díszülésen Deák Róbert, az igazgatóbizottság elnöke mondott beszédet.
- E szentély falai között ma együtt ünnepelünk. Egy intézményt, amely egy igen rögös utat járt be, de a nehézségek ellenére, immár hat évtizede szolgálja a nagybecskereki és a bánsági magyarságot. 1952. október 15-én a nagybecskereki műkedvelők egy csoportja Bródy Sándor Tanítónőjével lépett színpadra. Az akkori lelkes csapat a Petőfi Művelődési Egyesület színjátszó csoportjából nőtte ki magát egy önálló intézménnyé. Fáradhatatlan és lelkes munkájával megteremtette azt a színházat, amelyet most mi örököltünk tőlük. Ma ünnepeljük, és továbbiakban is féltve őrzött kincsként tekintünk rá, mivel erre köteleznek bennünket a színházalapítóink, valamint a lelkes közönség – mondta Deák Róbert.


A díszülés keretében Dudás Károly, elnök átadta a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség arany plakettjét a Madách Amatőr Színháznak.
- Köszöntöm azt a színházat, amely nemcsak a nagybecskereki magyarságnak, nemcsak a bánságinak, nemcsak a vajdaságinak, hanem, azt hiszem, az egyetemes magyarságnak is nagyon fontos erődítménye, megtartó ereje. Az elnökség megbízásából én elhoztam az ünneplőknek a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség legrangosabb kitüntetését, az arany plakettet, amelyet igen kevesen érdemeltek ki eddig, és ez is jelzi, hogy a VMMSZ becsüli, amit itt tesznek az őrhelyen – mondta Dudás Károly.


Az ünnepség keretében kiosztották a köszönőleveleket azoknak az egyéneknek, illetve intézményeknek, akik/amelyek segítették az elmúlt időszakban a Madách munkáját, továbbá díszoklevelet adományoztak az alapító tagoknak, illetve olyan kimagasló egyéniségeknek, akik segítették a Madách munkáját. A díszoklevelet Boross Mirjanának, Gyapjas Máriának, Faragó Árpádnak, Fischer Károlynak, Franyó Zsuzsannának, Hertyán Arankának, Kiss Erzsébetnek, Ormay Máriának és Tusnek Ottíliának adományozták. Viorel Flora nagybecskereki képzőművész az utóbbi tíz évben közreműködő színészekről készített egy-egy portrét, és ezzel az alkotással köszönték meg a közreműködést. Elismerésben részesült Bajtai Gabriella, Balázs György, Balázs József, Bancsák Anna, Dudás Karolina, Fejes Márta, Halmai Tibor, Harcsa Zsuzsanna, Izelle Károly, Jenovay Lajos, Kajári Margit, Kamrás Szonya, Kelemen Imre, Kiss Gizella, Kósa Zoltán, Konrád Emma, Kovács Hajnalka, Jovica Lepić, Mezei Mónika, Nedeljov József, Polyák László, Polyák Violetta, Tóth Eduárd, Tóth Irén és Vučković Rózsika.
A Madách Amatőr Színház jubileumi ünnepségének központi rendezvénye egy zenés, jelenetekkel teli, vidám gálaesttel zárult.

Összefoglaló!


A SZEGEDI DÓM ÉNEKKARA NAGYBECSKEREKEN JÁRT
Jó szomszédok a közös jövőért mottóval, ez év elején vette kezdetét egy újabb határon átívelő IPA projektum, amely Szerbia és Magyarország közös programjaiból tevődik össze. A EUNITY - Határon átnyúló közösségi programok megrendezésére a délvidéki Háló – Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület és a szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében kerül sor.
A projektum egyik mozzanata a kórusok találkozóját öleli fel, és ennek tükrében október 7-én vendégszerepelt a szegedi Dóm templomban a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus, két hétre rá, október 21-én pedig a Szegedi Dóm Énekkara viszonozta a látogatást Nagybecskereken. A székesegyházban a délelőtti szentmisén végeztek zenei szolgálatot, ahol Varjasi Gyula vezényelt, orgonán pedig Nagy Péter játszott. A szentmisét követően a kórus egy rövid hangversennyel kedveskedett a nagybecskereki polgároknak.
A Szegedi Dóm Énekkara egyidős a szegedi Dómmal, melyet 1930. október 24-én szenteltek fel. Karnagyai voltak Antos Kálmán, Kartal József, Ábrahám István, Pusker János és Hordós István. Varjasi Gyula, fiatal karnagy pedig 1989 óta vezeti az énekkart. Több külföldi és hazai sikert ért el a kórus, részt vettek Budapesten a pápai szentmisén, több székesegyházi hangversenyen énekeltek, felléptek a franciaországi Fontaineblau-ban, a németországi Ottobenrenben, Ulmban, a szlovákiai Pezinokban, az ausztriai Salzburgban, a romániai Aradon és Temesváron, valamint a mostani vendégszerepléssel immár másodszor jártak Nagybecskereken, először a múlt évben koncerteztek. 1994-ben a Rómában rendezett nemzetközi Palestrina Kórusversenyén “B” kategóriában I. helyezést ért el. 1997-ben elnyerte a Tamás Gergely Alajos alapítvány fődíját. Az énekkar heti rendszerességgel teljesít szolgálatot a szegedi Dómban a vasárnapi 10 órai szentmisén.
A kórusok találkozója sikeresnek bizonyult, Konrád Emma, a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus karnagyasszonya és Varjasi Gyula, a szegedi Dóm templom énekkarának vezetője is ezt megerősítette, hiszen a továbbiakban is szeretnék tartani a kapcsolatot a két kórus között, valóban élővé tenni, hogy időnként találkozzanak, és koncerteket szervezzenek - egymást vendégül látva.
Hanganyag: Az év elején vette kezdetét egy újabb határon átívelő IPA projektum, Jó szomszédok a közös jövőért mottóval, amely Szerbia és Magyarország közös programjaiból tevődik össze. A délvidéki Háló – Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület és a szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében kerül sor az EUNITY - Határon átnyúló közösségi programok megrendezésére. A projektum egyik mozzanata a kórusok találkozóját öleli fel, és ennek tükrében két hete vendégszerepelt a szegedi Dóm templomban a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus, vasárnap pedig a Szegedi Dóm Énekkara viszonozta a látogatást Nagybecskereken. Az egyik szervező, Halmai Tibor!

MÉZFESZTIVÁL NAGYBECSKEREKEN

2012. október 12-e és 14-e között nyolcadik alkalommal szervezték meg Nagybecskerek központjában, a Szabadság-téren a Mézfesztivált. Ezúttal a fő szervező a nagybecskereki Milivoj Bugarski Méhészegyesület, de besegítettek a munkába a muzslyai Akác Méhészegyesület tagjai is. A cél továbbra is, hogy népszerűsítsék a mézet, a méztermékeket, ugyanakkor méhészeti kellékeket gyártó cégek is elhozták kínálatukat. Szerbia minden területéről érkeztek a kiállítók, így széles körű volt a választék. Összesen 26 méztermelő és 6 eszközgyártó vállalat jelent meg a fesztiválon - tudtuk meg Kovács Páltól, a muzslyai Akác Méhészegyesület elnökétől.
Az idei évvel nem igazán dicsekedhetnek – vallják a méhészek, hisz a nagy hőingadozásokat a méhek sem tudták elviselni, persze az aszály is nagyban hozzájárult a szűkösebb évhez.


-Ha egytől ötig kellene osztályozni az idei méhészévet, akkor egy gyenge hármasra értékelném – mondta Torma Nándor, muzslyai méhész. - Egyszerűen már eleve nem igazán sikerült sok mézet begyűjteni az olajrepce-legelőn, utána az akác csak 4-5 napig mézelt, és a végén a napraforgón fogtunk egy keveset. Egyedül a hárs adott elég sok mézet, hét-nyolc éve nem volt ennyi termés, kaptáronként meg volt a 35 kilogramm méz is.


Lackó Attila, muzslyai méhész szerint a legkelendőbb a fesztivál keretében az akác és a vegyes méz. Mint minden évben, az idén is, a lakosság szempontjából magas a méz ára, míg a termelők szerint alacsony, habár már régebb óta nem módosították a termékek árát. A fesztivál jóvoltából, a mézet ma már megbecsülik az emberek. Ismerik a méhtermék gyógyhatását, és csak a minőséges portékát vásárolják. A hétvégén, Nagybecskereken óriási a választék: sokfajta méz vár a vásárlókra, a különféle mézalapú termékektől a kozmetikai cikkeken keresztül egészen a mézborig, vagy a mézes pogácsáig mindenki válogathat kedve szerint.


A méhészek maguk is felkészülten várják a téli időszakot, habár számukra télen is vár sok tennivaló. Ugyanakkor a méhek a kaptárokban is felkészülten várják a telet. Már maguk köré húzták a mézet, és ebből következtethető, hogy hamarosan beköszöntenek a hidegebb napok.

Hanganyag!


KAMPÁNY A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉRT

Október 10-én világviszonylatban megemlékeznek a pszichés-, vagyis a személyiségzavarokkal küszködő emberekről. A Caritas ebből az alkalomból egy átfogó országos szintű kampányt indít 365 nap a mentális egészségért jelmondattal. Partnerként közreműködik velük a Szerbiai Egészségügyi Minisztérium és az Olasz Caritas. Nagybecskereken a Püspökségi Caritas koordinálja a rendezvénysorozatot ennek az akciónak a keretében, néhány napja a város jelentősebb intézményeiben kiragasztották az erre az alkalomra készített plakátokat, ma pedig szórólapokat osztogattak a polgároknak. Fő céljuk, hogy mindenkiben tudatosítsák: a személyiségzavarokkal küzdő emberek is értékes tagjai a társadalomnak. Msgr. Gyuris László, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója elmondta, hogy minden lelki bajban szenvedő közel áll Istenhez, az egyházhoz, és közel áll mindannyiunkhoz

.
-Úgy érezzük, ők valójában azok a testvéreink, akik annyira hasonlítanak Jézusra. Természetesen azt kívánjuk számukra, hogy mindig találjanak megértő embereke. A prevenció természetesen az, hogy az emberek megtalálják életük célját, és az mindig abban nyilvánul meg, hogy elfogadják: Isten végtelenül szereti őket, hogy szeretett lények maguk is. Ettől az ember békét, megnyugvást tud találni, és minden szituációban erőt tud meríteni, hogy kiemelkedjen a nehézségből. Másrészt mi, akik talán nem a hullámvölgyben, hanem fönt vagyunk pillanatnyilag, forduljunk oda ezekhez az emberekhez, beszélgessünk el velük, időt szenteljünk rájuk, és főleg nagyon szeressük őket. Így, úgy érzem, hogy az a 365 nap ki tud telni, egyrészt prevencióval, hogy keressük életünk értelmét, vagyis elfogadjuk, hogy szeretett lények vagyunk, másrészt pedig, ha segítenem kell, akkor sok szeretet, idő és türelem kell hozzá – mondta Gyuris atya.
Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas koordinátora elmondta, hogy ez egy figyelemfelkeltő kampány.


-Egyrészt fel szeretnék szólítani az „egészséges” embertársainkat, hogy tudatosodjon bennünk, hogy körülöttünk élnek olyan emberek, olyan személyek, akik pszichés zavarokkal küszködnek, hogy próbáljunk kezet nyújtani nekik, segítsünk rajtuk, és ne építsünk falakat köréjük, mert nagyon nagy szükségük van a segítségünkre. Másrészt fel szeretnénk hívni a gondokkal küzdő embertársaink figyelmét arra, hogy ők a társadalom ugyanolyan tagjai, mint az egészséges emberek, és ne vonják magukat körül falakkal, hanem fogadják el a segítségünket – mondta a koordinátor, majd hozzáfűzte, hogy az adatok igen lesújtóak, hiszen egy tavalyi felmérés szerint a szerbiai lakosságnak szinte egy negyede küzd, illetve küzdött élete során személyiségzavarokkal.
Hangfelvétel...

Kónya-Kovács OtíliaAZ ARADI VÉRTANÚKRA CSAK MI LEHETÜNK BÜSZKÉK
A bánáti központi ünnepség Eleméren, a Szent Ágoston templomban gyászmisével kezdődött, amelyet msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános celebrált paptestvéreivel együtt. A szertartáson jelen volt a református egyházból Kiss Nándor nagybecskereki lelkész, és Dolinszky Gábor, evangélikus lelkész, akik a szentmise végén szóltak az egybegyűltekhez. A gyászmisét követően a szervezőbizottság nevében Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnök asszonya a templom homlokzatán levő emléktáblánál koszorúzott, valamint a kegyelet virágait ugyanitt elhelyezték a budapesti Nemzetőrség képviselői is, Kiss János őrnagy, Kiss Kornélia főhadnagy és Palczer Lajos ezredes.
A templom előtti téren elsőként Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete mondott beszédet, aki Faludy Györgyöt idézte elsőként.
„A vesztőhelyre sáros út vitt
És kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis –
Vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
Árnyát kereste mindenütt”
-Hogy ki a magyar? Ezt a kérdést már sokan feltették, és ha sorra vesszük azokat, akik a délvidéki harcokban részt vettek, Schweidel József, Leiningen-Westerburg, Damjanich, Lázár Vilmos, Kiss Ernő, akkor illusztrálva látjuk Adynak - aki magyarul álmodott, magyarul gondolkodott és magyarul is lélegzett - a sorait, hogy „Kitárul a felé karom, Kit magyarrá tett értelem, Parancs, sors, szándék, alkalom.” Hozzá tehette volna: és a bitófa. Ezeket az embereket a bitófa tette magyarrá. Sokan közülük nem is tudtak magyarul. És a magyar ügyben, ők az egyetemes szabadság, a legszentebb eszmék, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméit látták. És az, hogy a magyar nép tiszteli őket, ez a mi kincsünk, ez a mi pluszunk, ez a mi, egyetlen más népnek sem a jussa, csak a miénk. Ők csak a mieink. A mi mártírjaink, és csak mi lehetünk rájuk büszkék – mondta beszédében Nikowitz Oszkár.
A gyászünnepen ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is mondott megemlékező beszédet.
-Emlékezni, gyászolni, és tisztelegni jöttünk össze itt, Eleméren. Mi itt Kiss Ernő, honvédtábornok sírjánál, az eleméri templomnál, számtalan helyszínen pedig ezerszám honfitársaink a Kárpát-medencében megannyi más helyszínen emlékeznek a vértanúkra. Gyászoljuk a 13 aradi vértanút, és azt a sok száz emlékezetben megőrzött áldozatot, akik a császári bosszúnak áldozatul 1849-ben – mondta a többi között az MNT elnöke.
A megemlékezés koszorúzással zárult. Kiss Ernő családi sírboltjában, ahol a tábornok földi maradványa nyugszik, elhelyezték a kegyelet virágait. Magyarország képviseletében Nikowitz Oszkár, nagykövet, Hajgató Zsolt ezredes, véderő-, katonai és légügyi attasé, Babity János, a Szabadkai Főkonzulátus vezető konzulja és Thomka Orsolya, az Igazságügyi Minisztérium képviselője koszorúzott. A kegyelet virágait elhelyezte még ifj. dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke, Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke, a VMSZ elnöke, dr. Issekutz Sarolta családja és a budapesti Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében koszorúzott, Kiss Ernő leszármazottjai közül pedig Kiss János, Kiss Kornélia és Kiss Sándor helyezte el a kegyelet virágait. Főt hajtottak még Kiss Ernő sírjánál a vajdasági magyar politikai pártok képviselői, az önkormányzatok képviselői, valamint számos civil szervezet.
Hanganyag: Kiss Ernő sírjánál az aradi vértanúkra emlékezett a Délvidék. A központi ünnepség Eleméren, a Szent Ágoston templomban gyászmisével kezdődött, amelyet Gyuris László nagybecskereki plébános celebrált paptestvéreivel együtt. A gyászmisét követően a szervezőbizottság nevében Tóth-Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnök asszonya a templom homlokzatán levő emléktáblánál koszorúzott, valamint a kegyelet virágait ugyanitt elhelyezték a budapesti Nemzetőrség képviselői.


LÁZÁR VILMOS-DOMBORMŰT AVATTAK A NAGYBECSKEREKI SZÉKESEGYHÁZBAN
Az aradi vértanúk előtt tisztelegve, a nagybecskereki székesegyházban már hagyományosan október 5-én tart megemlékező ünnepséget az Emmanuel kamarakórus. A Légy híve rendületlenül című est keretében elsőként msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános felszentelte a már meglévő emléktábla mellé elhelyezett Lázár Vilmos-domborművet, amelyet dr. Issekutz Sarolta, elnökasszony jóvoltából állítatta a Budapesti Örmény Önkormányzat, a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. A bronz domborművet a neves Domonkos Béla, érdi szobrászművész készítette. Elsőként dr. Issekutz Sarolta koszorúzott, majd a Magyar Nemzetőrség képviselői rótták le kegyeletüket a Lázár Vilmos-dombormű és -emléktábla előtt. Koszorút helyezett el a nagybecskereki Petőfi MME, a Muzslai Petőfi Sándor MME, a Madách Amatőr Színház, a Nagybecskereki Módszertani Központ, továbbá koszorúzott még Muzslya helyi közösségének tanácsa, a VMSZ körzeti szervezete, a VMDK nagybecskereki és muzslyai tagozata, a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus. Az est folytatásában Ady Endre: Október 6. című versét Balázs József adta elő, Juhász Gyula: Vértanúink című versét pedig Jenovay Lajos tolmácsolta. Az Emmanuel kamarakórus több alkalmi dallal tette még ünnepélyesebbé a megemlékezést.
Hanganyag! Az aradi vértanúk előtt tisztelegve Légy híve rendületlenül címmel a nagybecskereki székesegyházban már hagyományosan október 5-én tart megemlékező ünnepséget az Emmanuel kamarakórus. Ezen a megemlékezésen már 2007 óta részt vesz Issekutz Sarolta is, aki Kiss Ernő rokona. Öt évvel ezelőtt jött először hivatalosan a nagybecskereki megemlékezésre, ahol meglátva a Lázár Vilmos tiszteletére állítatott emléktáblát, elhatározta, az mellé egy domborművet készíttet. Az idei ünnepségen már ott ékeskedett Domonkos Béla, érdi szobrászművész alkotása, a bronzból készült, Lázár Vilmos-dombormű. Kónya-Kovács Otília a nagybecskereki megemlékezésen beszélgetett Issekutz Saroltával.


SZENT GELLÉRT ÜNNEPE ÉS TANÁCSTAGOK NAPJA

2012. szeptember 22-én a nagybecskereki székesegyházban Szent Gellért ünnepet tartottak, a püspökség védőszentjének napját, egyben a magyar ajkú tanácstagok találkozóját is megszervezték, erre az alkalomra az egyházmegyéből mintegy 200 tanácstag jött el. Az ünnepség zsolozsmával kezdődött, Koncz Tibor nagykikindai esperes-plébános vezetésével. Ezt követően msgr. dr. Német László, nagybecskereki megyéspüspök előadást tartott, amely keretében a többi között ismertette az öt éves pasztorális tervet, továbbá az október 11-én kezdődő Hit évének tartalmait. Az előadás második részében a főpásztor bemutatta az egyházmegye sematizmusát, szólt a bérmálkozások rendjéről, valamint a gyakorlati tudnivalókat is ismertette. Az előadás után a jelenlevők részt vettek a püspöki szentmisén, amelyet msgr. dr. Német László püspökatya mutatott be az egyházmegye papjaival együtt. Az ünnepi szentmisét követően agapét tartottak a plébánia udvarán. Másnap az egyházmegye védőszentje, Szent Gellért tiszteletére a székesegyházban a 9 órai szentmisét msgr. Jerzy Mazur SVD, elki (Lengyelország) püspök mutatta be latin nyelven. A Szent Gellért ünnepséget a nem magyar ajkú tanácstagok részére október 5-én, Pancsován tartják megJUBILEUMI KONCERTET TARTOTT A NAGYBECSKEREKI EMMANUEL KAMARAKÓRUS

2012. szeptember 22-én a nagybecskereki székesegyházban egy hangversennyel ünnepelte meg a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus fennállásának 15. évfordulóját.

Ez a jubileumi koncert volt a 333. nyilvános fellépése a kórusnak, és 47 különböző helyszínen mutatkoztak be. Ebből mintegy 15 alkalommal külföldön is alkalmuk volt koncertezni, a Kárpát-medence több tájára is eljutottak, az idén pedig még Németországban is alkalmuk volt a bemutatkozásra.

A tagok célja továbbra is a kórusmuzsika népszerűsítése, és fontos tevékenységüknek tartják a tájolást olyan helyekre, ahova kórusok nemigen járnak. Például volt már fellépésük Káptalanfalván is, ahol a falu összlakossága, mintegy 70 ember jelen volt a koncertjükön. Az Emmanuel kamarakórus tíz éve kiérdemelte a Bárdos Lajos Zenei Hetek Fesztiváldíjas Kórusa címet.

A karnagyasszony, Konrád Emma 2003-ban kapta meg Nagybecskerek város díját, 2007-ben a Szent György Lovagrend tagjává választják, majd a Bárdos Lajos Zenei Hetek Fesztiváldíjas karnagya kitüntetésben részesült. 2008-ban Aracs-díjjal jutalmazzák a magyarságért és annak kultú¬rájáért tett szolgálatát, majd 2010-ben a Vadasági Magyar Művelődési Szövetség Életfa díjban részesíti évtizedes fáradhatatlan munkájáért.


A jubileumi hangversenyen vendégek is voltak, az első korrepetítorok, a Konrád-lányok - Janković Konrád Ingrid és Hász Konrád Melitta - is eljöttek erre az ünnepségre.

Az esten fellépett még Süveg Tibor, hegedűművész, aki többször is vendége volt a kórusnak. A korrepetítor szerepét most Rontó Márta tölti be, szólistaként fellépett Bomble Olgica, Fejes Márta, Polyák Violetta, Kiss Gizella és Mezei Mónika. Gitáron közreműködött Sándor Donát, hegedűn pedig Dutina Vilma és Bodó Tímea. Vezényelt Konrád Emma karnagy.


A hangverseny végén msgr. dr. Német László nagybecskereki püspökatya mondott köszönetet a karnagyasszonynak, és a kórus tagjainak áldozatos munkájáért.

 

Összefoglaló:

Elsőként az előzményekről beszélt Konrád Emma karnagyasszony!KUKORICAFESZTIVÁL TORDÁN

Negyedik alkalommal szervezték meg 2012. szeptember 22-én, Tordán a Kukoricafesztivált, amely keretében ezúttal is megtartották a kukoricatörő- és szárvágó versenyt.

A helybeli Orgonavirág Hagyományápoló Kézimunkacsoport szervezésében megtartott rendezvénynek más tartalmai is voltak, a művelődési otthonban kézimunkákból, és hagyományos süteményekből nyílt kiállítás.

A művelődési ház mellett pedig több mint 10 bográcsban főztek versenyszerűen hagyományos ételeket.

A rendezvényt hivatalosan Szabó József, a Vajdasági Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatója nyitott meg, de a községi és helyi elöljárók is köszöntötték az egybegyűlteket, ugyanúgy a testvértelepülések képviselői is. A köszöntők után traktorokkal, fogatos kocsikkal vonultak ki a verseny helyszínére.

A versenyző csapatok – a helybelieken kívül - Pacsérról, Bácsfeketehegyről, Magyarkanizsáról, Zentáról, Tamásfalváról, Törökbecséről, Magyarcsernyéről, Muzslyáról érkeztek, de itt voltak a magyarországi testvértelepülésről, a balástyai vendégek is.

A zsűri tagjai - Szabó József, Živorad Đukanović, Rozsi Adrienn és Barna János – a hagyományos reggelit, a kukoricaszedők öltözékét is figyelembe vették, meg természetesen az elvégzett munkát is értékelték. A döntésük értelmében a legjobb munkát a Balástyai Hangyák nevű, magyarországi csapat végezte el, második helyezett lett a törökbecsei Bokréta csapat, a harmadik helyen végzett az Ötösfogat Zentáról, illetve Orompartról.

A hagyományos ételek főzőversenyén a legízletesebbnek bizonyult a zentai Vodkás Pityu főztje, aki kakaspörköltet készített tarhonyával. Második legízletesebb bográcsos lett a balástyai halászlé, harmadik legfinomabb ételt – csirkevadast – a szabadkai Templom Ördögei nevű csapat főzte.

A kiállítást és a hagyományos süteményeket is értékelték, és a tordai Orgonavirág Hagyományápoló Kézimunka Csoport került a legelőkelőbb helyre, második díjat vehették át a törökkanizsaiak, a Kéknefelejts Kézimunka csoport tagjai, valamint a harmadik helyen a muzslyai Nők klubja végzett.


A rendezvény közös ebéddel és egy kis mulatsággal zárult.

Hangаnyag 01:
Összefoglaló, amelyben elsőként a helyi közösség elnökét, Dobai Jánost hallják!

Hanganyag 02:
Torda egyik testvértelepüléséről is érkeztek versenyzők a fesztiválra, Balástya polgármestere, Újvári László nyilatkozott!EZÜSTMISE ERZSÉBETLAKON

2012. szeptember 15-én ünnepségre, ezüstjubileumra hívtak az erzsébetlaki Árpádházi Szent Erzsébet templom harangjai, hiszen 25 éve, pontosabban 1987. július 18-án, itt szentelték pappá Kalapis Sztoján atyát.

Erzsébetlak hívőinek apraja-nagyja eljött az ünnepi, három nyelven szolgált szentmisére.

Vendégek is érkeztek, közöttük volt msgr. Stanislav Hočevar, belgrádi érsek is.

Hangfelvétel!A NÉPMESE NAPJÁN

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület immár hetedik éve ünnepli meg a magyar népmese napját, Benedek Elek születésnapját, és minden évben valami újjal kedveskednek a közönségnek.

2012. szeptember utolsó napján az egybegyűlteket elsőként Tóthné dr. Glemba Klára, az egyesület elnökasszonya köszöntötte, majd Benedek Elekről, a népmese napjáról Tabacski Edit könyvtáros mondott ismertetőt, valamint felolvasott egy mesét is.

Erre az alkalomra két mesemondót hívtak vendégül, Kónya-Kovács Otíliát és Kónya Leont, akik az öző nyelvjárást népszerűsítik, és akik két-két mesét mondtak el a közönségnek.


A népmese jegyében zajlik majd a napokban újraindult Játszóház legközelebbi programja is, az október 3-ai délutánon a foglalkozás 17 órakor kezdődik, rajzfilmvetítés is lesz, meg egy rögtönzött, játékos vetélkedőt is szerveznek Mesehősök címmel.

A gyerekeket szeretettel várják a Játszóházba!BEMUTATTÁK NÉMETH FERENC LEGÚJABB KÖTETÉT
2012. szeptember 24-én a nagybecskereki Madách Amatőr Színház Irodalmi Színpadának szervezésében bemutatták Németh Ferenc: Ady vonzáskörében című, Todor Manojlivić Nagyvárad, Temesvár és Arad között 1907-1910 alcímű kötetét, amely a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában jelent meg.
„A kötet egy legenda nyomába ered. Hogy azután elmélyült kutatói munkával valósággá formálja Todor Manojlović nagybecskereki szerb költő, irodalmár és Ady Endre kapcsolatát. Ebben a szerzőnek a legnagyobb segítségére Manojlivić írásai, visszaemlékezései, naplójegyzetei voltak, amelyek hol önmagukban is beszélnek, hol pedig elemzések kezdőpontját képezik.” – olvasható a könyv hátlapján.
Az esten jelen volt a szerző, továbbá a könyv recenzensei közül dr. Cindori Šinković Mária, irodalomtörténész, egyetemi tanár és dr. Bányai János, nyugalmazott egyetemi tanár tolmácsolta gondolatait a kiadványról. A kötetből részleteket olvasott fel Jenovay Lajos, a Madách Amatőr Színház tagja. Az irodalmi est moderátora Kajára Margit, az Irodalmi Színpad vezetője volt.
Hangfelvétel!


LUKÁCSFALVÁN MEGTARTOTTÁK A VIII. PARADICSOMNAPOT

2012. szeptember elsején egy látványos, nem mindennapi paradicsomszedéssel kezdődött Lukácsfalván, az immár 8. alkalommal megrendezésre került Paradicsomnap.

A helybeli Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület szakosztályának tagjai bemutatták, hogyan lehet kancsikával „szedni” a paradicsomot. A bemutató után Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, a VMSZ elnöke nyitotta meg a rendezvényt, aki hangsúlyozta a kis települések ilyen jellegű manifesztációt, amelyek megérdemlik a támogatást.


-Nagyon fontosnak tartom ezeket a kis települési rendezvényeket, mert összefogják azt a kis közösséget, amely szervezi, és magukra irányítják egy hétvégére a környezetüknek a figyelmét. Fontosnak tartom azt, hogy ezeken a rendezvényeken meg is jelenjünk, meg is jelenjek, illetve, hogy a lehetőségek tükrében önkormányzati, tartományi szintekről, a Magyar Nemzeti Tanács szintjéről, vagy a Szekeres László Alapítvány szintjéről, anyagilag is támogassuk ezeket a rendezvényeket, mert anélkül hiába van meg az emberek elszántsága, lendülete, önerőből, pénz nélkül ezeket nem lehet megcsinálni. Ez a mostani rendezvény, a lukácsfalvi, azt gondolom, hogy a maga különlegességével, színfoltja ezeknek a rendezvénysorozatoknak. Ugyanis van foghagymának, almának, szőlőnek, bornak, pálinkának, meg sok minden egyéb más terméknek szentelt rendezvény, de paradicsomnak szentelt rendezvényről én nem nagyon tudok, és ilyen tekintetben különös. Annak a következménye ez, hogy az emberek itt konyhakertészettel foglalkoznak, egy olyan mezőgazdasági ággal, amiről mindig azt mondjuk, hogy előnye, meg esélye van, mert kilép a tömegtermelésből egy nagyon piacképes, munkaigényes, exkluzív terméknek az előállítását jelenti és ilyen szempontból azt gondolom, hogy azoknak az embereknek a támogatása, segítése mindenképp fontos – nyilatkozta Pásztor István.


Az idei Paradicsomnapon is három kategóriában versenyeztek a részvevők, akik a környező településekről, illetve Lukácsfalva testvértelepüléseiről, az erdélyi Csíkszentkirályról, meg a magyarországi Zalakomárról és Berekfürdőről érkeztek.


A friss paradicsom kategóriában Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnökasszonya és Hallai Mihály, a MAKK elnöke zsűrizett, és a döntésük értelmében első díjas paradicsomot termeltek a zalakomáriak, a második legízletesebb paradicsomot Gyólai Valéria hozta, amely sárga paradicsom volt, de a zsűrit megragadta az íze, a harmadik helyre került Sziveri Mihály paradicsoma. Ebben a kategóriában 20-an versenyeztek. A befőtt paradicsomokat Petrovics Éva, a nagybecskereki Petőfi MME titkára és Ábrahám Ernő, a Road Flyers Motoros Klub tagja értékelte. A legfinomabb befőtt paradicsomot Kátai Anna főzte, a második helyre került Kátai János készítménye, míg harmadik lett Hallai Magdolna.


A szombati program a testvértelepülésekről érkezett vendégek népművészeti összeállításával zárult.

Fotógaléria...

Hanganyag 01:

2012. szeptember elsején tartották meg Lukácsfalván a VIII. Paradicsomnapot. Az összefoglaló elején az egyik fő szervezőt, Balanyi Sándort, a Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület elnökét hallják!

Hanganyag 02:

A lukácsfalvi Paradicsomnapon a Kárpát-medence legízletesebb friss, befőtt és legnagyobb paradicsomát is kiválasztotta a zsűri. Tóthné, dr. Glemba Klárát, a zsűri egyik tagját hallják elsőként!

Hanganyag 03:

Lukácsfalva tavaly, tavasszal írt alá testvér-települési szerződést öt településsel a Kárpát-medencéből, az idei Paradicsomnapon három testvértelepülésükről jött küldöttség, sajnos, vízumgondok miatt a felvidéki és kárpátaljai képviselők nem tudtak jönni. A mostani, paradicsomnapi találkozón a többi között arról is érdeklődtünk, hogyan látják a jövőben a kapcsolatok elmélyítését. Elsőként a házigazda, Balanyi Sándor, a helyi tanács alelnöke, a Fehér tó egyesület elnöke nyilatkozott.SZÉKELY TOUR - 2012

Tizenkét napig tartott az idei, immár 10. Székely Tour elnevezésű kerékpártúra, amelyet a székelykevei Tinet ifjúsági klub szervezett.

Radóczon kezdődött és Bonyhádon végződött a túra.

Hanganyag: Kecskés István, a Magyar Szó újságírójának élménybeszámolója!MEGTARTOTTÁK A XIII. INOCOOP KIÁLLÍTÁST


Nagybecskereken augusztus 30-a és szeptember elseje között rendezték meg a XIII. INOCOOP, az innovációs, kooperációs és vállalkozói kiállítást, amelyet a nagybecskereki Regionális Gazdasági Kamara szervezett közreműködve a nagybecskereki vállalkozók egyesületével, és a városi Turisztikai Központtal. A Medison sportcsarnokban a 82 standon mintegy 240 kiállító mutatkozott be. A hazai és külföldi gazdasági kamarák közül mintegy 28 volt jelen, a néhai jugoszláv tagországok mellett bemutatkozott Magyarország, Románia, Olaszország, Szlovákia és Csehország.


A kiállítást Verca Kalanović, regionális fejlesztési és önkormányzati miniszter nyitotta meg, aki hangsúlyozta e kiállítás specifikusságát, amelyen a bánáti gazdasági feltételeket, e régió termékeit mutatják be, a külföldi partnereik termékeivel együtt.


A jelenlevőket üdvözölte Ivan Bošnjak, Nagybecskerek újonnan megválasztott polgármestere is, valamint a nagybecskereki Regionális Gazdasági Kamara elnöke, Milan Radovanović, aki elmondta, hogy az eddigi rendezvényeiken több mint 1850 hazai és külföldi kiállító mutatkozott be, és az idei INOCOOP-on minden gazdasági ág képviselteti magát

.
Az idei INOCOOP témája a foglalkoztatás volt, ezúttal nem a munkaközvetítő által, hanem a kiállításon részvevő cégek, vállalatok közreműködésével adódott alkalom az esetleges új munkahelyek bemutatására.


Hanganyagok!


Elsőként az egyik szervezőt, id. Palatinus Jánost, majd a magyarországi Hódi Pált hallják! (inocoop-megnyitóról-összefoglaló)

A muzslyai termelők összefogtak, és egy alakuló félben levő klaszter keretében mutatkoztak be. Madarász Gyula, a muzslyai Fókusz M – Fejlesztési és Tájékoztatási Központ vezetője, a Császárkert Kft. marketingfelelőse beszélt erről az összefogásról.

A Balanyi Biofarm Lukácsfalván működik, az INOCOOP-on való bemutatkozásról, a családi vállalkozás kapcsán Balanyi Sándor nyilatkozott.

Somogyi Sándor, nagybecskereki borász is bemutatkozott a kiállításon.

Erchard Emília, Mindszent alpolgármestere vezette a magyarországi városból érkező küldöttséget, a nagybecskereki vásáron néhány gazda termékei is bemutatásra kerültek, ugyanakkor Mindszent várossal is megismerkedhettek az érdeklődők.

Az INOCOOP-on a Magyar-szerb Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából Magyar kamarai szakmai napot tartottak a vásáron. Az egyik előadót, Skapinyec Pétert, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal főtanácsosát hallják.Következő oldal - korábbi hírek  
   
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150