FŐOLDAL  
HK MUZSLYA
 
MÁRIA SZENT NEVE
 
SZERVÓ M. ISKOLA
   
   
MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME
 
LEHEL SK
 
   
   
   
   
   
MAGYAR HÁZ
 
 

SZJMSZ

   
   
MUZSLYAI ÚJSÁG-137
 
AMATŐR SZAKÁCSOK
 
KÖZÉP-BÁNÁTI
     
   
   
Mária Szent Neve római katolikus templom
   
 


AZ EGYHÁZI KÓRUSÉNEKLÉS ÜNNEPÉN
Muzslyán, a Mária Neve templomban tartották meg 2011. június 19-én a XVII. Ezüstcsengő egyházi gyermek- és ifjúsági kórusok szemléjét és találkozóját. A rendezvény a kórusok ünnepélyes bevonulásával kezdődött, miközben közösen énekelték az Áldunk, Isten jó szolgája című dalt. Az egybegyűlteket elsőként Stanko Tratnjek SDB, muzslyai plébános üdvözölte, aki elmondta, ünnep ez a mai nap, hiszen több mint száz fiatal gyűlt össze, hogy dicsőítse az Urat – énekek által. Ezt követően a XVII. Ezüstcsengőt msgr. Miocs József atya, a szemle megálmodója nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hagyománnyá fejlődött ez a szemle, amelyet ápolni és őrizni kell.
-Mi azért jövünk össze, hogy egymást hallhassuk, hogy egymástól tanuljunk. Nem szabad elfelejtenünk, amit nemzetünk legnagyobb éneknevelője, Kodály Zoltán mondott, hogy a kóruséneklés a lelki gazdagodás egyik leghatalmasabb erőforrása. Ennek a rendezvénynek is ez a célja, hogy művelődjünk, hogy nemesedjünk, és hogy lelkileg gazdagodjunk – mondta megnyitóbeszédében msgr. Miocs József atya.
Összesen 10 kórus mutatkozott be, és az érdeklődők 23 produkciót hallhattak az előadásukban. Külön szerepeltek a gyermekcsoportok és az ifjúsági kórusok, mindkét korosztály komoly- és könnyűzenei műfajokból válogathatott a szemlére. A fellépők a helybelieken kívül Adáról, Temerinből, Újvidékről, Moholról, Nagykikindáról, Szentmihályról és Lukácsfalváról érkeztek. A szemle után volt egy tanácskozás a kórusvezetőkkel, közben a szünetben filmvetítésre is sor került. A rendezvény záró részeként kiosztották az emléklapokat, majd egy közös dallal, a Hol Szent Péter sírba téve… cíművel búcsúztak el egymástól a kórusok.
Összefoglaló!


ÓVODÁSOK MEGÁLDÁSA

A muzslyai Hófehérke óvoda őszre már iskolába induló növendékei ma egy hálaadó szentmisén vettek részt szüleikkel és nevelőikkel együtt. A még óvodában maradó, fiatalabb gyerektársak rózsaszirmokat szórtak előttük az óvoda kapujától a templom bejáratáig. A gyerekeket a Mária Neve templomban Sztoján atya áldotta meg. A rövid hálaadó szentmise keretében az iskolába készülő gyerekek egy kis műsort is bemutattak, főleg a hittanon tanult versikéket mondták el. Bognár Erzsébettől, az egyik búcsúzó csoport nevelőnőjétől megtudtuk, hogy az idén a Hófehérke óvodából 39 magyar ajkú, és 23 szerb ajkú gyerek indul az iskola első osztályába.

Hanganyag!



BALLAGTAK A FIÚKOLLÉGISTÁK
2011. május 19-én a muzslyai Emmausz kollégium bentlakói közül nyolc fiú búcsúzott a három-négy éven keresztül otthont adó fiúkollégiumtól, az intézmény igazgatójától, nevelőitől, valamint a még maradó barátoktól. A ballagási ünnepség egy szentmisével kezdődött, amelyet Kalapis Sztoján atya, a fiúkollégium vezetője celebrált. Jelen volt még a torontálvásárhelyi lelkész, Gyenge Károly, valamint a két nevelő, Gerdof Zsolti és Gabona Ferenc. A ballagó fiatalok Sztoján atyától útravalóul egy-egy tarisznyát kaptak, amelyben egy emléklap került, majd a tarisznyába valókat átadták a többi jelenlevők is. Gyenge Károly tiszteletes egy-egy pogácsát (a kollégium jelével) adományozott, Gabona Ferenctől mindenki egy-egy személyre szabott idézetet és egy-egy ceruzát kapott, míg Gerdof Zsoltitól egy-egy kis tasakban a kollégium földjének göröngyeit vihették magukkal. A szentmise után Sztoján atya vezetésével végigballagták a fiatalok a kollégium termeit, főleg azokat a szobákat, amelyben legtöbb időt eltöltöttek a közösség többi tagjaival. Utána kötetlen társalgás vette kezdetét, ahol személyes búcsúüzenetek hangzottak el a még maradó kollégistáktól.
Hangfelvétel...
k-ko


DÍJKIOSZTÓ A JÓSZÍVŰEKNEK

Jószívű vagyok! címmel hirdetett 2011-ben első alkalommal képzőművészeti pályázatot a nagybecskereki egyházmegye fogyatékkal élő gyermekek részére. A beérkezett munkákból álló kiállításra és a díjkiosztóra a nagybecskereki székesegyházban került sor, ahol az egybegyűlteket msgr. dr. Német László püspökatya üdvözölte, és az ajándékokat is ő adta át a gyerekeknek.
A téma nem csak a sérült gyerekek nevelőit, oktatóit érintette meg, hanem több hitoktató is fontosnak tartotta, hogy a normál tagozatos gyerekek is elgondolkodjanak arról, ők jószívűek-e. Az alapgondolatot továbbgörgetve a téma lehetett még: mit adnék társaimnak, mit ajándékoznék, mi jót tennék barátaimért, hogyan segítek szeretteimnek…
Az egyházmegye több településéről küldtek be munkákat, így a nagybecskereki püspökségre mintegy 40 fogyatékkel élő, Caritas-csoportos, Hit és fény csoportban tevékenykedő, illetve kisegítő tagozaton tanuló fiatal alkotása érkezett, a normál tagozatokról pedig összesen 100 rajzot juttattak el a pályázatra. A zsűri tagja volt Cvejanov Mária és Meleghy Anna, két gyógypedagógus, és Popov Zsuzsanna nyugalmazott gyógypedagógus, logopédus, aki elmondta, hogy nagyon nehéz volt a munkájuk, a végén úgy döntöttek, hogy 42 alkotást díjaznak.
-Ez a pályázat persze nem tehetségkutatás volt, nem volt sem pszicho-teszt, hanem az érdekelt mindenkit, hogy a pályázaton részvevő fiatalok mit értettek meg ebből a krisztusi alapgondolatból. Nagyon szép munkák érkeztek, például sokan az ajándékozást emelték ki, sok szivecske, virág látható az alkotásokon, míg mások lerajzolták, ők hogyan segítenek szeretteiknek, sokan a porszívózást örökítették meg, vagy a mosogatást, de egy kisfiú rajzából kiderül, hogy ő az apukájának egy lovat vásárolna. Van, aki egy ernyőt tart valaki fölé a zuhogó esőben… - mondta Popov Zsuzsanna.
Az alkotásokat végignézve, mindenki arra a következtetésre juthat, hogy az itt kiállított munkák szerzői, a sérült, vagy egészséges gyerekek büszkén vallhatják egytől egyik: Jószívű vagyok! - hisz a beérkezett munkákról az őszinteség sugárzik, meg természetesen a szeretet.
Hanganyag!
Kónya-Kovács Otília



BALLAGTAK A LEÁNYKOLLÉGISTÁK
A nagybecskereki Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek zárdakápolnájában az idén 11 növendék ballagott 2011. május 7-én. Közülük 10-en a középiskolát fejezték, egy lány pedig a főiskolán végzett. Az ünnepi műsor előtt egy hálaadó szentmisén vettek részt a kollégisták, szüleik, a nevelők és vendégeik, amelyet ft. Hajdu Sándor, bókai esperes-plébános celebrált, paptestvéreivel, msgr. Bogdán József, tordai plébánossal és ft. Halmai János, nagybecskereki segédlelkésszel együtt. A szentmise után egy alkalmi műsorra került sor, melynek keretében Regina nővér, a nagybecskereki leánykollégium vezetője átadta a tarisznyát a ballagóknak.
-Nagyon fontos, hogy az ember mit visz magával az útra, de talán legalább annyira fontos az, hogy figyeljen arra, ami útközben történik vele. Figyeljen arra, amivel, vagy akivel útközben találkozik. Kívánok nektek figyelmes, nyitott szívet, nyitott szemet, hogy észrevegyétek mindazokat a szépségeket, örömöket, amiket elétek hoz az élet. Legyen szemetek meglátni a szépet, a jót, s ezáltal kívánom, hogy igazából boldog életetek legyen – mondta Regina nővér. Gizella nővér a ballagó lányoknak ajándékként, útravalóul egy-egy nyakbavaló keresztet ajándékozott, hogy emlékezzenek a kollégiumban eltöltött három-négy évre, majd Wass Albert gondolatait tolmácsolta a lányoknak útravalóként.
A még maradó kollégisták búcsúüzeneteket fogalmaztak meg barátnőiknek - Beátának, Noéminek, Gabriellának, Enikőnek, Anikónak, Anitának, Emesének, Lídiának, Laurának, Nikolettának és Andreának - és egy-egy szál virágot adtak át nekik.
A meghitt ünnepség végén a ballagók köszönték meg a nővéreknek a jóságukat, a kollégiumban eltöltött felejthetetlen időszakot, a segítőknek a különféle értük tett munkát, és szüleiknek is kifejezték hálájukat, hogy befejezhették eddigi tanulmányaikat.
Összefoglaló!
Kónya-Kovács Otília



XVI. BENEDEK PÁPA ELŐTT FOGNAK ÉNEKELNI

2011. április 29-én este egy rendhagyó hangversenyre került sor a muzslyai Mária Neve templomban, ahol a plébánián működő Domonkos ifjúsági kórus és zenekar lépett a közönség elé. A négy éve alakult énekkar minden vasárnap délelőtt a családok, a gyermekek és a fiatalok szentmiséjén közreműködik, azonban másodízben koncert formájában is bemutatkoztak.
A fiatalok javában készülődnek egy turnéra, Szlovéniába, ugyanis Lendván lesz több fellépésük. A házigazdák szerepét töltik be majd a XVII. Ezüstcsengő elnevezésű egyházi gyermek- és ifjúsági kórusok szemléjén és találkozóján, amelyet Muzslyán szerveznek meg 2011. június 19-én. A Domonkos kórus tagjai ezen a koncerten adományt is gyűjtöttek, hiszen ez év októberében XVI. Benedek pápa előtt is alkalmuk lesz a bemutatkozásra. A római zarándoklat költségeit próbálták ilyen módon csökkenteni. Nagyon várják, és nagy megtiszteltetésnek tartják a meghívást a pápa előtti fellépésükre.
Egyébként a kórus és zenekar 16 tagot számlál, közülük 11-en énekelnek és 5-en még hangszeren is játszanak: hegedűn, zongorán, gitáron és harsonán közreműködnek.
Hanganyag!
Kónya-Kovács Otília



HÚSVÉTI KÖRMENET

Muzslyán, 2011. április 24-én, húsvét vasárnapján a fél kilences szentmise után, illetve a tíz órakor kezdődő, ifjúsági szentmise előtt tartották meg a húsvéti körmenetet. Az idén a Magyar Kommün, a Petőfi brigád, a Kun Béla, majd a Dózsa György utca után ismét a Magyar Kommün utca volt a föltámadási körmenet útiránya. A harangok hangja, és a fúvószenekar kíséretével a hívek Jézus Krisztus feltámadását ünnepelték.

k-ko



MEGJELENT A MOSOLY LEGÚJABB SZÁMA

Megjelent a Mosoly legújabb száma, immár a negyedik. Ez a lapocska egyébként tavaly, az adventi időszakban, karácsonykor látott először napvilágot, és a muzslyai plébánia ifjúsága és gyermekei részére készül. A második számot Don Bosco ünnepére szerkesztették, a harmadikat pedig farsangra készítették. A húsvéti ünnepek előtt kaptuk lencsevégre az Emmausz kollégiumban a szerkesztőket, mégpedig Gabona Ferencet, hitoktatót, és a lányok közül hármat Báló Ineszt, Németh Mártát és Jaksa Teodórát. Mezei Lívia hiányzott a látogatásunkkor, edzésen volt. Az előzményekről kérdeztük Gabona Ferencet, aki elmondta, hogy a muzslyai plébánián már régebb óta létezik egy értesítő, a Liliom, amely a helyi egyházi élet fontosabb mozzanatairól ad információt, továbbá evangéliumi részleteket is olvashatnak benne a hívők, megtalálhatják a miserendet, stb. Ennek a lapnak az ifjúsági „változata” merült fel ötletként tavaly, amelyet meg is valósítottak. Ebben a kis lapban általában van egy beköszönő, amelyben a lapba kerülő aktuális témákról szólnak, majd verseket, érdekességeket, képillusztrációkat is megtalálhatnak a fiatalok, sőt egy-egy vicc is helyet kap az értesítőben, hogy a nevét igazolja a lap. Ugyanakkor a nagybecskereki egyházmegye fiataljaihoz szóló felhívásait, pályázatait is leközlik. A visszajelzés mindenképpen pozitív a gyerekek körében, szívesen lapozzák fel az alkalmi ifjúsági értesítőt, a Mosolyt. A legközelebbi szám pünkösdre készül.
Hanganyag!
Kónya-Kovács Otília


VIRÁGVASÁRNAP

A muzslyai Mária Neve templomban minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a fiatalok szentmiséje, így volt ez virágvasárnapon, 2011. április 17-én is, amikor megkezdődött a nagyhét. A szentmise előtt Kalapis Sztoján atya a templom mellett megszentelte a barkákat, majd a főleg fiatalokból álló tömeg bevonult a templomba.

k-ko



MEGTARTOTTÁK A BÉRMÁLKOZÓK TALÁLKOZÓJÁT


Másodízben tartották meg 2011. április 2-án a nagybecskereki egyházmegye bérmálkozásra készülő fiataljainak találkozóját. Ezúttal is a helyszín a muzslyai plébánia, a Mária Neve templom, az Emmausz kollégium, illetve a nagybecskereki székesegyház volt. A bérmálkozók találkozójának a célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek elsősorban a Főpásztorral, msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspökkel, továbbá, hogy ismerkedjenek egymás között, hogy lássák, mennyien vannak, akik gyakorolják a hitüket. A püspökatya a legutóbbi találkozón hangsúlyozta: szeretné, ha a fiatalokban egy szép élményként élne a bérmálkozás, a keresztény nagykorúvá válás mozzanata, nem pedig stresszes vizsgagént élnék meg, ezért is törölte el a bérmálkozók vizsgáját, és inkább minden évben egy találkozóra hívja meg a fiatalokat.
Ezúttal mintegy 300 fiatal érkezett az egyházmegye minden részéről. A magyar ajkú jövendőbeli bérmálkozók voltak legtöbben, körülbelül 250-en, akik részére Utcai Róbert atya, csantavéri plébános, a Fáklya ifjúsági szervezet, illetve a KÉKifi vezetője tartott foglalkozást segítőivel együtt. Ugyanakkor a szerb-, horvát-, bolgár-, cseh-, és szlovén fiatalok is eljöttek a találkozóra, mintegy 50-en voltak, velük Kalapis Sztoján atya foglalkozott.
A csoportmunkák és az ebéd után a fiatalok a nagybecskereki székesegyházban részt vettek a püspöki szentmisén. Utána, akik tehették városnézést is beiktattak a programjukba.

Kónya-Kovács Otília


KOLLÉGISTÁK KÖZÖS FARSANGI BÁLJA

A nagybecskereki Petőfi MME nagytermében tartották meg 2011. március 2-án a nagybecskereki leánykollégium és a muzslyai fiúkollégium növendékeinek második közös bálját. Az elsőt tavaly rendezték meg az iskolaév kezdetén, ez a második pedig a farsang jegyében zajlott. A kollégisták saját készítésű maszkokban mutatkoztak be, és a legötletesebb alkotásokat díjazták is. A jó hangulatért leginkább Nyerges Ármin volt a felelős, aki szintetizátoron játszott, de közreműködött még Halász Arnold, aki hegedűjátékával járult hozzá a színvonalas muzsikához. A fiatalok nagy megelégedésére este hat órától fél 10-ig társalogtak, szórakoztak.
Hangos!
k-ko


FARSANGI MULATSÁG A SZERETETHÁZBAN

Szerdánként találkoznak a muzslyai szeretetházban az idősebb emberek, eljönnek egy kis társalgásra, beszélgetésre, hogy enyhítsenek a magányukon. A jeles ünnepekkor felidézik a régi időket, tartalmat adnak egy-egy összejövetelüknek. 2011. február 16-án a farsangi vigasság volt a fő téma, a télűzés. Néhányan jelmezbe öltöztek, a jó hangulathoz legfőképpen a nótázás segített - még táncra is perdültek ez alkalommal, e vigasság, mókázás láttán hátha odébbáll a tél. A szorgos kezű asszonyok finom csőregét, meg fánkot sütöttek, hiszen az idelátogatóknak általában, alkalomhoz illően kedveskednek egy kis uzsonnával, hagyományhoz illő csemegével, süteménnyel. Átlagban mintegy 30-an látogatnak el ebbe a szeretetházba. Vannak közöttük, akik leellenőriztetik a vérnyomásukat, a vércukorszintjüket, hiszen minden alkalommal a Püspökségi Caritasból eljön hozzájuk az egyik nővér.

„Hangos” összefoglaló!

Kónya-Kovács Otília


BOSCO SZENT JÁNOSRA EMLÉKEZTEK MUZSLYÁN

Január utolsó napján ünnepi, püspöki szentmise keretében emlékeztek a muzslyai Mária Neve templomban a szalézi rend alapítójára, Bosco Szent Jánosra. Msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök celebrálta a szentmisét. Jelen volt még Hajdú Sándor esperes, Tieze Jenő protonotárius, msgr. Gyuris László, nagybecskereki plébános, Bú András nagybecskereki lelkész, dr. Sóti János jezsuita atya, törökbecsei plébános, Vince jezsuita testvér, Ciril Zajc, karaburmai plébános, valamint Tratnjek Stanko, Jelen Janez, Kalapis Sztoján és Varga Zoltán szalézi szerzetespapok.
A prédikációjában egy mesét mondott el a püspökatya, amely egy öreg indiánról és annak unokájáról szólt. Az öreg indián unokájának mesélt arról a csatáról, ami minden emberben zajlik, mégpedig két farkas csatájáról, amely közül az egyik a jó, a másik pedig a rossz jelképe. Az unoka elgondolkodva a mesén, megkérdezte a nagyapjától, melyik farkas fog győzni. Az öreg indián válasza az volt: az győz, amelyiket eteted. Tehát az idősek mindig sokkal tapasztaltabbak, mint a fiatalok – mondta a püspökatya, aki Don Bosco-t is az öreg indiánhoz hasonlította, aki a gyerekeket összeverbuválta, és elmondta nekik, hogy ők is a jó tulajdonságok mellett álljanak ki, tehát a „jó farkast etessék”.
A szalézi rendet 1859-ben alapították, és azóta fejlődik, amelynek több ágazata van. Több százezer gyerek tanul iskoláikban, kollégiumaikban. A világon ez a legnagyobb, gyermekekkel foglalkozó katolikus rend.
A szentmise végén Tratnjek Stanko muzslyai plébános köszönte meg a gyerekeknek, tanítóiknak, tanáraiknak, nevelőiknek, szüleiknek, az iskolaigazgatónak, a jelenlevő hívőknek, hogy jelenlétükkel még ünnepélyesebbé tették ezt az ünnepi, emlékező szentmisét.

Összefoglaló!

Kónya-Kovács Otília


ÁLLANDÓ MIK TAG LETT A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGE

Szekeres Valéria ifjúsági referens személyében a Nagybecskereki Egyházmegye ifjúsági közössége is tagja lett a Magyar Ifjúsági Konferenciának (MIK), amelynek soros ülését december 11-én, Budapesten tartották 9 régió 45 ifjúsági szervezete képviselőinek a részvételével.
A Budapesten zajló Magyar Ifjúsági Konferencián a magyar kormány és a határon túli magyar ifjúsági szervezetek képviselői nemzetpolitikai, oktatási és kulturális elképzeléseiket tekintették át. A magyar kormány által létrehozott intézmény az Országgyűlésben tartotta plenáris ülését és miként a MIK elnöke fogalmazott: a Magyar Ifjúsági Konferencia célja a nemzettudat erősítése, a szülőföldön boldogulás, a hagyományőrzés, valamint a tudás és képesség értékként való megélése.
A konferencia résztvevőit fogadta a Sándor-palotában Schmitt Pál köztársasági elnök, aki köszöntőjében elmondta, örömmel tölti el, hogy köztársasági elnökként vendégül láthatja a konferencia résztvevőit. Hangsúlyozta, figyelemmel kíséri találkozójuk munkáját, többek között azt, hogyan erősítik az összetartozás élményét.
- Nagy élmény volt számomra a találkozás a magyar köztársasági elnök úrral, aki személyes élményeit is megosztotta velünk, többek között beszélt családjáról, a három lányáról és hat unokájáról, akik révén van rálátása a fiatalok életére. A másik összekötő kapocs a fiatalok és a köztársasági elnök között a sport. Örülök, hogy személyemben a MIK felvette tagjai közé püspökségünket. Nem mondom, hogy életre szóló barátságok születtek, de nagyon jó volt együtt lenni hasonlóan gondolkodó fiatalokkal, akik tudják, mik az életcéljaik, és nagyon öntudatosan képviselik helyi szervezeteik érdekeit. Számomra ez volt az első ilyen jellegű összejövetel, tulajdonképpen feltérképeztem a helyzetet, és egyelőre keresem azokat a lehetőségeket, hogyan tudnának egyházmegyénk fiataljai is profitálni abból, hogy MIK tagok lettünk – foglalta össze röviden élményeit Szekeres Valéria.

Hanganyag!

Kovács Szöszill




Hanganyag!

TANFOLYAM JÖVENDŐBELI ŐRSVEZETŐKNEK
A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség nemrégen, a múlt év december elején tartotta meg tisztújító közgyűlését, ahol már akkor szó esett a téli, őrsvezetőképző tanfolyamról, amelyet Muzslyán, az Emmausz fiúkollégiumban szerveztek meg január 7-e és 9-e között. Ez volt a 16. őrsvezetőképző tanfolyam, amelynek első részén vehettek részt a fiatalok. Vajdaság több településéről érkeztek az őrsvezetőjelöltek, mégpedig a helybeli fiatalokon kívül Temerinből, Nezsényből, Kispiacról és Szentmihályról. Az előadók heten voltak, és főleg elméleti tudnivalókat sajátítattak el a fiatalokkal, akikből 4 őrsöt alkottak, két fiú- és két lányőrsöt. A témáik között szerepelt Kárpát-medence földrajza, a magyarok történelme, továbbá magyar írókról, költőkről is tanultak, valamint népdaléneklés is volt, meg néhány olyan fontos mozzanatot is bemutattak nekik, amelyeket a táborban, gyakorlatban is alkalmaznak majd. A hétvégi tanfolyam két estjén tábortűz mellett szórakoztak, illetve összegezték a napot. A tanfolyam végén egy dolgozatot írtak meg a jelöltek, amelyből kiderül, az előadásokból mennyit tudtak megjegyezni.
Az őrsvezető-képző tanfolyam ez év júliusában folytatódik, mégpedig Fejértelepen, egy táborban, ahol a gyakorlati foglalkozásokra is sor kerül.
Az őrsvezető jelöltek közül a nezsényi Pálinkás Valériát és Burai Andrást, a temerini Gyurák Évát, és a szentmihályi Gyarmati Rolandot faggattuk a tanfolyamról. A hazautazás előtt Valéria elmondta, eléggé fáradtak, mert gyors tempóban folyt a képzés, sokat tanultak, izgalommal készültek az esti tábortűzre is, meg sokat futkároztak, játszottak. András kiemelte, hogy nagyon jó volt a hangulat a tábortűz mellett, ott is sok tapasztalatot lehetett szerezni. Éva sokra tartja az ilyen alkalmakkor a barátkozást, a tapasztalatcserét, viszont már félénken gondol a nyári táborra, ahol a program eléggé zsúfolt lesz – így hallotta. Csatlakozott a gondolathoz a másik lány is, hiszen, mint vallják, felelősségteljes feladat elé néznek. Ellenben a többiek úgy érzik, annyira gyarapodott a tudásuk, hogy nyugodtan várják a folytatást.
Összefoglaló!
Kónya-Kovács Otília

HELYI STATISZTIKA
A muzslyai Mária Neve templomban, a 2010. év utolsó, hálaadó szentmiséjén ismertette Varga Zoltán SDB atya a hívőkkel a muzslyai római katolikus plébánia leköszönő évre vonatkozó statisztikai adatait. Ezek szerint Muzslyán, 2010-ben 53 keresztelés volt, amelyből 8-an hét évesnél idősebbek voltak. A püspök atya 46 keresztényt bérmált meg, közülük 6 felnőttet, és 40 nyolcadikos tanulót. Legszomorúbb adatnak tartják, hogy csak 8 pár lépett az oltár elé kimondani a boldogító igen-t. A halál a 2010. évben is többször látogatott el az egyházközségbe, 115 temetés volt, 60 férfit és 55 nőt temettek el. A legidősebb hívő, Csábi Vilma 103 évesen halt meg, míg a legfiatalabb, Virág Viktorián 18 éves volt.
A 2009. évhez viszonyítva, 2010-ben 4-gyel kevesebb gyereket kereszteltek meg, a bérmálkozók száma pedig 13-mal volt kevesebb, ugyanis 40 volt az évfolyam diákjainak száma. 2009-ben ugyanannyi esküvő volt mint tavaly, viszont a temetések száma pedig növekedett 20-szal, mégpedig 95-ről 115-re.
Varga Zoltán atya még hozzáfűzte, hogy a legfontosabb az, hogy ki milyen kapcsolatban van Istennel.
- Fontos az, hogy ki milyen sűrűn találkozik vele az imában és a szentségekben, különösen a szentgyónásban és a szentáldozásba, mert a szeretetet az ember a szívében hordja és azt nem lehet számokkal kifejezni.
Végül azt kívánta az atya minden hívőnek, hogy a mennyei Atya iránti szeretet mind nagyobb legyen.
Hanganyag!
Kónya-Kovács Otília

ROTTERDAMI ZARÁNDOKLAT
Poznan, Brüsszel, Genf, Zágráb, Milánó, Lisszabon, Hamburg, Budapest, Párizs után a 2010. évben a 33. Európai Ifjúsági Találkozót a Taizé-i Közösség Rotterdamban szervezte meg 2010. december 28-tól 2011. január 1-ig, a Holland Püspöki Konferencia, a Holland Protestáns Egyház tanácsának és Hollandia Egyházainak Tanácsa meghívására. Az összes földrészről kb. 30 ezer fiatal jött el Rotterdamba, hogy együtt imádkozzanak és megosszák egymással tapasztalataikat, élményeiket. A Bizalom zarándoklata a Földön elnevezésű találkozóval, a Taizéi Közösség folytatja az utat, amelyet alapítója, Roger testvér nyitott, hogy segítse a fiatalokat a béke és a kiengesztelődés keresésében, nemcsak a keresztények, hanem minden ember között. A nagybecskereki Püspökségről 61 fiatal zarándokolt el Rotterdamba, az úton Király Tibor atya, Fehértemplom plébánosa volt a lelki vezetőjük, aki az út során igyekezett hitben gazdagítani a zarándokokat. December 27-én Stuttgartban megálltak, e németországi város nevezetességeit látogatták meg, egy németnyelvű szentmisén is részt vettek, majd december 28-án már Rotterdamba érkeztek. A hazafelé tartó út alkalmával szinte egy egész napot töltöttek Berlinben, majd utána Prágában tartózkodtak egy ideig. A fiatalok túlnyomó része nagybecskereki, muzslyai, tordai, és magyarcsernyei volt, de néhányan Újvidékről, illetve Óbecséről indultak útnak.
Összefoglaló Mezei Attilától!
k-ko

MUZSLYAI BETLEHEMEZŐK

A muzslyai plébánia szervezésében, Varga Zoltán atya vezetésével, a 2010. év karácsonya előtt útra keltek a betlehemezők, és egy kis melegséget vittek a családokhoz. December 22-én kaptuk lencsevégre a szép hagyományt ápolókat.

k-ko


KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

A muzslyai Nők Klubja és a Szent Jeromos Bibliacsoport tagjai 2010. december 19-én hagyományos karácsonyi műsort rendeztek, amelyre vendégeket hívtak Torontálvásárhelyről, Óbecséről, Adáról, Zentáról, Szenttamásról, Verbászról, Budiszaváról, Beodráról és Szentmihályról. A vendéglátók célja az volt, hogy nagycsaládként ünnepeljék a közeledő karácsonyt. Mint idestova húsz éve, ezúttal az asztalokra hagyományos étkek kerültek: dió, alma, foghagyma, méz, bableves.
A rendezvényen fellépett Süveg Tibor hegedűművész, a zeneiskola tanára, aki ünnepi ráhangolódásként az Ave Maria című dalt adta elő. A négy éves Süveg Emma egy régi karácsonyi dalt énekelt, majd fellépett Muhi Dániel szólóénekes. Az est keretében Kardos Irén, a Bibliacsoport tagja Papp Lajos Az én Miatyánkom című versét adta elő, Sándor Enikő vezetésével pedig fellépett a Mária Neve templom Domonkos nevű ifjúsági kórusa. Msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök A Szent család az életünkben címmel tartott egy rövid előadást.

Hangképes beszámoló!

k-ko


TISZTÚJÍTÁS A VAJDASÁGI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGBEN
Muzslyán, az Emmausz fiúkollégiumban tartották meg 2010. december 11-én a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tisztújító közgyűlését, amelyen elsőként a körzeti vezetők beszámoltak a cserkészcsapatok munkájáról, majd megválasztották az új vezetőséget. Ügyvezető elnöknek Varga Zoltán atyát, cserkésztisztet, a 4. Szent Imre herceg cserkészcsapat vezetőjét választották, vezetőtisztnek pedig Gabona Ferenc cserkésztisztet, míg a külügyi vezető Krac Krisztián cserkésztiszt lett. Az ellenőrző bizottság tagjaivá nevezték ki Kalapis Sztoján atyát, Popov Tihamért és Magyar Dánielt, a fegyelmi bizottság tagjaivá választották Katandžić Emilt, Nagy Imrét és Pálfi Gábort.
Az elkövetkező időszakra célul tűzték ki, hogy elintézik a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség újbóli bejegyzését az új törvénnyel összhangban, így a körzeti cserkészcsapatokat is le kell regisztráltatni. Amikor a bejegyzések megtörténnek, újabb tisztújító közgyűlést tartanak, amikor az új Alapszabályzat szerint választják ki az új tisztségekre az embereket. A közgyűlésen egyébként meghatározták még az őrsvezetőképző tanfolyam idejét és helyét, valamint ajánlatok hangzottak el a nyári cserkésztábor idejére is. A cserkészet a Vajdaságban nem hivatalosan több mint 20 éve étezik, azonban 1992. február 22-én jegyeztették be a szövetséget.
Beszélgetés Varga Zoltánnal, az elnökkel!
Kónya-Kovács Otília

PÜSPÖKI KÉPESLAPOK
Október folyamán jelent meg a nagybecskereki Püspökség képzőművészeti pályázata Az én karácsonyi képeslapom címmel. A felhívás vonzónak ígérkezett a gyerekek számára, mert a legjobb alkotások akár a világ minden tájára is eljuthatnak, hiszen a püspökatya üdvözlőlapjai lesznek. Az általános iskolások az egész egyházmegyéből részt vettek ezen a versenyen, és mintegy 800 alkotást küldtek el a pályázatra.
Dr. Német László püspökatya Radovan Živankićot, a nagybecskereki Kortárs Galéria igazgatóját, akadémiai festőt kérte fel a zsűrizésre. A fiatalok tetszőlegesen választhattak technikát az alkotáshoz, ki is használták a lehetőséget. A székesegyházban néhány pannónyi karácsonyi képeslapnak való alkotást láthatott a közönség, illetve láthatnak majd a szentmisékre járó hívők az adventi időszakban.
Živankić úr elmondta, a gyermekrajzokból sugárzott az, hogy a karácsony a legszebb ünnep a fiatalok életében. A munkákat értékelve elmondta, hogy a művészi érték magas volt, továbbá, hogy a képekről lelátszott a gyermekek karácsonyhoz fűződő érzelmei.
A 2010. november 26-án megtartott díjkiosztóra a három kiválasztott alkotást már kinyomtatták, és – mint a püspökatya mondta – valóban a világ minden tájára eljutnak ezek a képeslapok, mintegy 250 hivatalos helyre küld karácsonyi üdvözlőlapot.
Az értékelés szerint a negyedik osztályos, majdáni Ágoston Csilla, az ötödikes, ürményházi Nagy Ella munkáit, valamint a nyolcadik osztályos, törökkanizsai Slavenski Valentina és Mári Viktória közös munkáját nyomtatták ki képeslap formájában. Díjat osztottak ki még 32 alkotónak, akik 16 településről küldték be a munkáikat.
Dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök a gyerekeknek már előrevetítette, hogy a jövőben is lesznek egyházmegyei versenyek, legközelebb a jó szavalók mérettetnek meg, de más tartalmakban is lesznek pályázatok.
„Hangos” összefoglaló!
Kónya-Kovács Otília



KOLLÉGISTÁK BÁLJA
A muzslyai Petőfi Sándor MME nagytermében november 24-én este egy rendhagyó eseményre került sor, ugyanis első ízben tartottak bált a kollégisták részére. Erre az alkalomra eljöttek a nagybecskereki leánykollégium és a muzslyai Emmausz fiúkollégium növendékei. Regina nővér, a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek által működtetett leánykollégium vezetőjének ötlete vált valóra ezzel a bállal, hiszen még az ősszel beszélgetett erről a témáról Sztoján atyával, a fiúkollégium vezetőjével, ami szerint több közös programot kellene szervezni a kollégisták részére. Már akkor felvetődött az ötlet, hogy az adventi időszak előtt megejthetnék az első ilyen programot, egy bált. Regina nővér elmondta, ő mielőtt a nagybecskereki leánykollégium vezetését átvette Makón vezetett egy kollégiumot, ahol az volt a gyakorlat, hogy ugyancsak ebben az időszakban bált rendeztek. Szeretnék, hogy a fiatalok kulturáltabban tudjanak mulatni, és a fiatalok örömmel fogadták az ötletet. A bálba két tánctanárt is meghívtak, mégpedig a Budapesten tanult Pásztor Zsófiát, aki képzett tánctanár, valamint a nagybecskereki Szőke Árpádot, koreográfust. Segítségükkel új lépéseket, táncokat sajátíthattak el a fiúk, lányok. Erre a rendezvényre a szülőket, testvéreket, meg a kollégiumban dolgozókat, besegítőket is meghívták. A bálról jók a visszajelzések: a lányok, meg a fiúk is pozitívan vélekednek az ilyen közös programokról. Sokan úgy gondolják, nagy érték, ha valaki tud táncolni. Közöttük voltak olyanok, akik régen aktívan táncoltak, most csak fel kellett eleveníteniük a lépéseket.
Összefoglaló a kollégisták báljáról!
Kónya-Kovács Otília

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS

Október 27-én a muzslyai plébánia keretében működő szeretetházban egy könyvbemutatóra és egy kiállításra került sor. A Szűzanya oltalmában című könyvet mutatta be a szerző, Palatinus Aranka, Rácz János pedig hozzájárulva a vajdasági, út menti keresztek felkutatásához a Muzslyán és környékén található keresztek fotóit állította ki. A bemutatásra került könyv, igaz, hogy nyolc éve jelent meg, de nyilván a szeretetházba járók többsége nem volt jelen az akkori könyvbemutatón, és nem is olvasta a kiadványt. Ezért döntöttek úgy, hogy ezúttal bemutatva a tartalmát, felelevenítik a muzslyai Mária Neve templom 100 éves fennállására kiadott könyvet. Palatinus Aranka elmondta, hogy számára nagyon kedves a könyv előszava, amelyet az akkori nagybecskereki - ma már nyugalmazott - püspök, Huzsvár László írt, aki azt vallja, hogy minden keresztény ember életében a templom sokat jelent, ahol keresztvíz alá tartották, ahol megkeresztelték őket. Azt a helyet nem tudják elfelejteni, oda mindig visszavágynak az emberek, szülőhelyük templomába. A szeretetház látogatói részére a szerző egy kötetet ajándékozott, hogy a közeljövőben kézről kézre adva olvasgassák. A kiállítás a jövő év elejéig ékesíti a szeretetház falait.

Palatinus Aranka nyilatkozata!

Kónya-Kovács Otília


KALAPIS SZTOJÁN ATYA KAPTA A KISEBBSÉGEKÉRT DÍJAT

Október 23-án Budapesten, a Sándor-palotában megtartott ünnepségen adták át a Kisebbségekért díj Külhoni Magyarságért Tagozat díját. A kitüntetettek között volt Kalapis Sztoján SDB atya, a muzslyai Emmausz fiúkollégium vezetője is, aki a bánsági magyar szórványban végzett áldozatos és eredményes munkájáért érdemelte ki e rangos elismerést.
A díjat Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikai helyettes államtitkár adta át, a díjazottakat üdvözölte Schmitt Pál köztársasági elnök is, aki egyben gratulált a kitüntetetteknek.
Kalapis Sztoján atya a díj kapcsán elmondta, hogy a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző hazai és külföldi személyek és szervezetek kaphatják.
Nyilatkozatában elmondta, hogy nem csak őt illeti meg ez a díj, hanem mindazokat, akikkel együtt dolgozott, vagy akik bátorították a munkája során, akik adtak neki lendületet.
-Nagyon sok személytől függött az, hogy éppen engem ajánlottak erre a díjra. Kezdve talán a szalézi paptársaimtól, a munkatársaimtól, ugyanakkor a kollégisták is hozzájárultak, mert ha nem lettek volna a gyerekek, akikkel már 20 éve foglalkozom, akkor ebből a díjból sem lett volna semmi. A jó Istennek hálát adok, hogy ilyen tiszteletben részesítettek, de azoknak is hálát mondok, akik bármilyen módon segítettek, hogy ezt a díjat nekem ajánlották, nekem osztották ki.
Sztoján atya elmondta, hogy az idén éppen 20 éve, hogy megkezdte az effajta munkát.
-Kezdve a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség megalapításától, aztán a különböző tisztségek által, mint például a püspökégi szintű ifjúsági referens, azután a ministránsok referense, szintén a püspökségi szinten, ez mind hozzásegített, hogy ezt a munkát végezhettem, hogy annyi emberrel találkoztam, gyerekekkel, akiket tisztelek és becsülök, hogy átadhattam nekik Krisztus evangéliumát, a becsületes életmódot. És ezért lett ez a díj kiosztva éppen nekem. Még egyszer hálás köszönet azoknak, akik így segítettek nekem.
E díj arról tanúskodik, hogy az anyaországban is méltányolják Kalapis Sztoján atya tevékenységét. De mennyire érzi azt, hogy az itthoni környezetben is elismerik a munkáját? (A helybeli, 1956-os emlékműsor keretében a közönség óriási tapssal gratulált a díjhoz.)
-Érzem, hogy méltányolják a munkámat. De újból kihangsúlyozom: nem saját magam miatt teszem, nem azért törekszem, nem azért fáradozom, hanem éppen azért, hogy a gyerekeknek, az ifjúságnak valamiben segítsek, valami lelkületet adjak nekik, valamiféleképpen fellelkesítsem őket. Tehát ez hajt engem, nem a díj, az elismerés, hanem éppen az, hogy a mai ifjúságnak tudjak nyújtani valamit Krisztus evangéliumából.
Amikor megkapta az értesítést a díj odaítéléséről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságától, akkor milyen gondolatok merültek fel Önben?
-Október 10-én kaptam az értesítést, de már előbb tudtam róla, hogy engem terjesztettek fel erre a díjra. Még májusban érdeklődtek Budapestről, hogy milyen tevékenységeket végzek, persze utána volt a vita arról, hogy ki érdemli meg, hogy kinek fogják kiosztani ezt a díjat a Délvidéken. Amikor hivatalosan is megkaptam a meghívót, akkor egy kicsit valóban úgy éreztem, hogy mégsem volt hiábavaló, amit tettem, amiért fáradoztam. Tehát ez egy kitüntetés, amely azt bizonyítja, hogy igenis érdemes volt annyit fáradozni, és befektetni – mármint erőből, testi-lelki erőből -, hogy a kitűzött céljaink megvalósuljanak.
Egy ilyen díj azt is előrevetíti, hogy még több munkát fog befektetni? Vannak valami tervei, amelyek, mondjuk, a kollégium további életét érinti?
-A jövő, az mindig titok. Hát majd meglátjuk, én szeretném továbbra is ezt a munkát végezni. Itt érzem magamat otthon. Nem sajnálok semmilyen erőfeszítést, semmilyen munkát, amikor arról van szó, hogy a diákjainknak, a kollégistáinknak, vagy a muzslyai ifjúságnak, vagy az egyházmegyei ifjúságnak valamiben segítsek, megmutassam nekik az életútjukat, életcéljaikat közelítsem nekik.

Beszélgetés Sztoján atyával!

Kónya-Kovács Otília


EX-KOLLÉGISTÁK TALÁLKOZÓJA
Október első hétvégéjén tartották meg az Emmausz fiúkollégium ex-kollégistáinak találkozóját. Mintegy 60-an jelentek meg egy kis nosztalgiázás erejéig a találkozón. A fiúk találkoztak Kalapis Sztoján atyával, a kollégium vezetőjével, meg a nevelőkkel, Gabona Ferenccel és Gerdof Zsoltival, meg a régi szobatársakkal, barátokkal. Október elsején volt a gyülekező, de az egyetemisták, munkaviszonyban lévők persze akkor jöttek, amikor tudtak. A fiúk az összejövetel második napján bekapcsolódtak az egyházmegyei ifjúsági találkozó aktivitásaiba, ahol a többi között a csoportmunkákban is kivették a részüket, azonban az eszmecserére, a rég nem látott kollégákkal is volt alkalom elbeszélgetni. Ilyenkor felelevenednek a kollégiumi évek idején átélt időszak legszebb pillanatai, ugyanakkor a csínytevésekre is visszaemlékeznek, mert – mint a fiúk vallják – habár az itt eltöltött években úgy gondolták, túl nagy a szigorúság, ma már értik, hogy miért volt mindaz jó. A néhai kollégisták közül többen gondolják úgy, hogy a muzslyai intézményben eltöltött időszaknak köszönhetik, hogy ma már egyetemistaként, munkásként is be tudják osztani hatékonyan az idejüket. A kollégisták egy része a búcsúzás előtt még részt vett a Mária Neve templomban megtartott, vasárnap délelőtti, ifjúsági szentmisén. A megbeszélés szerint a jövő évben is találkoznak, úgy mint az idén is.
Beszélgetés néhány ex-kollégistával!
k-ko

FIATALOK AZ EGYHÁZBAN
A bánáti egyházmegye fiataljai gyűltek össze október 2-án a muzslyai plébánia területén, hiszen ekkor szervezték meg az egyházmegyei ifjúsági találkozót. Bánát több településéről érkeztek a fiatalok, a legészakibb település Szaján volt, míg a legdélibb Székelykeve. Nagykikindáról és környékéről érkeztek legtöbben, egy autóbusznyian voltak. Az idei találkozó mottóját Szent Pál apostol kolosszeieknek írt leveléből vették: Akár mondotok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében!
Tavaly, a szerbiai szintű találkozón 500 fiatal volt jelen, a mostani eseményre 150 fiatal gyűlt össze Bánátból.
Msgr. dr. Német László megyéspüspök elmélkedésének, előadásának a címe Fiatalok az egyházban volt, amely során kifejtette gondolatait, hogy mit várnak el a fiataloktól. Az előadást követően egy tanúságtételre is sor került, egy fiatal vallott önmagáról.
A püspökatyával történő találkozás után csoportmunkák keretében dolgozták fel az előadáson hallottakat. A rendezvény keretében egy filmes promóciót láthattak a részvevők a jövő évi madridi Ifjúsági Világtalálkozóról. A találkozó az esti órákban koncertekkel zárult.
Hangfelvétel!

Kónya-Kovács Otília


BESZÉLGETÉS AZ IDŐSEK NAPJA KAPCSÁN

A muzslyai plébánia keretében működő szeretetházban készítettünk egy beszélgetést október elseje, az idősek napja alkalmából. Szeptember 29-én, a szerdai összejövetelen felvételeztük.

Hanganyag!


VENI SANCTE-SZENTMISE

A muzslyai Mária Neve templomban szeptember 19-én egy Veni Sancte (Jöjj Szentlélek) szentmisét tartottak, amely keretében az általános iskolás tanulók, tanítóik, tanáraik Isten segítségét, áldását kérték a munkájukra, ebben az esetben az iskolai feladatok sikeres elvégzésére. Ezúttal a szentmise is - mint szeptember elsején az új tanév – a régi iskolacsengő megszólalásával kezdődött. Az oltár előtt szemléltetésként helyet kapott egy iskolatábla, melyre a Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk! felirat került, továbbá taneszközök, könyv, füzet, óriási vonalzó, körző, térkép, iskolatáska, enciklopédia, laptop… A szentmisét Kalapis Sztoján atya celebrálta Varga Zoltán paptestvérével együtt. Közreműködött az általános és középiskolásokból álló Domonkos ifjúsági kórus.

A szentmise egy részlete itt hallható!

Kónya-Kovács Otília


HÁZSZENTELÉS

Muzslyán, a Kun Béla utcában házszentelőt tartottak szeptember 15-én, ahol a leánykollégium kihelyezett tagozata működik majd az elkövetkező időszakban. Stanko Tratnjek muzslyai plébános szentelte fel a kollégisták új otthonát, a lányok pedig Gizella nővérrel együtt több énekkel tették még ünnepélyesebbé ezt az eseményt. A környékbeliek is megtisztelték az új utcabelieket, és eljöttek a házszentelésre. Gizella nővértől, a kihelyezett tagozat vezetőjétől megtudtuk, hogy lényegében kényszerhelyzetből került sor ennek a háznak a bérlésére, ugyanis már két éve a lányok közül mintegy 15-en a fiúkollégiumban voltak elhelyezve, de mivel az idén több fiú igényli a kollégiumi helyet, kénytelenek voltak valami más megoldást találni. A nővér még azt is elmondta, abban reménykedtek sokáig, hogy majd idejében visszakapják a régi zárda épületét, és ott majd az iskolakezdésig ki tudnak alakítani szobákat, azonban erre nem került sor. Végül arra az elhatározásra jutottak, hogy Muzslyán bérelnek ki egy házat, mert itt alacsonyabb a házbér, és a házigazdák, a Törköly család nagyban hozzásegített a ház adaptálásához, több olyan munkát is elvégeztek a saját költségükön, amire nem is kérték őket. A leánykollégium kihelyezett tagozatában így 12 lánynak tudtak biztosítani elhelyezést, közülük 10-en középiskolások, akik az egészségügyi szakközépiskolába és a gimnáziumba járnak, valamint két főiskolai hallgató is a ház lakója. A lányok Székelykevéről, Ürményházáról, Kisoroszról, Tamásfalváról, Padéról, Csókáról és Tordáról érkeztek.

Beszélgetés Gizella nővérrel és néhány bentlakó lánnyal!

Kónya-Kovács Otília


ÚJ KERESZTET SZENTELTEK MUZSLYÁN

Két éve adták át rendeltetésének a Muzslyát és Lukácsfalvát összekötő műutat. Tavaly Lukácsfalván, Kisboldogasszony ünnepén, a lukácsfalvi templombúcsú alkalmával felszentelték a falu bejáratánál a felújított keresztet.
A muzslyai részen, a Parton élő polgárok már akkor arról beszélgettek, hogy az ottani falu bejáratához is keresztet kellene állítani. A munkálatok azonban elhúzódtak, mert az út melletti mély eret is fel kellett tölteni. Ez év kora tavaszán Kalapis Sztoján atya egy keresztet juttatott el a partiakhoz. A környékbeliek anyagi támogatásával pedig megépült a talapzat. Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 8-án megtörtént a feszület felszentelése. Az ünnepségen mintegy 200 polgár vett részt, Stanko Tratnjek plébános és Varga Zoltán atya jelenlétében Sztoján atya áldotta meg a felállított keresztet. A parti polgárok abban reménykednek, hogy ez a kereszt nem csak a környékbelieket, hanem az előtte elhaladókat is védelmezi majd. Az ünnepség befejeztével minden odalátogatót megvendégeltek a környékbeliek.
És hogy mennyire nem tartják tiszteletben a törvényeket? Ugyanaz a helyzet, mint a tavalyi ünnepségen, a város/település nevét jelző tábláról itt is lemaradt a magyar elnevezés. Ha már Muzslyát nem írhatjuk, Nagybecskerek is elégtétel lett volna…

Hangkép!

Kónya-Kovács Otília


BENÉPESÜLT A MUZSLYAI FIÚKOLLÉGIUM

Már néhány éve, augusztus utolsó napján fogadják a muzslyai Emmausz kollégiumban a fiúkat, akik lehetőséget kaptak, hogy ebben az intézményben lakhatnak a 2010/2011-es tanévben. A gyülekező után egy ökumenikus istentiszteleten vettek részt a kollégium leendő lakói szüleikkel, kísérőikkel együtt, majd szülői értekezletet tartottak külön az elsősök szülei, illetve külön a visszatérő gyerekek szülei részére.
Kalapis Sztoján SDB atya, a fiúkollégium igazgatója elmondta, hogy ebben az iskolaévben 21 elsős diák iratkozott be hozzájuk, nyolc egyetemista is helyet kapott náluk (ők október elsején érkeznek), a többiek pedig visszatérő diákok. Összesen 65-en lesznek a kollégisták. A fiatalok főleg a szórványterületekről érkeztek, Dél-Bánáttól Észak-Bánátig, azonban néhány bácskai fiú is a nagybecskereki középiskolák egyikébe iratkozott. Persze várólista ezúttal is van, mint Sztoján atya mondta, így is a nagyobb szobákban öten alszanak.
Az idén – csakúgy mint tavaly – már nem volt szükség ún. kollégium-népszerűsítő körútra menniük, mert a jó intézmény híre messzire eljutott. Az idei iskolaévben is meg lesz oldva a gyerekek lelki gondozása, a katolikus fiatalok lelki neveléséért Sztoján atya a felelős, Gyenge Károly torontálvásárhelyi református lelkész pedig hetente egyszer eljön a kollégiumba, hiszen több református fiú is lakja a kollégiumot.
A kollégium vezetőjének munkáját két nevelő segíti, mégpedig Gabona Ferenc és Gerdof Zsolti személyében.

„Benépesülés” hangban!

Kónya-Kovács Otília


RÓMAI ZARÁNDOKLAT
A nagybecskereki Püspökségből mintegy 60-an utaztak el a Nemzetközi Ministránsszövetség által megrendezett Ministráns Világtalálkozóra, amelyet Rómában tartottak meg. Inni az igazi forrásából – ez volt az augusztus 1-je és 8-a között megrendezett X. európai zarándoklat témája. A riportalanyaim is a zarándoklat részesei voltak, mégpedig Svarc Vilmos egyetemista, aki Ljubljanában teológiát tanul, valamint a Bodó család, Mária, Géza és Ákos. Vilmos elmondta, hogy az indulást püspöki szentmise előzte meg, amely keretében msgr. dr. Német László nagybecskereki püspök áldását adta a zarándoklat részvevőire. Tehát az indulás előtt, augusztus elsején 18 órakor részt vettek a Mária Neve templomban a szentmisén, majd nagy kíváncsisággal elindultak Rómába. Először Velencében álltak meg pihenni, ahol mintegy 10 órát tartózkodhattak, megcsodálhatták az óváros szépségeit. Rómába, a hajnali órákban érkeztek, pontosabban a szálláshelyükre, vagyis a szalézi rend egyetemén. Részt vettek egy programban, amelyet a Szentatyával való találkozás előkészületeit tartalmazta. A Szentatya egyébként augusztus 4-én fogadta az egész Európából érkező ministránsokat. A legtöbb zarándok Németországból érkezett. Mintegy 40 ezren voltak a Szentatyával való találkozáson. A nagybecskereki Püspökség területéről összesen 48 ministráns volt jelen ezen a feledhetetlen ünnepségen.
A Püspökségünkről zarándoklók legfiatalabb tagja volt Ákos, aki elmondta, hogy sokat tudott már Rómáról, de nem gondolta volna, hogy alkalma is adódik, és egyszer odautazik. Nagyon sok mindent látott, de a legjobban érdekelte a Colosseum. Lenyűgözte a harctér, a lelátók látványa. Marika elmesélte, hogy minden csoportnak meghatározott színű kendője volt, amiről persze felismerhették egymást, azaz megtudhatták ki melyik nemzethez, csoporthoz tartozott. Ennek jelentősége abban rejlett, nehogy valaki elvesszen, mert abban a nagy tömegben közlekedniük kellett a zarándokoknak, tehát önállóan használták Róma tömegközlekedését. Tehát a zöld kendőről tudni lehetett, hogy viselőik vajdaságiak. A zarándoklat végén persze volt cserebere, és nagyon kapós volt ám a vajdaságiak kendője.
Hazafelé tartva a Pizzában tartottak pihenőt, és megtekinthették a híres ferdetornyot is. Gézával leszögeztük, hogy „minden út Rómába vezet”. És megerősítette, hogy ő már volt egyszer Rómában, de oda nem elég csak egy alkalommal ellátogatni. A zarándoklat kapcsán elmondta, hogy ő rész volt annak a felnőttekből álló csapatnak, akik segítették a fiatalok zarándoklatát. Szerinte nagyon megható volt az óriási tömeg ujjongása a Szent Péter bazilika előtt, a Szentatyával való találkozáskor, ugyanakkor nagyon szép volt a Szűz Mária bazilikában megtartott magyar szentmise, amelyet msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök celebrált.
Vilmos még hozzáfűzte, hogy hazafelé tartva, megálltak Ljubljanában, és először voltak az új, ljubljanai otthonában muzslyai látogatói. Ugyanakkor nagy öröm volt számára, hogy bemutathatta a zarándokoknak a Mária Keresztények Segítsége nevű plébániatemplomot is.
Hangban összefoglalva!
k-ko


TAIZÉ-I ZARÁNDOKLAT 2010
A nagybecskereki Püspökség szervezésében 2010. július 15-én, Muzslyáról indultak a Taizé-i zarándoklatra a vajdasági fiatalok, és július 28-án tértek haza. Az élménybeszámolót elmondók – Bakos Kinga, Kretler Katarina, Damjanivics Otília és kislánya, Csilla – abban egyetértettek, hogy nagyon fárasztó volt az út, azonban a látottak, tapasztaltak mindent felülmúltak, megérte. A vélemények csak abban különböztek, hogyha újra indulni kellene, ki mikor tenné. A fiataljai már szinte aznap újra útra kelnének…
Bécsben volt egy hosszabb pihenő, mindenki válogathatott a látnivalókból kedve szerint. Bécs után Párizs következett, a Damjanovics család tagjai a Disneyland-be is ellátogattak. Csillának persze ez a meseszép élmény marad meg legtovább talán az emlékezetében, de viszont a zarándoklat színhelyén is jól érezte magát, elmondta, hogy a családok csoportjának az elszállásolására a Taizé melletti faluban, Ameugny-ben kerül sor az Olinda nevű házban. Különféle foglalkozások voltak a gyerekek részére, és jól lehetett szórakozni, meg nagyon sok új játékot is megtanult, amit majd átad barátainak, iskolatársainak.
Az anyuka szerint ezt a zarándoklatot nem lehet csak pusztán elmesélni, azt meg kell élni, át kell érezni az ottani hangulatot, azaz el kell oda menni. Sok családdal megismerkedett, barátságba kerültek, és a kapcsolatot szeretné a továbbiakban fenntartani.
Katarina a tapasztalatait ecsetelve elmondta, hogy általában a fiatalokra a nyüzsgés jellemző, az nagy tapasztalat volt, amikor megérkeztek Taizé-be, ahol nyugalom honol, mintha egy másik világba csöppentek volna bele. Az első nap nagyon furcsa volt, mert rá kellett hangolódni az ottani életre. Minden étkezés előtt volt közös ima, ami egy kissé más volt, mint ahogy gondolná bárki, ugyanis ott énekel mindenki. És ami talán a legérdekesebb és legfurcsább, hogy egyszerűen még ha nem is tudja az ember azt a nyelvet, amelyen szól az ének, direkt tud hozzá kapcsolódni. Hihetetlen, de nagyon csodálatos.
Kinga szerint hiába meséltek neki eddig már többször is erről a zarándoklatról, annak szépségéről, most tudta csak igazán átérezni az egészet, amikor saját maga megtapasztalta. Egyszerűen kikapcsolódik az ember a világ történéseiből, és csak azok az emberek fontosak a számukra, akikkel együtt vannak. Neki legjobban a szombati gyertyagyújtás tetszett, amikor a pap meggyújtotta a gyertyát, és látható volt a fény terjedése, ahogy mindenki sorban meggyújtotta a gyertyáját. Különleges érzés volt - mint mondta -, amikor a láng eljutott hozzá, és ő azt továbbadta a mellette lévő fiatalnak... Olyan volt, mintha valami nagyon fontosat adtam volna tovább – mondta Kinga.
A Taizé-i zarándoklat után Spanyolországba is elutaztak a vajdasági fiatalok, Barcelonát is megtekintették. Hajnali órákban érkeztek Barcelonába, de mindannyian úgy vélekedtek róla, hogy megérte a sok fáradságot. A Szent Család templomát is megcsodálhatták, igaz csak kívülről, majd voltak, akik az Aqualand-be mentek be, megcsodálhatták a Bazilikát, a fiúk meg főleg a Barcelona-i stadionba látogattak el.
A beszélgetés végén, visszakanyarodva Taizé-hez, a zarándoklat színhelyéhez, leszögeztük: ide nem elég csak egyszer elmenni. A riportalanyaim azt vallják, jövőre is el szeretnének menni e zarándoklatra.
A riportalanyaim vallomása!
k-ko

ÚRNAPJA MUZSLYÁN

Muzslyán, a Mária Neve templomban, a június 3-án megtartott esti szentmise után kezdődött az úrnapi körmenet. Úrnapját, itt - ebben a bánáti helyi közösségben - pünkösd után a tizedik napon, illetve a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön tartják. A körmeneten négy stáció van, négy oltárt állítanak, a négy utcasarkon, amelyet a pappal és az Oltáriszentséggel végigjárnak a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvas fel a pap, és az égtájak felé áldást oszt.
A stációknál a körmenet részvevőit virágszőnyegek várják, az asztal, és a felállított oltárkép virágokkal van díszítve.
A népi hiedelem szerint a megszentelt, és megszárított virágkoszorú, vagy -csokor megvédi a házat a villámcsapástól.

Kónya-Kovács Otília


ELSŐÁLDOZÁS VOLT MUZSLYÁN

Május utolsó vasárnapján Muzslyán 46 kisfiú és kislány újította meg keresztségi fogadalmát – amelyet egykor szüleik, keresztszüleik tettek helyettük – és lett elsőáldozó a Mária neve templomban. Az első szentgyónásukat követően a fiatalok izgalommal várták a Jézussal való találkozást. A szentmise után egy agapén vettek részt a gyerekek, utána Varga Zoltán áldoztató pap kiosztotta az első szentáldozási emléket.

k-ko


BÉRMÁLKOZÁS VOLT MUZSLYÁN


A muzslyai Mária neve templomban május 16-án, az ünnepi szentmisén 21 lány és 26 fiú vette fel a bérmálás szentségét. Az ünnepi alkalom szónoka és a szentség kiszolgáltatója msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök volt, aki a szertartás előtt elmondta:
-A jó Isten mindenhol veletek van, mert ma megkapjátok a Szentlélek ajándékait, amelyek életetek minden terén segíteni fognak benneteket. Az pedig a bölcsesség, az erő, a kitartás, az ima, a szeretet, az öröm. Mind, ami nagyon fontos, mert e nélkül nem lehet élni.
A színültig megtelt templomban a püspök atya buzdító és bizakodó szavakkal szólt a fiatalokhoz, bérmakeresztszüleikhez, szüleikhez, nagyszüleikhez, a rokonsághoz, akik fölvállalták Krisztus követését és az ő küldetését.
A főpásztor külön-külön, személy szerint adott áldást minden fiatalnak.

Hangfelvétel...

k-ko


Muzslyára érkezett a Feltámadási menet

2005 óta indítják útjára a Feltámadási menetet, amely húsvéttól pünkösd vasárnapjáig tart. A Feltámadási menet egyik ága Zamárdiból indult (ez halad végig a Délvidéken), a másik pedig Tihanyból. Az útvonal egy szívet rajzol a Kárpát-medencében – eszmeileg. A Feltámadási menet, az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszttel 2010. április 26-án délben Tiszakálmánfalváról érkezett Muzslyára. A küldöttségtől Kalapis Sztoján atya és Stanko Tratnjek plébános vette át a szárnyas keresztet, valamint az emlékkönyvet, amelybe minden megállóhelyen a hívők beleírhatják gondolataikat. A délután folyamán a Feltámadási menet szimbólumát fogadták még Lukácsfalván, Erzsébetlakon, Écskán, majd este a nagybecskereki székesegyházban, utána 19 órakor visszatért Muzslyára. Másnap reggel a muzslyai küldöttség vitte tovább Törökbecsére.

Hangfelvétel...

k-ko


2010. MÁRCIUS 28. - VIRÁGVASÁRNAP, BARKASZENTELÉS

 

Muzslyán

 

és

 

Lukácsfalván



Következő oldal - korábbi hírek...
 
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150