FŐOLDAL  
HK MUZSLYA
 
MÁRIA SZENT NEVE
 
SZERVÓ M. ISKOLA
   
   
MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME
LEHEL SK
 
   
   
   
   
   
MAGYAR HÁZ
 
 

SZJMSZ

   
   
MUZSLYAI ÚJSÁG
 
AMATŐR SZAKÁCSOK
 
KÖZÉP-BÁNÁTI
     
   
   
     
Helyi közösség
   

Melyik média lejátszó programot használja a honlapunkon feltöltött hangfelvételek lejátszására?
Windows media player
Winamp media player
Real player
VLC media player
Más média lejátszó program

Szavazás állása


ELSZAPORODTAK A LOPÁSOK

Mind rosszabb a közbiztonság Muzslyán.

A lopások is elszaporodtak. A rend őreihez fordultak a helyi közösség illetékesei, hogy tegyenek valamit a polgárok biztonsága érdekében.

 

Hangfelvétel: Hallai Zoltán, tanácselnök nyilatkozata!


LESZ-E MINDENHOL TÖBBNYELVŰ HELYSÉGNÉVTÁBLA?
Nagybecskerek területén a többnyelvű helységnévtáblák hiányára szeretné felhívni a város illetékeseinek figyelmét a Vajdasági Szociáldemokrata Liga két politikusa, Aleksandar Marton, tartományi és önkormányzati képviselő, valamint Vass Tibor önkormányzati képviselő és a Magyar Nemzeti Tanács tagja. Egy indítvánnyal fordulnak a városatyákhoz, hogy tegyenek lépéseket a törvénnyel összhangban annak érdekében, hogy Muzslyán – a Lukácsfalva felőli be- illetve kijáratnál - is helyezzenek el többnyelvű helységnévtáblákat.
-A napokban képviselőtársammal körüljártuk a terepet, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy több helyen Nagybecskerek bejáratánál hiányoznak a többnyelvű feliratok. A városban a szerb nyelven kívül a magyar, a szlovák és a román nyelv is hivatalos használatban van. Muzslya Lukácsfalva felőli bejáratánál csak a szerb nyelvű helységnévtábla áll, viszont a törvény értelmében kötelesek mind a négy hivatalos nyelven kiírni a város nevét – mondta Vass Tibor.
A feliratokkal kapcsolatosan van egy másik elképzelésük is, amely szerint, hogy a települést meglátogatók tudják pontosan hova is érkeztek, a település bejáratánál el lehetne helyezni egy olyan táblát is, amelyre például felkerülne a Köszöntjük Muzslya vendégeit felirat – természetesen legalább két nyelven.
Az indítványt benyújtó politikusok remélik, hogy közvetlenül az ünnepek után az egynyelvű helységnévtáblákat többnyelvűre váltják.
Hangfelvétel! Vass Tibor, önkormányzati képviselő nyilatkozata.

KÖZÉP-BÁNSÁGI CIVIL KÖZPONT

Megnyílt Muzslyán a Közép-bánsági Civil Központ, ahol a jövőben Törköly Krisztina és Zsáki Ervin munkatársak fognak dolgozni a civil egyesületek javára. 2013. december 5-én ünnepélyesen adták át rendeltetésének a helyi közösség épületében helyet kapott irodát.

Immár valóra vált a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testületének terve, hogy a Délvidéken hét civil központot működtessenek. A tömbben eddig Szabadkán és Zentán, a szórványban pedig Zomborban, Kisoroszon, Temerinben és Újvidéken nyílt civil központ.

Az újonnan megnyílt központ által a szórvány civil egyesületei számíthatnak a segítségre, mégpedig a Közép-bánáti régióba tartozók.

A működtető a Fókusz Klaszter, családi vállalkozók egyesülete lesz, amely a térség fejlődéséért száll síkra a megalakulásától.


A Közép-bánsági Civil Központ megalakulásának első lépése az lesz, hogy együttműködésre buzdítsák a civil szférát, így véli Madarász Gyula, a klaszter vezetője.


-Ha a terület fejlesztéséről, a magyarság megmaradásáról beszélünk, akkor a jövőben az együttműködésben kialakított célok, projektumok lesznek a nyerők. Ennek a civil központnak ez lesz részben a feladata, hogy feltérképezze a társadalmi életünk részvevőit, hogy akik együttműködést szeretnének, megjelenjenek az adatbázisokban, és utána érett projektumokat, célokat tudjunk közösen kidolgozni. Így érhetjük el az igazi fejlődést a környékünkben – mondta Madarász Gyula, a Fókusz Klaszter vezetője.


Dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testületének elnöke elmondta, hogy az MNT által elfogadott civil stratégiából kiderült, hogy a civilek éppen egy segítő hálózatot hiányoltak, amely ezzel a központok hálózatával megvalósulni látszik.
-A központok vezetői napi kapcsolatban vannak egymással, járják a terepet és bármikor kapcsolatot tudnak teremteni Vajdaság másik pontján levő civil központtal. A hálózathoz kapcsolódik egy pénzügyi szakember és egy jogász is, akik segítik a civilek munkáját – mondta dr. Zsoldos Ferenc.


A Közép-bánsági régióból több civil szervezet képviselője megjelent az irodanyitón, amely alkalmával a helyszínen nagyon hasznos információkhoz is jutott. Értesülhetett minden képviselő arról, hogyan képzelik el az újonnan megnyílt központ munkáját, továbbá a jó tapasztalatokról is beszéltek a többi, már jól működő civil központok képviselői.

Kónya-Kovács Otília


A 2013. ÉV ELSŐ VÉRADÁSI AKCIÓJA

Közép-Bánátban az első kihelyezett, önkéntes véradási akciót Muzslyán szervezték meg, 2013. január 10-én, amikor a nyugdíjasok otthonát egy délelőttre a nagybecskereki Vérátömlesztő Intézet munkatársai vették birtokukba, a főszerepet pedig a véradók „játszották”. Erre az alkalomra 75 meghívót küldtek szét, a számon tartott véradók közül ezúttal 21-en jelentek meg – mesélte ifjabb Palatinus János, a muzslyai önkéntes véradók egyesületének elnöke. Megjegyezte közben, hogy az év végén, december hónap folyamán a nagybecskereki Vérátömlesztő Intézet felhívására a muzslyai véradók közül hatan adtak vért, mert a vértartalékok lecsökkentek. A mostani humánus akción 19-en adhattak vért, és mintegy 8 és fél liter életmentő folyadék gyűlt össze.

Hangfelvétel: ifjabb Palatinus János, a muzslyai önkéntes véradók egyesületének elnöke!


JÓTÉKONYKODÁS

Pozitív példát mutat minden évben a VMSZ muzslyai helyi szervezete, amikor egyik évben a muzslyai Hófehérke óvodában, a másikban pedig a szomszédos, Sava Kovačević helyi közösségben levő Tücsök óvodában jótékonykodik. A rossz idő miatt elmaradt a december 8-ára tervezett jótékonysági Mikulás bál, ám a kicsinyekről nem feledkeztek meg, december 19-én mégis ellátogattak a Tücsök óvoda magyar csoportjába járó kicsinyeihez. A VMSZ muzslyai szervezetének tagsága, magánvállalkozók jóvoltából ajándékokat vittek az ovisoknak. Az ünnepi hangulatot az is fokozta, hogy Télapó adhatta át a csomagokat, a gyerekek pedig nagy élvezettel nézegették a sok játékalkalmatosságot. A merészebb gyerekek versikékkel köszönték meg az ajándékokat. Egyébként a Tücsök óvoda magyar ajkú növendékei 11-en vannak, közülük heten őszre már iskolába indulnak. Az ügyeletes nevelőnőtől, Bakos Tündétől megtudtuk, hogy legutóbb is – két éve – a VMSZ jótékonykodott náluk, amikor ugyancsak sok szép játékkal gyarapodott az óvodások birodalma.

Hanganyag: elsőként Sztojkó József, a VMSZ muzslyai helyi szervezetének elnöke nyilatkozik!


ÖSSZEGEZTÉK AZ ÉVET A CUKORBETEGEK EGYESÜLETÉBEN

A Cukorbetegek Világnapja jegyében tartotta meg az idén is az éves összejövetelét a muzslyai Cukorbetegek Egyesülete.

Ezúttal is meghívták a tagságot, a városi cukorbetegek szervezetének vezetőségét, továbbá a helyi elöljárókat, a civil szervezetek képviselőit, és támogatóikat egy kis évösszegzőre, társalgásra. A beszámolóból kiderült, hogy vasárnaponként kevesebb cukorbeteg jelentkezett náluk ellenőrzésre, átlagosan 18 személy, míg az előző évben például az átlag 25 cukorszint mérés volt. Ez a számok arányában azt mutatja, hogy éves szinten mintegy 700 mérést végeztek el.

Támogatóik is voltak, mégpedig a központi cukorbetegek szervezete és a Road Flyers Motoros Klub. A tagsági díjakból is a befolyt összeget a szükséges mérési kellékekre fordították.

Zombori András, elnök elmondta, hogy újabb betegek jelentkeznek náluk, ami azt jelenti, hogy növekedett a cukorbetegek száma, csakhogy sokan közülük nem igénylik az egyesület szolgáltatását, mivel saját mérővel rendelkeznek.

A muzslyai cukorbetegek egyesületének mintegy 200 cukorbetegről van tudomása, ám a betegek száma biztosan a dupláját is eléri – hangsúlyozta az elnök.


Továbbra is vasárnaponként ellenőrizhetik le az érdeklődők a vércukorszintjüket, délelőtt 8 és fél 10 között.

Hanganyag!!!


MÁSODSZOR TARTOTTAK KONZULI FOGADÓNAPOT MUZSLYÁN

Muzslyán immár második alkalommal szerveztek 2012. november 22-én kihelyezett konzuli fogadónapot a Szabadkai Főkonzulátus munkatársai. Ezen a napon 130 honosítási kérelmet vettek át a muzslyai, illetve környékbeli polgároktól.
Gara Katalin, konzul asszony elmondta, hogy nagyon szépen összeállított dokumentumokkal érkeznek az ügyfelek, és ezért nagyon hálásak a CMH iroda munkatársainak. Vannak olyan esetek, amikor a kérelmező magyar nyelvtudása nem kielégítő, ilyenkor csak biztatni tudják az igénylőt, hogy gyakorolja a magyar nyelvet, hiszen ettől nem tudnak eltekinteni, és egy későbbi időpontban kérelmezheti újra a magyar állampolgárságot – hallottuk a konzul asszonytól.

Hanganyag: Gara Katalin konzul asszony beszél!


EMLÉKEZÉS

Muzslya helyi közösségének tanácsa 2009-ben állítatott emléktáblát a temetőben annak a hat helybeli, magyar ártatlan áldozat emlékére, akiket 1944 őszén végeztek ki.

Budai József, Kanász Antal, Kovács József, Márton István, Simon Dezső és Sörös Imre csontjai valahol Écskán, a téglagyár gödrében pihennek.

A hozzátartozók hálásak azért, hogy immár negyedik éve van hol emlékezniük, előtte a rokonok sírjainál, vagy a temetőben, a keresztnél emlékeztek - ott gyújtottak gyertyát. Hallai Zoltán, tanácselnök alkalmi beszédében hangsúlyozta, az utókornak a feladata és kötelessége, hogy a múltra emlékezzen, mert ezzel erősödik a közösség, és ugyanakkor megerősödve tudja mindenki elvégezni küldetését itt, ahova a Mindenható rendelte. 2012. november 2-án, halottak napján tartották az idén is a közös megemlékezést, amikor a hozzátartozókon kívül, a település vezetősége koszorúzott, a VMSZ helyi szervezetének képviselője is elhelyezte a kegyelet virágait, ugyanakkor az emlékező polgárok közül is sokan meggyújtottak egy-egy mécsest.


MEGÚJUL A POSTA ÉPÜLETE

Ideiglenesen átköltöztették Muzslyán a postahivatalt, mivel felújítási munkálatokat végeznek az igencsak elavult állapotban levő épületen. A polgárok a Magyar Kommün utca 42 alatt intézhetik el a postai ügyeiket, hiszen a néhai Piros Csizma udvarában levő üzlethelyiségek egyikében kapott helyet a hivatal. Lehoczki Hajnalka, a muzslyai posta főnöke elmondta, hogy már nyolc éve folyamatosan kérelmezték a központi hivatalnál a felújításokat, és most kaptak erre jóváhagyást.

Egyébként a helyi posta mintegy 10 ezer polgárt lát el szolgáltatásaival, 2700 háztartásból járnak hozzájuk havi szinten elvégezni a különféle befizetéseiket. A muzslyai postahivatalnak nyolc munkása van, négy postás, kézbesítő és négy tisztségviselő. A munka két váltásban folyik, és minden munkanapon reggel fél nyolctól este hat óráig, szombaton pedig 11 óráig fogadják az ügyfeleket. A munkálatok hamarosan befejeződnek.

Hangfelvétel: Lehoczki Hajnalka, a muzslyai posta főnöke!


MUZSLYAI NAPSUGARAS ŐSZ

Muzslya helyi közösség tanácsának támogatásával a szociális bizottság karöltve a Vöröskereszt helyi szervezetével több évtizedes hagyományt tovább ápolva szervezte meg 2012. október 19-én a Napsugaras Ősz elnevezésű rendezvényt, amelyre az idős helybeli polgárokat hívták meg.

Egy tarka összeállítással kedveskedtek a Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, valamint a Muzslai Petőfi Sándor MME fiatal tagjai. Nagyanyákhoz, nagyapákhoz, idős emberekhez szóló alkalmi versek, gondolatok is elhangzottak, de tánccal, dallal, és muzsikával is próbálták felvidítani a jelenlevőket.

Ünnepi köszöntőt mondott mgr. Hallai Zoltán, tanácselnök, aki hangsúlyozta annak fontosságát, hogy évről évre megszervezzék az idős polgártársak fogadását. A szervezők első alkalommal írtak ki képzőművészeti pályázatot a Szervó Mihály Általános Iskola alsós diákjai részére.

A gyerekektől azt kérték, mutassák be, milyennek látják nagyszüleiket. Szép számú munka érkezett a felhívásra, és két kategóriában osztottak díjakat, az elsős-másodikos diákok közül a legszebb alkotást Fejes Lívia készítette, második díjat kapott Nagy Dóra, a harmadik helyen végzett Juhász Dávid. Különdíjat kapott Koppi Vilmos, és szóbeli dicséretben részesült Lénárt Emília, és Horváth Annamária. A harmadikosok és negyedikesek mezőnyében első díjban részesítették Sziveri Leónát, második lett Varga Brigitta, míg a harmadik Andrej Mihajlović. Különdíjat érdemelt ki Strahinja Dorian, és szóbeli dicséretben részesítették Gyarmati Emilt.


A képzőművészeti alkotásokból egy rögtönzött kiállítást is szerveztek, és a jelenlevők meg is tekinthették az alkotásokat. Az alkalmi műsor után süteménnyel, valamint tejjel és teával vendégelték meg az időseket.


A Vöröskereszt nagybecskereki, központi szervezete jóvoltából 10 idős, és szegényebb sorsú emberhez, illetve családhoz is ellátogatnak a muzslyai aktivisták, akik a legrászorultabbaknak egy-egy csomagot juttatnak el.

A helyi tanács közreműködésével pedig a falu két legidősebb polgárához is látogatást tesznek.

Hangfelvétel: Palatinus Aranka, a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke nyilatkozott elsőként!


ESKÜTÉTEL VOLT MUZSLYÁN
Margit nővér, Gizella nővér és Boldizsár Rozália 2012. október 17-én váltak hivatalosan is magyar állampolgárokká, ekkor tették le Muzslyán az esküt. Korára és a betegségére való tekintettel a 84 éves Margit nővér nem tudta vállalni az utat Szabadkára, és lehetőség adódott, hogy otthon tegye le az esküt, mint mondta, utána tovább léptek, és nem egyedül tehette le az esküt, hanem harmadmagával.
-Eddig is magyarok voltunk, azt tudtuk, de most úgy érzem, hogy nemcsak magyarok vagyunk, hanem Magyarországhoz is tartozunk – mondta Margit nővér.
Gizella nővér elmondta, hogy nagyon megörültek a lehetőségnek, nagy izgalommal készültek az otthoni ünnepségre.
-Eljöttek a nővértársaink Kikindáról, itt voltak a családtagok. Közösen elénekeltük a Himnuszt, utána mi elmondtuk az eskü szavait. „Isten engem úgy segéljen!” – így hangzott az eskü zárómondata, és valóban az Isten eddig is segített bennünket a mi magyarságunk megőrzésében. Mi eddig is magyarok voltunk, sőt a magyarságunkért küzdünk, szenvedünk, s mondjuk, sokszor hátrányos helyzetbe kerülünk. A magyar testvéreknek azt üzenném: hogyha többen vagyunk, erősebbek vagyunk. Az összetartozásban van az erő. Tehát ne vegyenek úgy bennünket, mint a határon túli magyarokat, hanem mint testvéreket, akik nem a saját hibájukból kerültek határon túlra, és küzdenek, szenvednek, hogy a magyarságukat megőrizzék – mondta Gizella nővér.
Boldizsár Rozália elmondta, hogy neki voltak régebben rossz tapasztalatai, amikor a magyar testvér megsértette, megkérdőjelezte magyarságát, de a sértő szavakra csak annyit válaszolt: „lehet, hogy én nagyobb magyar vagyok, mint Ön”… Igyekeztek az alkalomhoz illően ünnepi hangulatot varázsolni az eskütétel helyszínén, és így is nagyon megható pillanatokat éltek át.

KONZULI FOGADÓNAP VOLT MUZSLYÁN

Muzslyán első alkalommal szervezett a CMH nagybecskereki irodája kihelyezett ügyfélfogadást, ahol a Szabadkai Főkonzulátus munkatársai 116 helybeli polgártól vették át a kedvezményes honosítási kérelmet. Babity János, a Szabadkai Főkonzulátus vezető konzulja elmondta, hogy örömmel jöttek ki a régió legerősebb magyar csoportjához, a legnépesebb, és legösszetartóbb közösségéhez. Kihangsúlyozta, hogy a CMH iroda munkatársai értékes segítséget nyújtottak a Szabadkai Főkonzulátus munkatársainak a kérdőívek kitöltésében, de a támogató dokumentumok beszerzésében is közreműködtek, továbbá szakmai segítséget nyújtottak minden érdeklődnek. A fogadónap keretében, amelyet 2012. október 17-én szervezték meg, Babity János, vezető konzul jelenlétében két helyszínen, magánlakáson eskütétel is volt.
-Idős, beteg embereknél jártam, akik ágyhoz vannak kötve, akik nem tudták vállalni azt, hogy eskütétel céljából Szabadkára elutazzanak. Megpróbáljuk ezeket az igényeket is az ilyen időpontokra egybeszervezni. Én ott voltam a helyszínen, a lakásukon, megtörtént az eskütétel, tehát az idős, beteg emberek sem maradtak le erről. Nekem külön öröm ez, hogy így is tudtunk egy kis segítséget nyújtani – mondta a vezető konzul.
Babity János elmondta, hogy korlátozott számban ugyan, de ilyen esetekre is megpróbálnak lehetőséget keríteni. Természetesen az ilyen eseményt csak a kérelmező családi otthonában tudják megejteni, mert az eskü nem nyilvános.
A vidéki fogadónapok mellett a Főkonzulátuson is teljes kapacitással fogadják az ügyfeleket, és jelenleg eléggé rövid a várakozási idő a kérelem átadására, az esküre meg az útlevélkérelem átadására is.
A nagy érdeklődésre való tekintettel Muzslyán 2012. november 22-én is lesz konzuli fogadónap.

Hangfelvétel: Babity János, vezető konzul nyilatkozata!

TEMETŐBEN „SZEMETELŐK”

 

A nagybecskereki köztisztasági vállalat munkása, Tóth Zoltán, főleg a muzslyai temetőben végzi munkáját, aki a temető környékét is - a többi teendői mellett - igyekszik tisztán tartani.

Ám a felelőtlen polgárok néha megnehezítik munkáját. Elviselhetetlen bűz fogadta 2012. július 30-án reggel a munkahelyén.

Hanganyag!LEBONTOTTÁK A MÁJUSFÁT

Május elseje óta állt Muzslyán a partiak májusfája, amelyet a hagyományokhoz híven, pünkösd vasárnapján – az idén: 2012. május 27-én - bontottak le. A délutáni órákban kezdtek gyülekezni a környékbeliek, de hamarosan csatlakoztak hozzájuk rokonok, barátok, ismerősök. Asztalok, székek is kikerültek az utcára, és az asszonyok a saját süteményeiket, a férfiak meg a jófajta házi borokat, pálinkát tették az asztalra, a gyerekeknek pedig üdítő, édesség is volt bőven. A környékről, meg a falu másik végéről is eljöttek zenészek, akik egy bandába verődve muzsikáltak, jelen volt még a citerazenekar is, és mindannyian szebbnél szebb magyar nótákkal szórakoztatták a társaságot. Az egyre türelmetlenebb gyerekeket leginkább csak a májusfa kidöntése érdekelte, a fiúk a színes szalagokat szerették volna minél előbb megszerezni maguknak, a kislányokat pedig a kézmagasságig, frissen feldíszített májusfa virágai vonzották. Estefelé mindannyiuk nagy örömére megtörtént a májusfa lebontása, szalag, virág is jutott mindenkinek. A társalgás azonban ezzel nem fejeződött be, a beszélgetés, nótázgatás folytatódik a késő esti órákig.

Még több fotó...
Hanganyag!FÖLD NAPJA MUZSLYÁN

Muzslyán több mint egy évtizede április hónap folyamán, minden évben megemlékeznek a Föld napjáról. A településen ilyenkor egy nagyobb méretű munkaakciót, nagytakarítást végeznek a civil szervezetek. Az egyesületek tagjai székhelyeiken szorgoskodnak, de ugyanakkor minden zöldövezet is megtisztul. 2012. április 21-én, a Lehel Sportközpontban, a piactéren, a Muzslyai Ifjúsági Fórum székhelyén volt nagytakarítás. A Nők Klubja, az Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesülete már előbb szorgoskodott, voltak, akik teljes egészében felújították helyiségeiket, kimeszelték a termeket. A nyugdíjasok egyesületeinek tagsága pedig április 24-én tart munkaakciót.


A helyi közösség tanácsa ezúttal a Föld napja alkalmára 3500 facsemetét biztosított, amelyek elültetése folyamatban van. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tagjai a leendő cserkésztanyán mintegy 300 szibériai szilfát ültetnek el, de más civil szervezetek is igényeltek a facsemetékből, amelyeknek a nagyobb része a muzslyai határban kap helyet.

Hangfelvétel!ÉVEK ÓTA VÁRJÁK A SZENNYVÍZELVEZETŐ CSATORNAHÁLÓZATRA VALÓ RÁKAPCSOLÓDÁST

Muzslyán, a Bartók Béla utcában levő szivattyúállomás még mindig nem működik, annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt befejeződött a szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése. Mintegy 10 háztartás rákapcsolódása a hálózatra már több mint öt éve várat magára. Dragana Radlovački Grozdanov polgári jogvédő már több alkalommal is átiratot küldött az illetékes vállalatnak, de sikertelen volt minden próbálkozás. A képviselő-testület ülésén is foglalkoztak a problematikával. 2012. március 23-án Aleksandar Marton, a nagybecskereki képviselő-testület elnöke, Dragana Radlovački Grozdanov, a polgárok jogvédője, és a Vodovod i kanalizacija kommunális vállalat munkása a helyszínre látogattak, ahol arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy hamarosan megoldódik a környéken élő polgárok gondja. Az illetékes vállalat egy újabb határidőt határozott meg, amely szerint a technikai problémákat április hónap folyamán elhárítják, illetve a kérdéses háztartások rákapcsolódhatnak a szennyvízelvezető csatornahálózatra.

Hangfelvétel!A MUZSLYAI FÖLDEK SORSÁRÓL TÁRGYALTAK

A muzslyai Fókusz M – Tájékoztatási és Fejlesztési Központ a település határában levő földek sorsáról tartott kerekasztal-beszélgetést, amelyre meghívták a földműves szövetkezet csődbiztosát, továbbá jelen voltak egy bank képviselői, valamint a helybeli, érdekelt termelők.
Madarász Gyula, a Fókusz M igazgatóbizottságának elnöke elmondta, hogy a nemrégen felélesztett egyesület abban látja a tevékenységét, hogy minél jobban ki tudják használni a környezetben adódó lehetőségeket – ebben az esetben a földekre is gondolva úgy vélik, hogy a muzslyai határban elterülő földeket mindenképpen meg kellene tartaniuk az itteni termelőknek. A Muzslyai Rétek földműves szövetkezetben egyébként mintegy 10 éve kezdődött meg a csődeljárás, az akkori 1200 hektárnyi tulajdonból ma már 750 földterület maradt. Ebből körülbelül 450 hektár a termőföld, a többi pedig vagy legelő, vagy pedig nádas, mocsaras rész. A csődbiztos elmondása szerint nem parcellázzák szét az áruba bocsátott földeket, egyben szeretnék eladni. Érdeklődők vannak, azonban e kerekasztal-beszélgetésnek egy volt a célja, hogy a muzslyai termelőket, állattenyésztőket összefogja, hogy a határban lévő földek a helybelieké maradjanak. Eddig ugyanis a termőföldeket használták, bérelték az itteni termelők. Most pedig megérett az alkalom arra, hogy összefogjanak, akár banki segítséggel megvásárolják a néhai szövetkezet földjeit. A kerekasztal-beszélgetést követően a termelők még beszélgettek az elhangzott ajánlatokról, és hamarosan áttanulmányozzák a térképeket, majd ismét találkoznak, hogy konkrétabban tárgyaljanak az igénylésekről.

Hanganyag!LETETTÉK AZ ELSŐ TŰZOLTÓVIZSGÁT

A muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testületben január 3-a és 13-a között szervezték meg az alapfokú tűzoltótanfolyamot, amelynek 25 részvevője volt, és közülük 23-an sikeres vizsgát tettek, ketten pedig betegség miatt nem tudtak jelen lenni a tudásfelmérőn, amelyet 2012. január 21-én tartottak meg.
A vizsgáztatók között voltak helybeli ÖTT-tagok, de erősítésként a nagybecskereki Tűzoltószövetségből érkeztek tűzoltó főtisztek, akik tüzetesen leellenőrizték a fiatalok tudását. A hallgatók többsége már egészen kicsi kora óta tagja a testületnek, most főleg az elméleti tudásukat kellett fejleszteni, hisz a gyakorlati résszel nemigen volt gondjuk a muzslyai tűzoltópalántáknak, mert évek hosszú sora óta dobogós helyezéseket értek el a tűzoltóversenyeken.
A főleg még kiskorú fiatalok elmondása szerint, megvan az első fáklyájuk, mármint az első vizsgán túl vannak, tehát tűzoltókká váltak, azonban csak 18 éves koruk után vehetnek részt tüzek oltásában.

Összefoglaló!VÉRADÁSI AKCIÓ VOLT MUZSLYÁN
A Vöröskereszt muzslyai helyi szervezete karöltve a nagybecskereki Vérátömlesztő Intézettel már évek hosszú sora óta szervez önkéntes véradási akciókat. Évente három-, illetve négyhavonta küldik szét a tagok részére a meghívókat, akiket így értesítenek a véradási akció időpontjáról. A véradók jól tudják, hogy csak egészséges emberek adhatnak vért. Az pedig jó érzéssel tölti el az embert, ha segíthet másokon – vallják a humánus emberek. Pócik Mária még valamivel több mint egy évig adhat vért, mint mondta először egyik munkatársán kellett segíteni, műtétre készült és vérhiány volt. Akkor döntött úgy, hogy segít neki. Azóta is, ha teheti ad vért. Farkas Sándor 1972 óta véradó. Munkaviszonyban van, azonban a gyárban csak öt munkanapot ismernek el évenként véradás címén, viszont egy váradásért két munkanap jár, a férfiak pedig évente négyszer adhatnak vért. Persze voltak olyan véradók is, akik nem voltak hajlandóak nyilatkozni, még a reggelit sem fogyasztották el, mert a munkáltatójuktól csak rövid kimenőt kaptak, a véradást nem is említették nekik, mert alaptalan lenne, hisz a magánvállalkozóknál nem jár szabadnap a véradásért. Palatinus Ernő a katonaságban adott először vért. Elmondta, fontosnak tartja ezt a segítséget, ki tudja még életet is menthet az ő véradománya. Hozzáfűzte, ő csak így tud segíteni másokon.
A Muzslyán megszervezett önkéntes véradási akción ezúttal 22 személy vett részt. Összesen 10 liter életmentő folyadék gyűlt össze. A legközelebbi ilyen akciót négy hónap múlva, májusra tervezik.
Hangos!
http://www.rtv.rs/hu/társadalom/véradás-muzslyán_294360.html


UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A TŰZOLTÓKNÁL
A muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület három-négyévenként szervez tűzoltó tanfolyamot a nagybecskereki Tűzoltószövetséggel karöltve. Az idén 2012. január 3-án kezdték meg a kiképzést, amely 10 napig tart, és ezúttal az érdeklődők 25-en jelentkeztek. Az előadásokat a muzslyai ÖTT elsőfokú főtisztjei adják elő, mégpedig a tűzvédelmi törvényekről és a testület alapszabályairól Miroslav Tripković, az égésről és az oltás alapszabályairól Bata Dezső, az ÖTT elnöke tartott előadást. A tűzoltó-felszereléseket, az oltásban használandó, különféle szereket Kószó György mutatta be, az óvintézkedésről Varga Imre beszélt, a tűzoltás taktikáról Jaksa Zoltán, tűzoltómérnök tart majd holnap előadást, az elsősegélyről pedig Nagy Tünde, nővér értekezik. Az elméleti rész mellett gyakorlatban is tartanak bemutatásokat, Miroslav Debić tűzoltótiszt és Mészáros István, az ÖTT parancsnoka vezetik a gyakorlatokat, azonban az összes előadó is segítségükre lesznek. A tanfolyam részvevői - akik többnyire a muzslyai tűzoltóságban tevékenykednek már kicsi koruk óta, és eddig fiatal koruk miatt nem tudtak levizsgázni – január 21-én tesznek vizsgát a városi Tűzoltószövetség vizsgáztató bizottsága előtt.

Összeállítás!
http://www.rtv.rs/hu/társadalom/a-tűzoltók-dícsérete_293281.htmlÉVZÁRÓ ÜLÉS, FOGADÁS
2011. december 27-én este került sor Muzslya helyi közössége tanácsának évzáró ülésére, amelyen összegezték az elmúlt év tevékenységét, beszámoltak az elvégzett munkálatokról, ugyanakkor a kitűzött céljaik megvalósításáról is szóltak. Tették mindezt annak tükrében, hogy immár két éve nincs helyi járulék Muzslya területén, és a tanács mozgástere, hatásköre így beszűkült. Befolyó anyagiak híján a közvállalatoktól függött több munka lefolytatása is. Az évzáró ülés után került sor a civil szervezetek képviselőinek fogadására is, amelyen a tanács megköszönte a település nevének öregbítése érdekében tett tevékenységüket. A jelenlevő egyesületek képviselői röviden beszámoltak az elmúlt év munkájáról, és egy véleményen voltak mindannyian, újra meg kellene próbálni kikérni a polgárok véleményét a helyi járulék bevezetése érdekében, hisz a muzslyai lakosok láthatják, hogy nehézkesen folyik a munka minden szervezetben, sportegyesületben, de ugyanakkor a kommunális tevékenységek is leszűkültek. A fűtési gondok miatt a településen főleg a tavaszi, nyári, és őszi időszakra időzítették a programjaik javának megvalósítását, míg a téli időszakban legtöbbnyire szüneteltetik a munkát.
Hallai Zoltán tanácselnök nyilatkozata!


KIOSZTOTTÁK A JÓTÉKONYSÁGI KONCERT BEVÉTELÉT
Arról már olvashattak honlapunkon, hogy a zalaegerszegi Humán Európa Szövetség és a Mercy együttes szervezésében 2011. október 22-én tartottak egy jótékonysági koncertet, amelynek a bevételét a Közép-bánáti civil szervezetek megsegítésére szántak. A rendezvény után, erre az alkalomra összeállított bizottság pályázatot írt ki, majd a beérkezett kérelmeket elbírálta, hogy mely civil egyesületek járulnak a jótékonysági táncest bevételéből. Az érdekeltek körében szétküldték a pályázati felhívást, és a meghatározott időig négy kérelmet adtak át. A jótékonysági est bevételének szerény összegéből 5-5 ezer dináros juttatást kapott a muzslyai Lehel Női Kézilabdaklub, a Muzslyai Ifjúsági Fórum, és az alakulófélben levő, szentmihályi Hagyományápolók Egyesülete, míg a lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület 2400 dináros támogatásban részesült. A támogatásokat ma vehették át az érintett szervezetek képviselői a VMSZ muzslyai szervezetének irodájában. Mindannyian megköszönték a zalaegerszegiek segítőkészségét, hisz fáradságot nem ismerve, leutaztak Muzslyára, és teljesen ingyenesen koncerteztek, csakhogy hozzájáruljanak az itteni civil egyesületek tevékenységéhez.
Hangfelvétel: az egyik szervező, Sztojkó József, valamint az egyik támogatott szervezet képviselőjének nyilatkozata!


NÉHÁNY HÓNAPOS GYŰJTÉS UTÁN RUHAOSZTÁS VOLT MUZSLYÁN
A VMSZ muzslyai helyi szervezetének Női Fóruma néhány hónapja ruhagyűjtési akciót szervezett a tagsága részére, és az eredmény az elvárásokat felülmúlta, hiszen sok használt ruhanemű, és lábbeli gyűlt össze. A Vöröskereszt helyi szervezetének adatai szerint Muzslyán mintegy 90 személy él különösen nehéz anyagi gondokkal küszködve, így első sorban rájuk gondoltak, amikor beindították a gyűjtést. Azonban ma már mind többen kerülnek rossz anyagi helyzetbe, így minden szegényebb sorsú polgárt is szívesen látnak. 2011. november 25-én válogathattak első ízben a rászorultak a begyűjtött holmik között, de a tervek szerint november 28-án 17 órától ismét várják az aktivisták a néhai Piros Csizma udvarán levő ülésteremben az érdeklődőket. A jövőben az ilyen jótékonysági akciókat folyamatosan megszervezik, tehát most főleg téli holmikat lehet találni, de tavaszra már egy újabb ruhaosztásra is számíthatnak a rászorultak.
Ruhaosztást szerveztek pénteken Muzslyán, amit november 28-án 17 órakor megismételnek. Sztojkó József, a VMSZ helyi szervezetének elnöke nyilatkozott az eseményről.
k-ko


A CUKORBETEGEK EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
A muzslyai Cukorbetegek Egyesülete már huzamosabb ideje az évi közgyűlését a cukorbetegek világnapja környékén tartja meg, ekkor meghívják a tagságukat, és egy kis társalgás, beszélgetés közepette beszámolnak az elmúlt időszakról, de ugyanakkor egy kis szakelőadásra is sor kerül. Az idén ezt a találkozót, évi közgyűlést november 18-ára tettek. Manapság a cukorbetegek nagy része otthon, maga ellenőrzi le a vércukorszintjét, Muzslyán azonban még aktívan működik, a több mint 40 éve létező Cukorbetegek Egyesülete. Azok a betegek, akik igénylik, minden vasárnap leellenőrizhetik a vércukorszintjüket, mégpedig reggel nyolc óra és fél 10 között.
Zombori Andrástól, az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy pillanatnyilag 185 tagjuk van, közülük mintegy 100 beteg jár el rendszeresen hozzájuk az ellenőrzésekre. Az egyesület a helybeli cukorbetegekről, állapotukról pontos nyilvántartást vezetnek az egyesület aktivistái, és ami a legfontosabb, hogy ezeket az adatokat a nagybecskereki, hivatalos rendelőkben elismerik.
Az elnöktől még megtudtuk, hogy az adataik szerint évente mintegy 800 vércukorszint mérést végeznek el, ugyanakkor az új betegekről is lajstromot vezetnek, ebben az évben mintegy 25 új beteg jelentkezett náluk.

Hanganyag!


NAPSUGARAS ŐSZ MUZSLYÁN

Az idős polgárok részére Muzslyán már négy évtizede minden évben megrendezik a Napsugaras Ősz elnevezésű rendezvényt. A helybeli iskola diákjai az idén is verssel, fogalmazással, énekkel telitűzdelt kis műsorral kedveskedtek a nagyszülőknek, az idősebb falubelieknek. Nagyanyák, nagyapák, idősebb emberek fogadása volt ez, amelyet Muzslya helyi közösségének tanácsa, a szociális bizottság, valamint a Vöröskereszt helyi szervezetének aktivistái szerveztek. Azon fáradoztak, hogy ezen a napon mindenki jól érezze magát. Néhány jóakaratú támogató jóvoltából pedig péksüteményt és teát, illetve tejet is tudtak kínálni az időseknek. Palatinus Aranka, a szociális bizottság elnöke elmondta, hogy azokról sem feledkeznek meg, akik mozgáskorlátozottak, betegek, és nem tudnak ellátogatni a Napsugaras Ősz rendezvényükre. Az aktivisták az idén 75 családhoz látogatnak el, szerény ajándékkal kedveskednek nekik, és egy kicsit elbeszélgetnek az idősekkel, ami – vallják az érintettek – felér egy hosszú terápiával is.

Hangkép!SZENTMISE A TEMETŐBEN, MEGEMLÉKEZÉS

Mindenszentek napján a muzslyai temetőben minden évben tartanak szentmisét az elhunyt hívekért. A szentmisét Varga Zoltán atya celebrálta Janez Jelen atya segítségével. A szertartás után Ft. Sóka Ignác sírjánál, Muzslya első lelki pásztorának örök nyugvóhelyénél is elmondtak egy imát. Halottak napján az 1944 őszén kivégzett, hat helybeli, ártatlan magyar áldozat, tavalyelőtt felállított emlékművénél tartottak koszorúzást.KANÁSZ ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

A három éve repülőhalált halt Kanász István, alezredes, pilóta emléke előtt tisztelgett a családja, kollégái és barátai. Síremlékénél, örök nyugvóhelyén, a muzslyai temetőben helyezték el a kegyelet virágait.
2008. szeptember 24-én, gyakorlórepülés közben zuhant le a Szerb Légierő G–4 Super Galeb repülőgépével. Az akkor 40 éves Kanász Istvánt a szerb katonaság egyik legjobb oktatópilótájának tartották. Három kollégájával alapították meg a Leteće Zvezde elnevezésű légi akrobatacsoportot, és nemcsak itthon, hanem külföldön is ismerték őket, hiszen ott is részt vettek a légi parádékon. A szerencsétlenül járt pilóta 1800 órát töltött levegőben, ebből 1400 órát a G–4 Super Galeb típusú gépen.
„Csatlakozott a mennyei kötelékben repülőkhöz, akik azért adták életüket, hogy mi gyönyörködhessünk az égre rajzolt figurákban – írta Kanász István halálhírére a JETfly honlapon Horváth Zoltán, egyik magyarországi bajtársa - Ég veled Pista!”FOGADÁS A LEGJOBBAK RÉSZÉRE

2011. július 20-án fogadták Muzslya helyi közösségének tanácstagjai a legjobb helybeli tanulókat. Mivel a vakáció javában tart, a diákok közül sokan nem tudtak eljönni, hárman jelentek meg a szerény ünnepi fogadáson, mégpedig a végzős nyolcadikosok közül Báló Ines, az évfolyam egyik diákja, továbbá Szabó Róbert és Kocsis Árpád. Az egyik osztályfőnök, Bajtai Anna is elkísérte volt diákjait erre a fogadásra, ahol a tanács tagjai (mgr. Hallai Zoltán tanácsrelnök, és a tagok: Vidrács Krisztina, Sztojkó József, Hallai Mihály, Dobó József) elbeszélgettek a fiatalokkal, majd a további tanulmányaikhoz is sok sikert, valamint kitartást kívántak. A beszélgetés során kiderült, hogy nehézség nélkül tették le a záróvizsgát, és mindannyian a kívánt középiskolába iratkoztak. A fogadás végén elhangzott, hogy a tanácstagok szeretnék a középiskolai tanulmányaik végén is újra a fogadáson látni a legjobbak között újra a három diákot. A beszélgetés során kiderült, hogy nehézség nélkül tették le a záróvizsgát, és mindannyian a kívánt középiskolába iratkoztak.MOTOROS RALLY
A Szerbiai Motoros Szövetség szervezésében 2011. július 10-én vette kezdetét és egy hétig tartott a motoros rally. Apatinból indult a menet, a hazai és a külföldi motorosok az első napon Palicson, majd Moholon pihentek meg, a késő délutáni órákban pedig Muzslyára érkeztek, ahol a Road Flyers Motoros Klub tagjai fogadták őket, és népviseletbe öltözött fiatal lányok vendégváró pálinkával kínálták őket. A motoros rallyt turisztikai céllal kezdték szervezni, az első alkalommal a muzslyai Road Flyers Motoros Klub volt a legtömegesebb. Ezúttal a néhai Jugoszlávia szinte minden tagországából vannak motorosok, de Ausztriából, Németországból, Romániából és Svájcból is érkeztek részvevők. Amit kiemeltek a muzslyai részvevők, Ábrahám Ernő és Ibolya, míg tavaly csak egy szlovéniai motoros érkezett, az idén már nyolcan vállalkoztak erre az útra. Mintegy 50 motoros, összesen 65 személy motorozta végig az 1600 kilométernyi utat, közben Szerbia városait, kisebb településeit is megismerhették, ugyanakkor a népek hagyományait is igyekeznek bemutatni a vendéglátók. A motoros rally muzslyai állomásán a Muzslai Petőfi Sándor MME néptáncosai, a mazsorettek léptek fel, valamint a hagyományápolók egyesületének kancsikásai mutatták be tudományukat, ügyességüket. A művelődési összeállítás után rock koncertekre került sor. A motoros rally tagjai Velika Plana, Paraćin, Vlasinsko Jezero, Vranje, Goč, Rajac, Lešnica, Baroševac érintésével július 16-án Pancsován zárták az idei rally-t, mégpedig egy fergeteges találkozóval.
Hangfelvétel!


NYUGDÍJASOK BARÁTKOZÁSA - VERSENYEKKEL

A muzslyai nyugdíjasok egyesületeiben, az öregségi- és a rokkantnyugdíjasok egyesületében négy éve működik a sportszakosztály, melynek tagjai évente többször is megmérettetnek. 2011. július 9-én egy találkozót tartottak, amelynek a fő célja a barátkozás volt, azonban több sportágban is szerveztek versenyeket. A rendezvényre vendégeket is hívtak, ezúttal Bácskossuthfalváról érkeztek a versenytársak, akikkel három éve vették fel a kapcsolatot, valamint a nagybecskereki idősek klubjából is eljött egy csoport. A vendégvárók két csapattal vettek részt a versenyeken, amelyek közt volt a pikádózás, a lengőtekézés, és a fémlemezdobálás. A nyugdíjasok tornájának győztese a muzslyaiak kettes számú csapata lett, második helyen végeztek a helyiek első csapatának tagjai, a harmadik helyre kerültek a nagybecskereki klub játékosai és a negyedikek lettek az ómoravicai nyugdíjasok egyesületének tagjai. A verseny legeredményesebb sportolója a muzslyai Kelemen Rozália lett, a legidősebb hazai versenyző pedig Visnyei Anna.

Hangfelvétel!MUZSLYAIAK A 100. DUŽIJANCÁN

Muzslyáról a Csordás és a Dobó házaspár vett részt a jubileumi, 100. Dužijanca aratóversenyen. A felvétel a reggelizés közben készültARATÓVERSENY VOLT MUZSLYÁN
Huszonnyolcadik alkalommal szervezték meg Muzslyán a hagyományos aratóversenyt július első szombatján, amelyen Vajdaság több településéről érkeztek a versenyzők. Persze legtöbb volt a helybeli aratócsapat, de jöttek vendégek Székelykevéről, Tordáról, Tavankútról és Mérgesről is. Összesen 11 csapat mutatta be ügyességét a hagyományos, kézzel történő búza betakarítása ünnepén. A rendezvényt Dobó József, a helyi közösség tanácsának tagja nyitotta meg, aki maga is évek hosszú sora óta részt vesz az aratóversenyeken. A megnyitóbeszédében hangsúlyozta, régen, amikor a kenyérnek még volt becsülete, imába foglalták, akkor az aratás is sokkal nagyobb ünnep volt, mint ma.
-Régen az egyhetes kenyérmorzsát is összeszedték és megették, ma már az egynapos kenyér is a szemeteskukába kerül. Nem akarok ünneprontó lenni, de felteszem a kérdést: örül-e valaki ma az aratásnak? Hiszen ma már a búzára sem úgy tekintenek, mint kenyérgabonára, hanem mint egy bizonyos pénzösszegre, és mivel a pénznek lelke nincs, ezért abban öröm sincs. Mi, akik itt összegyűltünk, szeretnénk ezt a rohanó világot egy fél napra megállítani, megmutatni, hogy a nehéz fizikai munka mellett is, az emberek sokkal boldogabban éltek – mondta Dobó József, majd hozzáfűzte, annak reményében nyitja meg ezt az aratóversenyt, hogy a közeljövőben a búzának újból lesz lelke, a kenyérnek pedig becsülete. A megnyitó után mindannyian kivonultak a verseny helyszínére, ahol Varga Zoltán atya megáldotta a búzaföldet, valamint a részvevőket, és utána kezdődött a reggeli bemutatása, hiszen ez is a verseny részét képezte. A négytagú zsűri figyelemmel végignézte a csapatok előkészületeit, szerszámait, öltözékét, és ez alapján döntött végül. Az eredmény szerint a muzslyai Emán Pál csapatát a hagyományos reggeliért, a helybeli Csordás Györgyöt a legjobban kikalapált kaszáért díjazták, a székelykevei csapat a munka után a legszebb, legtisztább tarlót hagyta maga után, a nagybecskereki Veseli Banaćani csapat valóban a legvidámabb aratókból állt, a Dobó család lett a legszimpatikusabb csoport, hiszen jelen volt a család apraja-nagyja. Az aratóverseny legfiatalabb kaszása volt a mérgesi Mario Dulić, aki 1979-ben született, míg a verseny legidősebb kaszása, Šime Stanković 1936-ban született. A rendezvény legnépesebb csapata a tordai volt, ők kilencen járultak hozzá a hagyományápoláshoz. A legeredetibb öltözékű csapat volt a Kiss Pál kaszás vezette aratókból álló, a legrégebbi szerszámokért pedig a Sötét János csapatát díjazták.
A muzslyai aratóverseny célja mindenképpen a hagyományok átmentése az utókornak, bemutatni, hogyan történt a kenyérbúza betakarítása régen. A fiatalok érdeklődéséből ítélve – lesz folytatása e rendezvénynek.
Hangos!


RENDEZETT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÍNÁLJÁK PORTÉKÁIKAT
Goran Kaurić, Nagybecskerek alpolgármestere és Borivoje Doroslovački, a Pijace i parkinzi nevű kommunális közvállalat igazgatója 2011. június 30-án ellátogatott a muzslyai piacra, amelynek környékét nemrégen hozták rendbe, ugyanakkor tatarozták az épületet is, amelyben a teakonyha és a mosdó található. Az alpolgármester elmondta, hogy a falusi, illetve a helyi közösségekben lévő, ún. kihelyezett piacok okoznak nagy gondot a város illetékeseinek, hiszen általában rendezetlen a környezetük, nincsenek megfelelő feltételek a piaci tevékenységhez. Muzslyán is eddig az elárusítóknak semmi alapfeltétel sem volt biztosítva termékeik eladásához, arról nem beszélve, hogy régebben a forgalmasabb utcasarkokon, ki hol tudta, ott értékesítette termékeit. A helyi közösség, a polgárok egy részének hozzájárulásával, továbbá az elárusítók segítségével mára már rendbe hozták a piac környékét. Az illetékes közvállalat vezetője elmondta, hogy a muzslyai helyi közösség tanácsa felkérésének tettek eleget, amikor szerény anyagiakkal járultak hozzá a piac épületének felújításához.
Fazekas Katalin, a Demokrata Párt helyi szervezetének elnökasszonya - maga is kivette részét a munkából - elmondta, hogy amikor megvan a jóakarat és az összefogás, akkor a pozitív eredmény sem maradhat el.
Hangfelvétel...
Kónya-Kovács OtíliaA SÁNDORFALVI VÁROSNAPOKON MUTATKOZTAK BE A MUZSLYAIAK

Muzslya küldöttsége 2011. június 26-án a magyarországi Sándorfalván, az egyik testvértelepülésükön járt, ahol a Városnapok rendezvény záróünnepségét tartották meg. Mgr. Hallai Zoltán, tanácselnök és Hallai Mihály, tanácstag részt vettek az önkormányzat testületének díszülésén, melynek keretében adaiak állampolgársági esküjére is sor került. Az ünnepi rendezvény részét képezte a Muzslai Petőfi Sándor MME tagjainak fellépése is. Mintegy félórás összeállítást készítettek erre az alkalomra, boros dalokkal lépett a közönség elé a vegyes kórus és a citerazenekar, továbbá tréfás vajdasági dalokat adott elő a fiatalokból álló Pöngető citerazenekar, és szólistaként színre lépett a Vass Lajos Nagydíjas Muhi Dániel, népdalénekes. Kakas Béla, Sándorfalva polgármestere az ünnepség keretében a vendégeknek bemutatta a legújabb befektetéseik gyümölcsét, a Nádastó Szabadidőparkot, a rendezett strandot és horgászó komplexumot, ugyanakkor a felújított Pallavicini Kastélyt is megtekinthette mindenki, benne a Múzeummal, a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központtal. A testvértelepülési barátság folytatásaként a muzslyaiak szeptemberben, a hagyományos búcsújukra várják a sándorfalviakat.

Hangfelvétel!A MUZSLYAI ÁLLATTENYÉSZTŐK, KERTÉSZEK FÖLDGONDJAI

Goran Kaurić, Nagybecskerek alpolgármestere 2011. június 20-án ellátogatott egy muzslyai állattenyésztőhöz, ahol értesülhetett a helybeli termelők, állattenyésztők és kertészek gondjairól. A munkajellegű beszélgetésre Fülöp Albert helybeli állattenyésztő szarvasmarha farmján került sor, ahol jelen volt még Palatinus Ervin, a 15 éve alapított muzslyai állattenyésztők egyesületének elnöke, valamint Kósa Árpád és Szarvák Imre, két kertész a Császárkert Kft-ből. A legégetőbb problémát az eddig árendába kivett földek áruba bocsátása okozza, ugyanis a 90-es évek után - az addig virágzó - muzslyai földműves szövetkezet csődbe jutott, majd a tulajdonában levő földek eladásából tudják a hitelezők követeléseit fedezni. A csődigazgató áruba bocsátotta a még megmaradt, mintegy 750 hektárnyi földet a muzslyai határban, ami 2 millió eurót tesz ki. Az állattenyésztők eddig árendába, bérbe vették a földeket, így tudtak gazdálkodni, azonban, ha idegen kézbe kerülnek a muzslyai határ földjei, akkor attól tartanak, hogy bezárhatják a farmjaikat, ugyanakkor a konyhakerti vetemények termelői is nagy gond elé néznek, sok ember munka nélkül maradhat, hisz a nagy cégeknek nincs érdekében a helyi gazdáknak kiadni a földeket. Egyébként mintegy 10 érdeklődőről tudnak az érintett termelők, akiknek nem okoz gondot a pénz előteremtése. A földek eladását az aratási időszakig tudták elodázni az érintettek, azonban gyorsan szeretnének intézkedni, hogy gondjaikra megoldást találjanak. Goran Kaurić elmondta, hogy a hét folyamán intézkedni fog, több megbeszélést folytat le ez ügyben, de a termelőknek, állattenyésztőknek is több tanácskozást beszervez. Az alpolgármester a város illetékesei nevében megígérte, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a muzslyai termelők óriási gondjának orvoslása érdekében.

Hang!MUNKÁLATOK A MUZSLYAI TEMETŐBEN

2011. június 16-án kaptuk lencsevégre ezeket a munkálatokat, és a lehető legrövidebb idő alatt készen lettek a vízcsapok az új temetőben.OVISOK BALLAGÁSA

A muzslyai Hófehérke óvodában 2011. június 10-én tartották meg a ballagási ünnepséget. Erre az alkalomra az óvoda minden csoportjának növendékei, a bölcsődésektől egészen a búcsúzkodó, őszre iskolába induló gyerekekig mindenki bemutatkozott. Az ünnepi műsorra meghívták a helyi közösség illetékeseit, a civil szervezetek képviselőit, mindazokat, akik valami módon hozzájárultak a sikeres munkájukhoz, így szerették volna meghálálni a segítséget. A tartalmas évzáró műsorba sok-sok vers, különféle tánc, mesejáték is belefért, így kívülállók is betekintést nyerhettek a 185 gyerek egész évi tevékenységébe. A bemutatkozás után egy kis közös táncmulatságot is szerveztek, a gyerekek a vendégekkel, a nevelőikkel együtt szórakoztak, táncoltak, közreműködött két zenész, Szarvák Szabolcs szintetizátoron és Táborosi György hegedűn. Ezt követően vette kezdetét a ballagás, amikor a kiröppenő nagycsoportos óvodások elbúcsúztak az óvoda minden kis zugától, a nevelőnőktől, és a fiatalabb társaiktól.

Kónya-Kovács OtíliaPÜNKÖSDKOR LEBONTOTTÁK A MÁJUSFÁT

Május elseje óta állt Мuzslyán, a Parton a májusfa, a pünkösdi bontásra várva. 2011. június 12-én délután gyülekezni kezdtek a partiak, és zeneszó mellett, nótázás közepette lebontották a májusfát. A fiatalabb generáció valamikor huszonegy éve elevenítette fel ezt a hagyományt, hogy a gyerekeiknek is átmentsék ezt a szokást. Az utcabeliek, a szomszédok, jó barátok, ismerősök piros pünkösd napját így szokták ünnepelni. A májusfán a zöld ágak már teljesen elszáradtak, így mintegy két méternyi magasságig friss, főleg piros virágokkal díszítették ki újra a fát. A kislányok a hajukba tűzdelték a lebontott fára tűzött virágokat, a fiúk pedig a kerékpárjuk után kötötték a színes szalagokat. A háziasszonyok különféle süteményekkel kínálták az ünneplőket, a parti férfiak meg a jófajta házi borokat, meg a pálinkákat kóstoltatták végig. A mulatság a késő estig tartott.

Hanganyag!SÁNDORFALVI ÓVODÁSOK AJÁNDÉKA A MUZSLYAI GYEREKEKNEK


A több mint 10 éven át tartott kulturális alapú barátságot Muzslya és Sándorfalva az idén január 22-én, a magyar kultúra napján emelték önkormányzati, illetve helyi közösségi szintre, ugyanis ekkor írták alá hivatalosan a testvér-települési szerződést. Hogy hogyan lehet egy-egy ilyen kapcsolatot tartalmassá tenni, azt az élet hozza – mondta Kakas Béla, Sándorfalva polgármestere, aki hozzáfűzte, hogy a sándorfalvi óvodások növendékeinek ajándékait hozták el ezúttal. Amikor a gyerekek megtalálják egymást, akkor annak már a jövő felé van üzenete – mondta a polgármester.
A sándorfalvi küldöttség 2011. május 30-i látogatása során egy mini busznyi, pontosan 802 darab játékból álló ajándékcsomagot hoztak a Hófehérke óvodának. A használt plüssmaciknak nyilván nem az értékét kell nézni, hanem azt a szeretetet kell figyelembe venni, amellyel adták ezeket az ajándékokat.
Az akció szervezője a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, amelybe a sándorfalvi óvónők és dajka nénik tömörülnek, a megálmodója az egésznek pedig Pataki Ildikó, az egyesület elnöke, aki elmondta, hogy két hónappal ezelőtt gondolták ki ezt az ajándékgyűjtést az itteni gyerekek részére. A 11 éve létező egyesület segítségével, először a gyerekeket kérték fel arra, hogy hozzanak el otthonról egy-két olyan játékot, amelytől meg tudnának válni, illetve odaajándékoznák egy kis barátjuknak egy másik országba. A gyerekek a szülők beleegyezésével lelkesen hozták a játékaikat, amit szívesen ajándékoztak. Az akció célja, hogy a gyerekek szívébe is beleültessék azt a szeretetet, azt az érzést, hogy milyen jó adni, adományozni valamit. Megérte mindez, látva a gyerekek ajándékozási vágyát – mondta a Gyermekmosoly Egyesület elnöke. Ebben az akcióban 272 sándorfalvi óvodás vett részt.
Egyébként a muzslyai Hófehérke óvodában ma nagyon kevés növendék tartózkodott, ugyanis a csoportok szervezett, év végi kiránduláson voltak. Azonban elmondható, hogy ebben az iskoláskor előtti intézményben az új játékoknak 185 gyermek fog örülni holnap, akik majd „tüzetesen” fogják átvizsgálni a kis barátoktól érkezett ajándékcsomagokat.
A sándorfalvi küldöttségnek Hallai Zoltán, Muzslya tanácselnöke köszönte meg az ajándékokat, aki fogadta őket a Muzslyai Petőfi Sándor MME-ben az egyesület képviselőivel együtt.

Hangfelvétel...

Kónya-Kovács OtíliaBESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL, TERVEKRŐL, FOLYAMATBAN LEVŐ AKCIÓKRÓL
A VMSZ muzslyai helyi szervezete 2011. május 23-án sajtótájékoztatót tartott, ahol beszámoltak a párt mostani tevékenységéről, terveiről, különböző tevékenységeiről. Vidrács Krisztina, a helyi szervezet elnöke elmondta, hogy május 14-én indították be az Ifjúsági Fórum szervezésében a hétvégi pótoktatást az alsós diákok részére, amelyet szombatonként tartanak meg a Muzslai Petőfi Sándor MME könyvtártermében. Az első alkalommal 12 diák jött el, a múlt szombati foglalkozáson kevesebben tudtak jelen lenni (lévén, hogy munkaszombat volt az iskolában). A gyerekekkel fiatal pedagógusok, és az aktivisták foglalkoznak. A céljuk, hogy azoknak a gyerekeknek segítsenek, akiknél valamilyen nehézség áll fenn egyes tantárgyból, illetve több gyakorlásra van szükségük. A tantárgyakon kívül hagyományápolással is foglalkozni szeretnének, de ugyanakkor az aktivisták között vannak zenészek is, ez által gyermekdalokat is feldolgoznak majd, illetve táncokat is meg lehet majd itt tanulni.
A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy a helyi szervezetben nemrégen zajlott le az Ifjúsági Fórum tisztújító közgyűlése, az új öttagú elnökségbe került Kollár Tünde (elnök), Borbély Tivadar (alelnök), Tóth Krisztina, Bakos Árpád és Kocsis Zoltán. Az új elnökség szerint a fiatalok aktívabb bevonását tervezik a politikai életbe, hisz ilyen módon betekintést nyerhetnének a párt működésébe, munkájába.
A VMSZ muzslyai helyi szervezete is fontosnak tartja az anyanyelven való oktatást, így az első osztályba induló, jövendőbeli kisdiákok szüleit kiértesítették a Magyar Nemzeti Tanács nyújtotta támogatásokról, illetve a beiskoláztatási programról. Az óvodák segítségével, a nevelőnők együttműködésével ezt gyorsan meg tudták oldani, mármint hogy a szülők kiválasztották, melyik csomagot választják gyermekük részére, amit az MNT biztosít.
Vidrács Krisztina a terveket illetően elmondta, hogy júniusban a hölgyek részére szerveznek egészségmegőrző célból előadást, amelyre egy nőgyógyászt hívnak meg.
A sajtótájékoztatón a muzslyai szervezet alelnöke, Sötét János elmondta, hogy segítséget nyújtanak minden polgárnak, akik a magyar állampolgársághoz szükséges dokumentumok kapcsán bármilyen nehézségbe ütköznek. Hozzájuk lehet fordulni, a muzslyai irodájukban (a néhai Piros Csizma udvarán) minden hétfőn 20-tól 21 óra 30 percig fogadják az érdeklődőket. Ugyanakkor megbeszélhetnek egy időpontot is, mégpedig péntekenként, amikor a nagybecskereki CMH-iroda munkása útbaigazítaná a polgárokat.
Egyébként még elhangzott, hogy Muzslya egyik testvértelepülésével fenntartott kapcsolatbók kifolyólag, Mindszenten is átadható az igénylés a magyar állampolgárság visszaigénylésére, egy nyolc férőhelyes kombival tudnak közlekedni. A kombi önköltségesen működik, de a VMSZ helyi szervezete azon fáradozik, hogy ezt ingyenessé tegye.
A közelmúltban meghirdetett ruha- és lábbeli gyűjtési akcióról is beszámoltak, amely novemberig tart, arra kérik a muzslyai polgárokat, hogy a kizárólag felnőtteknek szánt, használható holmit ugyancsak az irodájukban tudnak fogadni. A begyűjtött ruhaneműt az óléci lelki betegek otthonába fogják eljuttatni, ahol nagy szükség mutatkozott az ilyenfajta segítségre.
Hangfelvétel...
Kónya-Kovács Otília


NYUGDÍJASOK SPORTNAPJA
A muzslyai nyugdíjasok egyesületei első ízben szerveztek sportnapot. 2011. május 14-én egy horgászási versenyen vehettek részt az érdeklődők, mégpedig a Napsugaras-tó partján, ahol összesen 8 horgász versenyezett. Május 21-én pedig hat sportágban mérettettek meg a sportolni szerető nyugdíjasok. Ötvenen versenyeztek, és legtöbben mindegyik diszciplínában próbálkoztak. Szalma Károly, a rendezvény megálmodója elmondta, hogy ő nagyon elégedett a versennyel, sikerült „megmozgatni” a nyugdíjas egyesületek tagjait, közben egy teljes napon át szórakoztak, barátkoztak. Az eredményről beszámolva elmondta, hogy horgászát illetően az első helyen végzett Sötét János, a második lett Kószó András és a harmadik helyre került Fülöp Ernő. A pikádózásban a legjobbnak bizonyult Zónai Rozália, őt követte Kelemen Rozália, és harmadik lett Nagy József. A lengőteke sportágban Pozsár Juliska remekelt, a második helyezett Kelemen Rozália lett és a harmadik Sötét János. Fémlemez-dobásban a legjobbnak bizonyult Kelemen Rozália, második helyre került Putyora Rozália és Kószó András a harmadik lett. A mini kosárlabdázást illetően Papp Piroska volt a legügyesebb, a második helyen Nagy András végzett, a harmadikon pedig Sötét János.
A szervezők szerint ilyen sportnapokra máskor is számíthatnak a nyugdíjasok.
Hangfelvétel...
Kónya-Kovács Otília


ÉVÖSSZEGZŐ A ROKKANTNYUGDÍJASOKNÁL

2011. május 10-én tartotta meg évi közgyűlését a muzslyai Rokkantnyugdíjasok Egyesülete. Erre az összejövetelre meghívták a helybeli civil szervezetek képviselőit, ugyanakkor a környékbeli, nyugdíjas egyesületek képviselői is jelen voltak az évösszegzőn. Az elmúlt év munkájáról számoltak be a rokkantnyugdíjasok, de a terveket is ismertették. Igaz, hogy – mint mindenhol – a nyugdíjasoknál is szűkösek az anyagi eszközök, de munkaakciókat, teadélutánt, társalgást is szerveztek, amelyeken tovább ápolják a hasonló nyugdíjas szervezetekkel a jó kapcsolatot.

Baranyi Mihály, az elnök összefoglalója!

k-koÜNNEPELTEK A TŰZOLTÓK

A muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület tagsága a védőszentjük, Szent Flórián napjának megünneplését több mint húsz éve elevenítették fel, május 4-éhez legközelebb eső vasárnapon emlékeznek meg oltalmazójukról. 2011. május 8-án, a tűzoltóság otthonától indultak a felvonulók, végigkísérte őket a muzslyai és nagybecskereki fúvósokból összeállt zenekar. A település főutcáján végigvonulva a Mária Neve templomban szolgáltatnak az élő és elhunyt tűzoltókért szentmisét.
Bata Dezsőtől, az ÖTT elnökétől megtudtuk, hogy a tagságuk éberen vigyáz a településre, a tűzeseteket próbálják megfékezni, persze időnként akad dolguk. Így volt ez két nappal ezelőtt is, amikor a Kenderesi-tanyánál volt tűzeset, és a hárman kivonultak a tűzoltóautóval oltani a tüzet. Ezúttal tarlótűzről volt szó, de arról nem lehet bizonyosságban elmondani, hogy véletlenül, figyelmetlenségből, vagy pedig szándékos gyújtogatás miatt harapódzott el a tűz. Mostanság a tűzoltólaktanya melletti zöld területen délutánonként és esténként javában folynak a gyakorlatok, összesen hét csapat edz minden nap, mégpedig egy növendék csapat, két ifjúsági és négy felnőtt csapat. A május végén megrendezésre kerülő községi és körzeti versenyre készülnek. E verseny legjobbjai a jövőre megrendezésre kerülő országos versenyre szereznek jogot. Erre szeretnének eljutni a muzslyaiak, így a közelgő megmérettetésre komolyan készülődnek.

Hanganyag!

k-koTRAKTOROSOK TILTAKOZÁSA MUZSLYÁN
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga muzslyai helyi szervezete 2011. május 7-én csatlakozott ahhoz a tartományi szintű tiltakozáshoz, amely a traktorok, és a földművelésben részt vevő minden nemű munkagépek, valamint kapcsolódó eszközök regisztrálását illeti. A földműveseknek nagy terhet jelent, hogy évente újraregisztráltassák a gépeiket, így ezen szeretnének ezzel a tiltakozó akcióval változtatni. Tudatában vannak annak, hogy a gépezeteknek kifogástalan állapotban kell lenniük, azonban nem kellene azt minden évben drágán megfizettetni a termelőkkel, akik már eleve le vannak terhelve a különféle adókkal, járulékokkal. Az LSV aktivistái aláírást gyűjtöttek a helyszínen, a helyi földművesek, termelők pedig traktoraikkal felvonultak a muzslyai orvosi rendelőhöz közeli keresztnél, ezzel fejezve ki tiltakozásukat. A termelők közül mintegy 20-an álltak le néhány órára a munkával, sokan közülük a tiltakozás után folytatták teendőiket a határban.
Vass Tibor nyilatkozata!
k-koAZ ÚJSORIAK KÖVETELÉSEI
Eddig hiába próbálkoztak a Fogarasi testvérek utca lakói, vagy - ahogy a helybeliek mondják – az újsoriak, nem jártak szerencsével, hogy megjavítsák a tönkretett útburkolatot az utcájukban. Azzal sem értek el semmit, hogy játszóteret kértek. Ezen a környéken viszont van bőven gyerek, mintegy 80-an játszanak az út mellett, szerencse, hogy eddig nem történt egyikükkel sem baj.
Takács Ilona, az egyik kezdeményező elmondta, amióta megkezdődött a homokkitermelés a határban, rohamosan tönkrementek az utakat, a nagy kamionok állandóan hordják a homokot, ugyanakkor még hozzásegített ehhez a szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése is, hiszen a munkások a megrongált útburkolatot nem javították meg. Az útkarbantartók néha ugyan betömik a lyukakat – teszik ezt szelektíven, nem tudni minek alapján kerül törmelék az egyik lyukba, míg a másikba nem - azonban az nem megoldás, hisz egy-két nap után újra bemélyedés keletkezik. A foltozgatás helyett valami más megoldást kellene találni ennek a gondnak az orvoslására. A játszótér gondolata már ugyancsak régóta foglalkoztatja az itt lakókat, és az utca közepe táján egy gazdátlan, elhanyagolt, benőtt terület létezik, ahol kialakíthatnának egy játszóteret. Ezt álmodták meg az újsoriak, és aláírásgyűjtésbe fogtak, és rövid időn belül 213 aláírást gyűjtöttek össze, amelyet átadtak a helyi közösség tanácsának megvitatásra, de ugyanakkor a nagybecskereki városházán is felkeresték e dokumentummal az illetékeseket. A fejleményekre természetesen várni kell, mindannyian bíznak abban, hogy kérésük pozitív elbírálásban részesül.
Takács Ilona a beszélgetés során egy másik dolgot is megemlített, az újsoriak tudatában vannak, hogy ilyen úton nem tudna közlekedni a városi autóbusz, de egyik nagy vágyuk úgyszintén, hogy legalább naponta kétszer fordulhatna ebben az utcában is az autóbusz. Különösen akkor, amikor a középiskolás diákok igyekeznek a városba. A legközelebbi buszállomás mintegy 20-30 percnyi gyaloglásra van tőlük. Ha megjavítanák az utat, a legközelebbi követelésük éppen a buszállomások kialakítása lenne. Ez azonban még egy ideig csupán álom marad a részükre.
Hangos!
k-koMUZSLYÁN AZ IDÉN IS LESZ MIT LEBONTANI…

Az idén sem maradt el a májusfaállítás Muzslyán, a Parton. Az eső szemerkélt, időnként komolyabban is elkezdett esni, de ez nem gátolta meg abban a partiakat, hogy folytassák az őseiktől átvett hagyományt. A reggeli ébresztőért az idén Sándor Enikő a felelős, aki trombitamuzsikájával csalogatta ki a környékbelieket az utcára. Az ébresztőhöz hozzájárult még Sötét János is, aki kancsikapattogtatással „hívogatott” mindenkit. A május elsejei ébresztő után a partiak apraja-nagyja kivonult az utcára, hogy felállítsák a mintegy 9 méternyi magas, tegnap este feldíszített májusfát. Dobó József, főszervező elmondta, hogy ők az idősektől átvett hagyományt huszonegy éve ápolják, és évről évre május elseje kora reggelén felállítják a májusfát. Régebben a virágokon, a nemzeti színű szalagokon, kendőkön kívül még édesség és ital is került a fára, ma már a biztonság, meg mindenki épsége miatt inkább a májusfa melletti asztalkára kerülnek a jófajta parti borok, pálinkák, meg a gyerekeknek szánt édesség, csemege. A mostani májusfaállításon az alkalomhoz illő népdalok is felelevenedtek, az asszonyok a májusfát körülállva énekeltek. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is, de lehet egy közösségé is. Ebben az esetben egy közösség májusfájáról van szó, mégpedig a partiakéról, amely pünkösd vasárnapjáig, június 12-éig áll. Akkor majd délután 4-5 órakor összegyűlnek a környékbeliek - meg a falu másik részeiről is jönnek ismerősök, barátok -, padok, asztalok kerülnek a fák alá, és megünneplik a májusfa lebontását. Ilyenkor a környék zenészei elhozzák hangszereiket, és a vigasság, a népünnepély a késő esti órákig is eltart.
Hanganyag!
Kónya-Kovács OtíliaFÖLD-NAPI MUNKAAKCIÓ
Második év telik Muzslyán helyi járulék nélkül. Régebben, még tellett a helyi járulékból a Föld napja alkalmából is eléggé komoly munkákat tudtak elvégezni a helyi közösség civil szervezeteinek épületein. Ma már anyagilag nem tud hozzájárulni a tanács ezekhez a munkaakciókhoz, azonban a legutóbbi tanácsülésen határozatot hoztak arról, hogy felkérik a civil szervezetek, egyesületek tagjait, főleg azokat, amelyeknek székházuk is van, hogy az idén is szervezzenek munkaakciót a Föld napját. Néhány szervezet eleget is tett a felkérésnek, és támogatás nélkül ez csak tavaszi nagytakarításban merült ki 2011-ben.
Mgr. Hallai Zoltántól, a helyi tanács elnöke elmondta, hogy fásítási akciót szerveznek az ünnepek után. Az Akác Méhészegyesületnek Evódia mézelő akácfákat adományoztak, valamint mintegy 2000 darab tűlevelűt fognak elültetni. A fák kisebb része már földbe került, azonban az ünnepek után a többit is elültetik. A cserkészek is kapnak a fákból, hiszen nemrégen kaptak a határban egy nagyobb földterületet, amit be szeretnének fásítani.
Hanganyag!
k-koVÉRADÁSSAL ÜNNEPELTÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAPOT
Április 7-e, az egészségügyi világnap alkalmával megtartotta ez évi első önkéntes véradási akcióját a Vöröskereszt muzslyai helyi szervezete karöltve a nagybecskereki Vérátömlesztő Intézettel. Ezúttal valamelyest kevesebben jöttek el erre a humánus megmozdulásra, mint az előző alkalmakkor, azonban a majdnem 10 liternyi életmentő vért is nagy segítségnek tartják a szervezők. Ifj. Palatinus János, a véradók egyesületének elnöke elmondta, hogy összesen 21-en adtak vért, azonban 65 meghívót kézbesítettek. A távolmaradás egyik oka az is lehet, hogy az önkéntesek nagy része magánvállalkozóknál dolgozik, és a munkáltatók nem igazán méltányolják ezt a humánus cselekedetet, szabadnapot nem adnak a munkásoknak. Több példa is volt már arra, hogy egyes véradók csak kimenőt kérnek, hogy segítsenek másokon, részt vesznek a véradáson, majd utána rögtön folytatják tovább a munkát.
Ezen a véradáson a legfiatalabb segítőkész ember Palatinus Elizabetta volt, aki 19 éves, és másodszor adott vért, a legidősebb pedig Pócik Mária volt, aki 1979-ben vált véradóvá, 63 éves, így – mint mondja – még két évig segíthet ilyen módon embertársain.
A véradók többsége hangsúlyozta azt is, hogy számukra első helyen áll a segítőkészség, de az sem mellékes dolog, hogy tudatában vannak vele, hogy egészségesek.
Kónya-Kovács OtíliaKÖZÖSEN A TISZA FELÉ VEZETŐ ÚT BEFEJEZÉSÉIG

A Vojvodinašume közvállalatból, a pancsovai székhelyű Banat erdészeti gazdaság képviseletében Muzslyára látogatott Slađan Suručić, a nagybecskereki, kihelyezett erdészeti igazgatóság főnöke, akit mgr. Hallai Zoltán, Muzslya helyi közösségének tanácselnöke, és Kovács László, a helyi közösség titkára fogadott 2011. április 3-án. A találkozót a muzslyaiak kérésére ejtették meg, ugyanis már többször próbálkoztak levél útján kapcsolatba lépni a vajdasági erdőgazdaság illetékeseivel, hogy valami módon, közösen orvosolják a muzslyai határban történő fakitermelés folyamatából fakadó gondokat. A tárgyaláson egyetértettek abban, hogy be kell fejezniük a Tisza felé vezető – mintegy 2 kilométernyi - út kiépítését, hogy megkönnyítsék a fa elhordását, de ugyanakkor a Tiszához közel eső földterületekhez így könnyebben el tudnak jutni a termelők is. Erre az útra a projektdokumentációt régen már elkészítették, most ezt szeretnék teljes egészében újraértékelni, átdolgozni, az aktuális árjegyzékekkel kiegészíteni, és közös befektetéssel beindulhatna az út kiépítésének folytatása.
Ugyanakkor az illetékesek azt is megbeszélték, hogy a már meglévő utak karbantartása folyamatos lesz, hiszen mindkét fél érdeke, hogy az utak jó állapotban legyenek.

Kónya-Kovács Otília


SÉRTŐ FALFIRKÁK, HOROGKERESZTEK

Muzslya eddig egy igencsak nyugodt, békés helyi közösségnek számított, ahol nem voltak jellemzőek a kilengések, sőt mondhatni, hogy a nemzetek közötti tolerancia is magas szinten volt. 2011. március 17-ére virradóra több ház falára magyarokat sértő falfirkákat írtak, valamint horogkeresztet festett(ek) ismeretlen tettes(ek). Ugyanakkor a néhai Piros csizma udvarában rendőröket sértő falfirkák is láthatók. A randalírozók célpontja ezúttal (sem) kerülte el a Muzslya központjában levő régi mozi épületét, ahol a kirakatüveget zúzták be, és a bejárati ajtót feszítették le. A Lehel Sportközpont büféjébe betörtek, az elkövetők pénzt nem találtak, italt vittek magukkal.
Mgr. Hallai Zoltán, tanácselnök legerélyesebben elítéli ezeket a vandál cselekedeteket, továbbá a nemzetek közötti türelmetlenséget, és gyűlöletszítást előidéző falfirkákat, és bízik abban, hogy az illetékesek mielőbb kézre kerítik az elkövetőket. A helyi közösség illetékesei elvárják a rendőrségtől, hogy értesítsék a fejleményekről a lakosságot.
*A nagybecskereki rendőrség tagjai intenzíven nyomoztak a Muzslya helyi közösség területén elkövetett randalírozók ügyében, és (ugyanazon a napon) sikeresen előállítottak négy személyt - közülük ketten kiskorúak -, akiket azzal gyanúsítanak, hogy cselekedeteikkel nemzeti, faji és vallási gyűlöletszítást követtek el. A gyanúsítottak ellen vádat emelnek. – áll a hivatalos közleményben.

Hangos!
Kónya-Kovács Otília


HELYI JÁRULÉK HÍJÁN…

Hogy mi a teendője az elkövetkező időszakban a helyi közösség tanácsának, ha a különféle kommunális, és egyéb feladatokat vegyük figyelembe? Mgr. Hallai Zoltán, tanácselnök mondja el.

Ide kell kattintani!


EMLÉKPARK KANÁSZ ISTVÁN TISZTELETÉRE

Kanász István emlékpark kialakítását tervezi a muzslyai tanács a Szervó Mihály utcában található gödör helyére. Mint ismeretes, ebben az utcában élt a szerencsétlenül járt pilóta.

Erről mgr. Hallai Zoltán a következőket nyilatkozta!


A KÖZBIZTONSÁGRÓL

Muzslya helyi közösség tanácsa 2011. január végére kért egy beszámolót a helyi rendőrállomás főnökétől, hogy összegezzék az elmúlt év adatait, milyen a közbiztonság a településen, milyen kihágásokra került sor a 2010. évben.

Mgr. Hallai Zoltán, tanácselnök összefoglalója!


MÉZLOVAGREND ALAKULT MUZSLYÁN

A muzslyai Akác Méhészegyesület fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte január 28-án, amikor megtartották a jubileumi, ünnepi közgyűlésüket is. Hivatalosan az egyesület 1971. január 29-én alakult meg, azonban a régi dokumentumokból kiderül, hogy már 1955-ben létezett egy méhész szakosztály Muzslyán, amelyik a nagybecskereki Milivoj Bugarski Méhészegyesület részeként tevékenykedett. Az alapító tagok közül ma már csak ketten vannak az élők sorában, Karl János és Urbán János.
A jubileumi közgyűlésen beszámoltak az Akác Méhészegyesület eddigi tevékenységéről, visszapillantva a 40 éves múltra. A különféle beszámolók után több díjat, elismerést is átadtak a legjobb méhészeknek. A Szerbiai Méhészegyesületek Szövetsége Vojislav Maćošnak adományozott elismerő oklevelet munkásságáért. A Vajdasági Méhészszövetség képviselőitől, mégpedig Nedeljko Stevanovićtól, az elnöktől, és Stojan Anđelkovićtól, a titkártól, a helyi méhészegyesület oszlopos tagja, Bálint János megkapta a legrangosabb méhészelismerést, a Jovan Živanović-díjat. Péter Lászlót tiszteletbeli taggá választották, míg Torma Nándor, kiváló méhészként aranyérmet érdemelt ki. A muzslyai Akác Méhészegyesület Karl Jánosnak, mint alapító tagnak is kiosztott egy oklevelet.
Az est fénypontja mindenképpen a muzslyai Akác Méhészegyesület Mézlovagrendjének megalapítása volt, a szabadkai és a bácskossuthfalvi mézlovagok segítségével. A bácskossuthfalvi Holló Antal és a szabadkai Holló Ferenc mézlovagok kilenc muzslyai méhészt avattak mézlovagokká. Név szerint Bálint Jánost, Torma Istvánt, Torma Nándort, Karl Jánost, Lackó Attilát, Vojislav Maćošt, Milan Bogunovićot, Kovács Pált és Dvorák Józsefet.
A jelenlevők nagy megelégedésére a mézlovag-jelöltek próbatételen estek át, először méhészettel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, majd bekötött szemmel mézet kóstoltattak velük, amelyről ki kellett találniuk, milyen mézlegelőről való. Az ún. „vizsgáztatást” végigkísérték figyelemmel a vendégek, más méhészegyesületek képviselői, valamint Vesna Bugarski, a szerbiai Mézkirálynő is. A sikeres próbatétel után eskü következett, amelyen a többi között arra kötelezték magukat a mézlovagok, hogy a jövőben is munkájukkal népszerűsítik a méhészetet, valamint a méhészeti termékeket.

Hangképes összefoglaló!

Kónya-Kovács Otília


Korábbi hírek - következő oldal...
   
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150